Protokoll fra møte i instituttstyret ved ISS 2. september 2015

Møtet ble satt til 2. september 2015, kl. 14.15, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus og hevet kl. 14.45. Til stede: Per Gunnar Røe, Katrine Fangen, Karen O'Brien, Torkild H. Lyngstad, Hege Knutsen, Maren Toft, Matthew R. Whiting, Vilja Kristin Arnøy. Forfall: stud. rep. samfunnsgeografi. Sekretær: Inger-Lise Schwab

SAK 1
Saksnr. 38/15

Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.
 

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Katrine Fangen og Karen O'Brien var ikke til stede under behandling av sak 2 grunnet inhabilitet.

 

 

SAK 2
Saksnr. 39/15

Vedtakssak: Valg av instituttleder og nestleder ved ISS for perioden 2016-2019

Vedtak: Som instituttleder ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi i perioden 1.1.2016-31.12.2019 velges professor Katrine Fangen. Som nestleder ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi i perioden 1.1.2016-31.12.2019 velges professor Kristian Stokke.

 

 

SAK 3
Saksnr. 40/15

Orienteringssak: UiO Norden søknader fra ISS, egenandel ved innvilgelse

Instituttleder Per Gunnar Røe orienterte om saken.

 

 
 

Eventuelt

 
Publisert 10. sep. 2015 12:10