English version of this page

Brannvern ved Harriet Holters hus

Brannvern

 Administrativt ansvarlig: Kontorsjefen. Dette gjør du når brannalarmen går:

  • Når du forlater bygningen lukk, men ikke lås, dører og vinduer. Dører må ikke være kilt fast i åpen stilling, og rømningsveier må ikke sperres.
  • Forelesere skal sørge for at alle studentene kommer ut av undervisningslokalet.
  • Dersom noen trenger hjelp, trå til og redd dem ut i sikkerhet.
  • HEISENE SKAL IKKE BENYTTES VED EVAKUERING - BRUK TRAPPENE
  • Dersom noen trenger legehjelp og ikke er i stand til å forlate bygningen, gi beskjed til nødetatene på stedet så fort som mulig
  • Personer i rullestol skal stille seg ved hovedtrappen.
     

Etasjekontakt

Etasje   Navn E-post Rom nr. Tlf.
4 Etg. kontakt Adrian Farner Rogne

a.f.rogne@sosgeo.uio.no

HHH 421  
  vara Laura Maria Führer  l.m.fuehrer@sosgeo.uio.no HHH 406  
3 Etg. kontakt Jørgen Eiken Magdahl  j.e.magdahl@sosgeo.uio.no HHH 309 55112
  vara Mari Andrine Hjorteset m.a.hjorteset@sosgeo.uio.no HHH 333 54204
2 Etg. kontakt Inger-Lise Schwab i.l.schwab (at)sosgeo.uio.no HHH 234 55255
  vara Fuat Kirici fuat.kirici (at) sosgeo.uio.no HHH 218 41712
1 Etg. kontakt Maren Ringstad  maren.ringstad (at) sosgeo.uio.no HHH 220 45595
  vara Brita Langeid brita.langeid (at) sosgeo.uio.no HHH 235 55286
KJ Etg. kontakt Matthew Rix Whiting m.r.whiting (at) sosgeo.uio.no HHH 244 44717
  vara Katalin Godberg katalin.godberg (at) sosgeo.uio.no HHH 236 56645


Ved brannalarm skal etasjeansvarlige og varaer ta på seg vest og møte opp utenfor resepsjon. Etter at det er kontrollert at vi har etasjeansvarlige til alle etasjer skal etasjeansvarlige og varaer samarbeide om å sjekke at alle rom er evakuert i sin etasje før området forlates og videre rapportere til Eiendomsavdelingens representant som stiller seg ved trapp i foajeen.

 

Publisert 17. nov. 2016 13:15 - Sist endret 19. aug. 2019 15:40