Sirkulasjonssak ved instituttstyret ved ISS

Svarfrist onsdag 10. juni

SAK 1
Saksnr. 28/15
Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.
 

 

 

SAK 4
Saksnr. 29/15

Vedtakssak: Kunngjøring av fast stilling som førsteamanuensis (SKO1011) på OLA-programmet

Vedtak: Instituttstyret godkjenner kunngjøringsteksten og foreslår overfor Det samfunnsvitenskapelige fakultet å lyse ut en førsteamanuensisstilling (SKO 1011)  med ansvar for OLA-programmet.

 
Publisert 30. juni 2015 16:12