Protokoll fra møte i instituttstyret ved ISS 11. januar

Møtet ble satt 11. januar 2012, kl. 14.15, Instituttstyrerommet (221), og hevet kl. 16.00.

Grete Brochmann, Per Gunnar Røe, Anne Krogstad, Torkild Hovde Lyngstad, Jørn Ljunggren, Lillian Baltzrud, Lene Angelskår og Erika Sterri.

Forfall: Karen O'Brien

Sekretær: Målfrid Hoaas

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 1/2012
Godkjenning av saksliste og evt. spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles

Vedtak A: Instituttstyret godkjenner saksliste til møtet i instituttstyret 11. januar 2012, med en endring i rekkefølgen av behandling av saker. Sak 4/2012 behandles før sak 3/2012.

Vedtak B: Ingen inhabilitet i saker som skal behandles i møtet.

          
V-SAK 2
Saksnr. 2/2012
Vedtakssak: Møteplan for våren 2012

Vedtak: Styret godkjenner møteplanen for våren 2012.

          
V-SAK 4
Saksnr. 4/2012
Vedtakssak: Tilsetting i stipendiatstilling(er) i sosiologi for fire år med 25 % pliktarbeid

Vedtak A: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vedtar med fem stemmer for og fire stemmer mot å tilsette én stipendiat.

Vedtak B: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Heidi Grundetjern i stilling som stipendiat (SKO1017) i fire år med 25% pliktarbeid. Dersom Grundetjern takker nei går saken tilbake til ISS. Tiltredelsestidspunktet er foreløpig ikke fastsatt. Grundetjern skal ha prøvetid i stillingen.

          
V-SAK 3
Saksnr. 3/2012
Vedtakssak: Kunngjøring av én til to midlertidige stillinger som stipendiat (SKO1017) i sosoiologi for fire år med 25% pliktarbeid
          
V-SAK 5
Saksnr. 5/2012
Vedtakssak: Tilsetting i professor II stilling i samfunnsgeografi for fem år

Vedtak: Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi slutter seg til forslaget om å innstille Lena Turner i stillingen som professor II (SKO 8013) i samfunnsgeografi. Dersom Turner takker nei, går saken tilbake til ISS som vil ta nytt initiativ til intervju med Sæter. Saken vil bli oversendt fakultetet for videre behandling.

          
V-SAK 6 Eventuelt

Ingen saker.

          
Publisert 17. jan. 2012 11:34 - Sist endret 31. jan. 2012 20:45