Sirkulasjonssak ved instituttstyret ved ISS

svarfrist 20. februar 2015

SAK 1
Saksnr. 15/15
Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.
 

 

 

SAK 2
Saksnr. 16/15

Vedtakssak: Tilsetting i stipendiatstilling i samfunnsgeografi i fire år med 25 % pliktarbeid (ekstern finansiert)

Vedtak:

Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Aron Sandell i stilling som stipendiat (SKO 1017) i fire år med 25 % pliktarbeid. Dersom Sandell takker nei går tilbudet videre til innstilte nr. 2 osv.

Den som tilsettes skal ha prøvetid i stillingen.

Tilsettingen forutsetter finansiering fra UiOEnergi.

 

 
Publisert 13. feb. 2015 13:13 - Sist endret 23. feb. 2015 10:05