Protokoll fra møte i instituttstyret ved ISS 7. oktober 2015

Møtet ble satt til 7. oktober 2015, kl. 14.15, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus og hevet kl. 15. Til stede: Per Gunnar Røe, Katrine Fangen, Anne Krogstad, Terje Wessel, Ivar Frønes, Maren Toft, Matthew Rix Whiting, Hanna Asefaw. Forfall: Vilja Arnøy. Sekretær: Inger-Lise Schwab

SAK 1
Saksnr. 39/15

Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Ingen inhabilitet i saker som skal behandles i møtet.

 

 

SAK 2
Saksnr. 40/15

Orienteringssak: Regnskapsrapport 2. tertial 2015

Seniorrådgiver Vegar Balstad orienterte. Instituttet har godt handlingsrom i langtidsprognosen. Fremtidige avganger gir instituttet stor fleksibilitet til tross for at andre forutsetninger, blant annet størrelsen på offentlige refusjoner, endrer seg underveis.

 

 

SAK 3
Saksnr. 41/15

Vedtakssak: Tilsetting i midlertidig stilling som stipendiat i sosiologi for fire år med 25% pliktarbeid (ekstern finansiert)

Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Edvard Nergård Larsen i stilling som stipendiat (SKO 1017) i fire år med 25 % pliktarbeid. Dersom Larsen takker nei går tilbudet videre til innstilte nr. 2 osv.

Den som tilsettes skal ha prøvetid i stillingen.

Tilsettingen forutsetter ekstern finansiering.

 

SAK 4

Saksnr. 42/15

Vedtakssak: Tilsetting i midlertidig stilling som postdoktor i sosiologi med 25% pliktarbeid (ekstern finansiert)

Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Are Skeie Hermansen i midlertidig stilling som postdoktor (SKO 1352) med 25 % pliktarbeid i perioden 16.10.2015-04.03.2019.

Stillingen forutsetter ekstern finansiering.

 
Publisert 14. okt. 2015 18:08 - Sist endret 14. okt. 2015 18:08