English version of this page

Solar xChange (avsluttet)

Prosjektet er en komparativ studie av sosio-tekniske innovasjoner og bærekraftige faktorer for oppskalering av solenergi-modeller for landsbyer.

Om prosjektet

Dette prosjektet benytter kun de engelske nettsidene. Der finner du mer informasjon om prosjektets mål, bakgrunn og aktiviteter.

Forskningsprogram

Bevilgningen til prosjektet er NOK 4 182 000.

Varighet

2012 - 2017

Publisert 20. sep. 2016 12:59 - Sist endret 5. feb. 2018 13:52