Innkalling til møte i instituttstyret ved ISS 4. februar 2015

4. februar 2015, kl. 14.15-16.00, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

SAK 1
Saksnr. 8/15
Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.
 

 

 

SAK 2
Saksnr. 9/15

Vedtakssak: Valgkomite for ny instituttleder ved ISS for perioden 2016-2016

Saksdokumenter ettersendes

 

 

SAK 3
Saksnr. 10/15

Vedtakssak: Midlertidig tilsetting som forsker ved ISS (ekstern finansiert)

Saksdokumenter ettersendes

 

 

SAK 4
Saksnr. 11/15

Vedtakssak: Tilsetting i stilling som vitenskapelig assistent (ekstern finansiert)

Saksdokumenter ettersendes

 

SAK 5
Saksnr. 12/15

Vedtakssak: Forlenget midlertidig tilsetting som vitenskapelige assistent (ekstern finansiert)

Saksdokumenter ettersendes

 

SAK 6
Saksnr. 13/15

Vedtakssak: Tilsetting i midlertidig stilling som stipendiat i samfunnsgeografi (SKO1017) for fire år med 25% pliktarbeid (ekstern finansiert)

Saksdokumenter ettersendes.

 

SAK 7
Saksnr. 14/15

Vedtakssak: Tilsetting i stilling som stipendiat i samfunnsgeografi (SKO107) for fire år med 25% pliktarbeid

Saksdokumenter ettersendes.

 
 

Eventuelt

 
Publisert 28. jan. 2015 15:26 - Sist endret 28. jan. 2015 15:40