Ny bok henter fram kjente sosiologers tanker om religion

Hvilke ideer har samfunnsteoretikere som Habermas, Bourdieu og Giddens om religion? En ny innføringsbok om noen av vår tids viktigste sosiologer vil bygge bro mellom almen sosiologi og religionssosiologi.

Bokomslag og svart/hvitt-bilde av forsamling foranJesus-figur

Foto: Unsplash (CC)

«Moderne sosiologer om samfunn og religion» er tittelen på boka som kom ut på Universitetsforlaget i vår. Den er bygget opp som en presentasjon av ideene til 11 innflytelsesrike teoretikere, med mange kjente navn for samfunnsvitere godt utenfor sosiologiske kretser.

Boka gir innsikt i generell sosiologisk teori fra ca. 1960 og fram til i dag, men i tillegg har forfatterne funnet fram til hva de 11 samfunnsviterne har tenkt og skrevet om religionens plass i samfunnet. Så har da også de to forfatterne det meste av sin forskerbakgrunn fra dette feltet. Inger Furseth er professor i sosiologi på Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo, mens Pål Repstad er professor emeritus i religionssosiologi ved Universitetet i Agder.

Ville gå mer i dybden

De to sosiologene har også tidligere skrevet bok sammen. I 2003 ga de ut «Innføring i religionssosiologi», en bok som ble oversatt til en rekke språk og havnet på mange pensumlister. Ideen til deres nye utgivelse går helt tilbake til den gang.

Portrettbilde av Inger Furseth
Professor Inger Furseth

– En viktig hensikt med «Innføring i religionssosiologi» var å knytte sterkere bånd mellom generell sosiologi og religionssosiologi. Frem til årtusenskiftet var det en tendens til at generelle sosiologer ikke var så interessert i religion, og det de skrev om religion ble ofte ikke lagt merke til. Det var også en tendens til at religionssosiologien ble en spesialisert del av sosiologien, som opererte med egne teorier og begreper. Pål og jeg ønsket i den boken å inkludere sosiologiske teorier og perspektiver som kunne anvendes i studier av religion, forteller Inger Furseth.

I boka fra 2003 hadde et av kapitlene en kort omtale av noen sentrale sosiologer. Det ville de bygge videre på med en ny bok:

– Vi ønsket å gå mer i dybden, både for å ta med mer om disse kjente sosiologenes almene teorier, og for å bruke mer plass på hva de faktisk hadde sagt om religion. I tillegg ønsket vi å vise hvordan deres teorier hadde blitt anvendt av religionssosiologer og gi ideer til hvordan de kunne anvendes i fremtidige studier, sier Furseth.

Økende forståelse for religionens plass

Som deres forrige utgivelse, kan «Moderne sosiologer om samfunn og religion» sies å være en lærebok. Den gir blant annet råd til studenter om hvordan teoretikere konkret kan brukes når de skal skrive en bachelor- eller masteroppgave. Samtidig gir boka sosiologer flest en mulighet til å bli kjent med hva noen av fagets største tenkere faktisk har skrevet om religion.

– Det har vært en økende forståelse blant sosiologer og andre for at religionen neppe forsvinner, slik noen av sosiologiens klassikere så for seg, men at den fortsetter å eksistere i moderne samfunn og at den stadig endrer seg. I vår del av verden, som blir stadig mer flerreligiøs, får også religion konsekvenser for å ulike deler av samfunnet, både når det gjelder familie, skole, dagligliv, medier og politikkutforming. Dermed blir forståelse av religion viktig innenfor moderne sosiologi, understreker Furseth.

Hun håper også at boka kan styrke båndene mellom almen sosiologi og religionssosiologi. For sosiologiprofessoren har sett en tendens til at religionssosiologer så å si holder til på en egen øy, med sine egne isolerte debatter.

– Heldigvis ser vi nå en interesse blant religionssosiologer for almen sosiologisk teori og det å videreutvikle religionssosiologien. Faren med å studere religion uten å plassere den i en samfunnsmessig kontekst, er at analysen blir for snever. De sosiologene vi presenter, plasserer religion innenfor en bred sosial kontekst, som et av flere sosiale fenomener, påpeker Furseth.

 


Bokomslaget til Moderne sosiologerInger Furseth og Pål Repstad: Moderne sosiologer om samfunn og religion, Unversitetsforlaget, 2021

Engelsk oversettelse av boka kommer på Routledge i september 2021 med tittelen «Modern Sociologists on Society and Religion».

Av Erik Berge
Publisert 14. juni 2021 12:45 - Sist endret 14. juni 2021 12:56