Protokoll fra møte i instituttstyret ved ISS 4. februar 2015

Møtet ble satt 4. februar 2015, kl. 14.15, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus og hevet kl. 15.00. Til stede: Per Gunnar Røe, Katrine Fangen, Terje Wessel, Anne Krogsad, Torkild H. Lyngstad, Are Hermansen (ikke til stede under sak 3), Elisabeth Bredesen, Nicoline Bjerge Schie. Sekretær: Inger-Lise Schwab

SAK 1
Saksnr. 8/15

Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.

Are Hermansen meldt seg som inhabil i sak 3.
 

 

 

SAK 2
Saksnr. 9/15

Vedtakssak: Valgkomite for ny instituttleder ved ISS for perioden 2016-2016

vedtak: Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi foreslår fakultetsstyret nedsetter en valgkomité for valg av ny instituttledelse for perioden 2016-2019 bestående av professor Grete Brochmann, professor Hege Knutsen, seniorkonsulent Brita Langeid og student Frithjof Eide Fjeldstad. 

 

 

SAK 3
Saksnr. 10/15

Vedtakssak: Midlertidig tilsetting som forsker ved ISS (ekstern finansiert)

Vedtak: Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi innstiller Are Skeie Hermansen til midlertidig stilling som forsker (SKO 1108) for perioden 05.03.2015-05.09.2015.

Tilsettingen forutsetter ekstern finansiering. 

Saken vil bli oversendt fakultetet for videre behandling.

 

 

SAK 4
Saksnr. 11/15

Vedtakssak: Tilsetting i stilling som vitenskapelig assistent (ekstern finansiert)

Vedtak: Instituttstyret tilsetter Linda Sygna som vitenskapelige assistent (SKO1020) i en 80 % stilling perioden 5.02.2015-4.02.2016.

 Tilsettingen forutsetter ekstern finansiering.

 

SAK 5
Saksnr. 12/15

Vedtakssak: Forlenget midlertidig tilsetting som vitenskapelige assistent (ekstern finansiert)

Vedtak: Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi forlenger Mari Nielsen Vaages midlertidige stilling som vitenskapelig assistent SKO 1020 i perioden 24.02.2015 – 23.10.2015.

Tilsettingen forutsetter ekstern finansiering.

 

SAK 6
Saksnr. 13/15

Vedtakssak: Tilsetting i midlertidig stilling som stipendiat i samfunnsgeografi (SKO1017) for fire år med 25% pliktarbeid (ekstern finansiert)

Saken ble trukket.

 

SAK 7
Saksnr. 14/15

Vedtakssak: Tilsetting i stilling som stipendiat i samfunnsgeografi (SKO107) for fire år med 25% pliktarbeid

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Hege Bakke Sørreime i stilling som stipendiat (SKO 1017) i fire år med 25 % pliktarbeid. Dersom Sørreime takker nei går tilbudet videre til innstilte nr. 2 osv

 
 

Eventuelt

 
Publisert 23. feb. 2015 10:02 - Sist endret 23. feb. 2015 10:02