Protokoll fra sirkulasjonssak til styret ved ISS

Svarfrist 7. april 2015

V-SAK 1 (20/15)  Bruk av sorteringskomite

Vedtak: Nytt utkast til sorteringsguide for 1. amanuensis-stillinger vedtatt uten anmerkninger. Guiden er lenket her.

Publisert 9. apr. 2015 13:29 - Sist endret 9. apr. 2015 13:29