Protokoll fra møte i instituttstyret ved ISS 4. mars 2015

Møtet ble satt 4. mars 2015, kl. 14.15, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus og hevet kl. 15.15.

Til stede: Per Gunnar Røe, Katrine Fangen, Karen O'Brien, Anne Krogstad, Torkild H. Lyngstad, Petter Brunsberg Refsli. Forfall: gruppen midl. ansatte, gruppen tek-admin, og stud. rep. fra samfunnsgeografi. Sekretær: Inger-Lise Schwab

SAK 1
Saksnr. 17/15

Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.
 

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

 

 

SAK 2
Saksnr. 18/15

Orienteringssak: Regnskapsrapport 3. tertial 2014

Vegar Balstad orienterte om regnskapsrapport for 2014 og om det økonomiske handlingsrommet ved ISS.

 

 

SAK 3
Saksnr. 19/15

Vedtakssak: Årsplan for ISS 2015-2017

Vedtak: Årsplanen for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2014-2016 godkjennes.

 

 
 

Eventuelt

 
Publisert 16. mars 2015 08:57 - Sist endret 16. mars 2015 08:57