Innkalling til møte i instituttstyret ved ISS 6. mai 2015

6. mai 2015, kl. 14.15-16.00, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

SAK 1
Saksnr. 21/15
Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.
 

 

 

SAK 2
Saksnr. 22/15

Vedtakssak: Kunngjøring av midlertidig stilling som stipendiat (SKO1017) i sosiologi for fire år med 25% pliktarbeid

Saksdokumenter ettersendes

 

 

SAK 3
Saksnr. 23/15

Vedtakssak: Kunngjøring av midlertidig stilling som postdoktor (SKO1352) i sosiologi for fire år med 25% pliktarbeid

Saksdokumenter ettersendes

 

 

SAK 4
Saksnr. 24/15

Vedtakssak: Kunngjøring av fast stilling som førsteamanuensis (SKO1011) i samfunnsgeografi

Saksdokumenter ettersendes

 

SAK 5
Saksnr. 25/15

Vedtakssak: Kunngjøring av midlertidig stilling som stipendiat (SKO1017) i sosiologi for fire år med 25% pliktarbeid (ekstern finansiert, GEMM)

Saksdokumenter ettersendes

 

SAK 6

Saksnr. 26/15

 

Vedtakssak: Revidert møteplan våren 2015

Saksdokumenter ettersendes

 

Sak 7

Saksnr. 27/15

 

Vedtakssak: Oppnevning av valgstyret for valg av instituttleder og nestleder, og instituttstyret 2016-2019

Saksdokumenter ettersendes

 
     

 

Eventuelt

 
Publisert 29. apr. 2015 22:49 - Sist endret 29. apr. 2015 22:49