Protokoll fra møte i instituttstyret ved ISS 28. oktober 2015

Møtet ble satt til 28. oktober 2015, kl. 14.15, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus og hevet kl.15. Til stede: Per Gunnar Røe, Katrine Fangen, Karen O'Brien, Anne Krogstad, Maren Toft, Brita Langeid, Hanna Asefaw, Vilja Arnøy. Forfall; Torkild H. Lyngstad. Sekretær: Inger-Lise Schwab.

SAK 1
Saksnr. 43/15

Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Per Gunnar Røe meldte seg som inhabil i sak 2 (saks nr. 44/15) og var ikke til stede under behandling av saken.

 

 
 

Saker til behandling i lukket møte

 

SAK 2
Saksnr. 44/15

Vedtakssak: Tilsetting i postdoktorstilling (SKO 1352) i samfunnsgeografi for fire år med 25 % pliktarbeid

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Lars Böcker i stilling som postdoktor (SKO 1352) for fire år med 25 % pliktarbeid. Dersom han takker nei til stilling, går tilbudet videre til innstilte nummer to.

 

 

 

Eventuelt

 
Publisert 5. nov. 2015 09:02 - Sist endret 5. nov. 2015 09:02