Sirkulasjonssak til instituttstyret ved ISS

Svarfrist 7. april 2015

 

V-SAK 1 (20/15)  Bruk av sorteringskomite

Vedtaksforslag: godkjenne nytt utkast til sorteringsguide for 1. amanuensis-stillinger. 

 

 

 

 

Publisert 8. apr. 2015 14:59