Protokoll fra møte i instituttstyret ved ISS 6. mai 2015

Møtet ble satt 6. mai 2015, kl. 14.15, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus, og hevet kl. 15.

Til stede: Per Gunnar Røe, Katrine Fangen, Karen O'Brien, Ivar Frønes, Torkild H. Lyngstad, Are S. Hermansen, Elisabeth Bredesen. Forfall: gruppen tek-admin, og stud. rep. fra OLA/KULKOM/UTV. Sekretær: Inger-Lise Schwab

SAK 1
Saksnr. 21/15

Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.
 

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Ingen inhabilitet i saker som skal behandles i møtet.

 

SAK 2
Saksnr. 22/15

Vedtakssak: Kunngjøring av 1-2 midlertidige stillinger som stipendiat (SKO1017) i sosiologi for fire år med 25% pliktarbeid

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi godkjenner kunngjøringsteksten og vedtar å lyse ut 1-2 stipendiatstilling(er) (SKO 1017) i sosiologi for 4 år med 25 % pliktarbeid.

 

 

SAK 3
Saksnr. 23/15

Vedtakssak: Kunngjøring av midlertidig stilling som postdoktor (SKO1352) i sosiologi for fire år med 25% pliktarbeid

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi godkjenner kunngjøringsteksten og vedtar å lyse ut en postdoktorstilling (SKO1352) i sosiologi for 4 år med 25 % pliktarbeid.

 

 

SAK 4
Saksnr. 24/15

Vedtakssak: Kunngjøring av fast stilling som førsteamanuensis (SKO1011) i samfunnsgeografi

Vedtak: Instituttstyret godkjenner utlysningsteksten og foreslår overfor Det samfunnsvitenskapelige fakultet å lyse ut en førsteamanuensisstilling (SKO 1011) i samfunnsgeografi.

 

SAK 5
Saksnr. 25/15

Vedtakssak: Kunngjøring av midlertidig stilling som stipendiat (SKO1017) i sosiologi for fire år med 25% pliktarbeid (ekstern finansiert, GEMM)

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi godkjenner kunngjøringsteksten og vedtar å lyse ut en stipendiatstilling (SKO 1017) i sosiologi for 4 år med 25 % pliktarbeid.

Utlysningen gjelder under forutsetning av ekstern finansiering.

 

SAK 6

Saksnr. 26/15

 

Vedtakssak: Revidert møteplan våren 2015

Vedtak: Vårens møteplan revideres slik at siste møte legges til tirsdag 16. juni kl. 12.15-14.00.

 

Sak 7

Saksnr. 27/15

 

Vedtakssak: Oppnevning av valgstyret for valg av instituttleder og nestleder, og instituttstyret 2016-2019

Vedtak: Instituttstyret oppnevner et valgstyre for valg i 2015 av instituttleder og nestleder, og instituttstyre sammensatt av Prof. Lars Mjøset, postdoktor Heidi Østbø Haugen, seniorkonsulent Siri Steen Selvig, student Elisabeth Bredesen.

 

 
     

 

 

 
Publisert 2. juni 2015 11:30 - Sist endret 2. juni 2015 11:30