Foreldre er ikke beskyttet mot økning i samlivsbrudd

Andelen samlivsbrudd har økt kraftig de siste 40 årene og en ny undersøkelse viser at par med barn ikke er beskyttet mot denne økningen. - Vi er overrasket over at det er like stor økning i samlivsbrudd blant foreldre som blant barnløse, sier forsker Rannveig K. Hart ved UIO.

illustrasjon av trist barn

Par med felles barn holder sammen i større grad enn barnløse, men også her ser vi en økning i samlivsbrudd. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Rannveig K. Hart og Torkild Hovde Lyngstad, begge forskere ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved UIO, har sammen med Elina Vinberg ved Kreftregisteret, sett på utviklingen av samlivsbrudd de siste 40 årene. I en ny artikkel publisert i European Sociological Review sammenligner de bruddraten blant barnløse par med par som har ett eller flere felles barn, og undersøker hvordan forskjellen mellom disse gruppene har utviklet seg i perioden 1970-2007.

Vi forventet vi å finne en større økning av samlivsbrudd blant de barnløse enn blant par som har felles barn. Overraskelsen var derfor stor når økningen viser seg å være er like stor innenfor begge grupper.

Økning i skilsmissehyppighet over flere tiår

Foreldre som krangler
Å få barn er en stor omveltning for parforholdet. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Sannsynligheten for at et samliv ender i brudd har økt betydelig siden 1960-tallet. Da var gjerne gifte mødre hjemmeværende og økonomisk avhengige av sine ektefeller. De sosiale normene mot å oppløse et ekteskap var også sterke. Ugift samliv, som vi i dag kaller samboerskap, fantes knapt.

Siden den gang har samboerskapet vokst frem som et akseptert alternativ til ekteskap. Kvinner og menn er mer likestilt enn noen gang, og det er innført flere økonomiske støtteordninger til enslige forsørgere. Det er derfor sannsynligvis enklere å gå fra hverandre nå enn for noen tiår siden.

Selv om aksepten for samlivsbrudd blant barnløse har økt, vet vi også at par med felles barn i større grad holder sammen og at spesielt småbarnsfasen er knyttet til særlig lave sjanser for brudd. - Vi forventet derfor en økning i samlivsbrudd blant barnløse, men at økningen blant par med barn skulle være like stor var et overraskende funn,sier forsker Rannveig K. Hart.

Kan tidsklemma forklare økningen?

Sammenliknet med situasjonen for noen tiår siden, utfører dagens mødre mye mer betalt arbeid, uten at de bruker mindre aktiv tid samme med barna.

- Å få barn er en stor omveltning for parforholdet og noen studier har vist at også nye barn kan være en belastning for foreldrene. Sammenliknet med situasjonen for noen tiår siden, utfører dagens mødre mye mer betalt arbeid, uten at de bruker mindre aktiv tid samme med barna. Det ville vært interessant å undersøke om denne typen knapphet på tid har bidratt til at bruddratene har økt også blant par med barn, sier Rannveig K. Hart.

Klikk her for å lese artikkelen

Publisert 25. apr. 2017 12:48 - Sist endret 5. juni 2019 14:53