Innkalling til møte i instituttstyret ved ISS 4. mars 2015

4. mars 2015, kl. 14.15-16.00, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

SAK 1
Saksnr. 17/15
Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.
 

 

 

SAK 2
Saksnr. 18/15

Orienteringssak: Regnskapsrapport 3. tertial 2014

Saksdokumenter ettersendes

 

 

SAK 3
Saksnr. 19/15

Vedtakssak: Årsplan for ISS 2015-2017

Saksdokumenter ettersendes

 

 
 

Eventuelt

 
Publisert 6. mars 2015 11:27 - Sist endret 6. mars 2015 11:27