English version of this page

Falling Fertility and Rising Social Inequalities

Bildet kan inneholde: linjekunst, utklipp, svart og hvit, farge bok, monochrome.

Hvorfor går fruktbarheten ned og hvorfor blir det større forskjeller i fruktbarheten? Prosjektet skal finne forklaringer på hvorfor det samlede fruktbarhetstallet i Norge har gått ned de siste årene og hvorfor det har blitt større sosiale forskjeller i fruktbarheten.

Mål

Hovedmålet for prosjektet er å identifisere årsaker til nedgangen i fruktbarhet i Norge og de økte sosiale forskjeller i fruktbarheten.

De øvrige målene for prosjektet er:

  • Identifisere mulige effekter av endringer i arbeidsmarkedet på nedgangen i fruktbarheten
  • Studere hvordan økonomisk sikkerhet er knyttet til fruktbarhet
  • Undersøke mulige årsaker og konsekvenser av hvorfor de sosiale forskjellene i fruktbarheten øker
  • Gjennomføre detaljerte analyser av norske forhold og gjennomføre komparative analyser med andre land i Norden og i Europa
  • Utvide de teoretiske perspektivene i fruktbarhetsforskningen


Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd (VAM). Den totale bevilgningen er 12.000.000 kroner. 

Samarbeid

Statistisk sentralbyrå (SSB) er partner i prosjektet.

Varighet

1. juli 2020 - 30.juni 2024

 

 

Publisert 23. juni 2020 15:04 - Sist endret 26. jan. 2021 10:16