Velferdsutvalget

Utvalget legger til rette for sosiale aktiviteter for teknisk-administrativt ansatte ved fakultetet, og oppretter komiteene som arrangerer julebord og sommerfest. Velferdsutvalget koordinerer dessuten Torsdagsklubben, som er jevnlige, sosiale arrangementer etter arbeidstid på torsdager. Det arrangeres to torsdagsklubber i vårsemesteret, og én i høstsemesteret. Arrangøransvaret går på rundgang mellom enhetene på fakultetet.

Les også om velferdstilbudet ved UiO

Publisert 5. okt. 2010 12:03 - Sist endret 30. jan. 2012 09:51