English version of this page

Solar xChange (avsluttet)

Prosjektet er en komparativ studie av sosio-tekniske innovasjoner og bærekraftige faktorer for oppskalering av solenergi-modeller for landsbyer.

Om prosjektet

Dette prosjektet benytter kun de engelske nettsidene. Der finner du mer informasjon om prosjektets mål, bakgrunn og aktiviteter.

Forskningsprogram

Bevilgningen til prosjektet er NOK 4 182 000.

Varighet

2012 - 2017

Publikasjoner

 • Ulsrud, Kirsten; Rohracher, Harald & Muchunku, Charles (2018). Spatial transfer of innovations: South-South Learning on village-scale solar power supply between India and Kenya. Energy Policy. ISSN 0301-4215. 114, s. 89–97. doi: 10.1016/j.enpol.2017.11.064. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ulsrud, Kirsten; Rohracher, Harald; Winther, Tanja; Muchunku, Charles & Palit, Debajit (2018). Pathways to electricity for all: What makes village-scale solar power successful? Energy Research & Social Science. ISSN 2214-6296. 44, s. 32–40. doi: 10.1016/j.erss.2018.04.027. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ulsrud, Kirsten (2017). Grønne innovasjoner i sosio-tekniske systemer. I Jordhus-Lier, David Christoffer & Stokke, Kristian (Red.), Samfunnsgeografi: En innføring. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202547752. s. 317–332.
 • Ulsrud, Kirsten; Winther, Tanja; Palit, Debajit & Rohracher, Harald (2015). Village-level solar power in Africa: Accelerating access to electricity services through a socio-technical design in Kenya. Energy Research & Social Science. ISSN 2214-6296. 5, s. 34–44. doi: 10.1016/j.erss.2014.12.009.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ulsrud, Kirsten; Muchunku, Charles; Palit, Debajit & Kirubi, Gathu (2018). Solar Energy, Mini-grids and Sustainable Electricity Access: Practical Experiences, Lessons and Solutions from Senegal. Routledge. ISBN 9781138359031. 126 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ulsrud, Kirsten & Pileberg, Silje (2018). - Solenergi endrar livet på landsbygda i utviklingsland. [Internett]. http://www.sv.uio.no/iss/.
 • Ulsrud, Kirsten & Muchunku, Charles (2017). Spatial transfer of innovations: South-South learning on solar mini-grids between India and Kenya.
 • Ulsrud, Kirsten (2017). Pathways towards affordable electricity access: Solutions and challenges for village-level solar power supply in different socio-cultural and political contexts.
 • Ulsrud, Kirsten (2017). Electricity access, solar power and energy system change in India, Kenya and Senegal.
 • Ulsrud, Kirsten (2016). New research on village-scale solar power supply - how can we achieve operational sustainability, economic sustainability and social equity? Results of case studies in Kenya, India and Senegal.
 • Winther, Tanja (2015). Tverrfaglighetens Tanja. [Fagblad]. Apolllon.
 • Winther, Tanja (2015). Electricity and social science: Ongoing Projects and key issues.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2016 12:59 - Sist endret 5. feb. 2018 13:52