Sterke norske klimaforskere legger fram synteserapport

For første gang har norske forskere vært med på arbeidet med FNs klimapanels synteserapport. Rapporten ble nylig lansert i Oslo av professor Karen O'Brien og forskningsleder Jan Fuglestvedt.

Artikkelen er tidligere publisert av Forskningsrådet

Rapporten ble utarbeidet i København i forrige uke. 74 forfattere fra 35 land samarbeidet om å få en syntese av de tre delrapportene FNs klimapanel har gitt ut i løpet av det siste året. Resultatet har blitt en helhetlig framstilling av de tre rapportene.

Kunnskapsarbeidet må fortsette

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft fikk overlevert rapporten av de to forskerne.

Sundtoft sa at det å bli invitert i dette arbeidet er en av de største anerkjennelsene en forsker kan få. Sundtoft mente det vitner om hvor sterke de norske fagmiljøene er og sa at det er et godt utgangspunkt for å bygge mer kunnskap. Sundtoft mente vi må fortsette kunnskapsarbeidet på klima.

Karen O'BrienKaren O'Brien

Sterke nasjonale fagmiljøer

Direktør i Forskningsrådet Arvid Hallén kunne ikke være mer enig:

– Norske klimaforskere er blant verdens beste. Noe av grunnen er at de kan bygge på sterke fagtradisjoner og at de i ti år nå har hatt langsiktig og god finansiering til å kunne bygge opp fremragende fagmiljøer.

Men det er krevende å holde nivået og vi har enda flere grupper med et stort potensiale, men som ennå ikke hevder seg godt nok internasjonalt. Skal vi komme videre, er det svært viktig at finansieringen til klimaforskning nasjonalt trappes opp.

At forskningssatsningen på klima må fortsette er Hallén også enig i:

– Det er helt i tråd med Forskningsrådets budsjettforslag. Klimautfordringen er vår største samfunnsutfordring og vi trenger fortsatt mye kunnskap for å kunne møte og dempe endringene som kommer.

- Vi er opptatt av at Langtidsplanen for forskning følges opp med midler i neste års statsbudsjett, sier Hallen.

 

Helhetlig forskning

– For å bidra til at klimakunnskapen gjøres mer anvendbar og relevant, må klimaforskning inkludere samfunns­viten­skapelige og humanistiske perspektiver og knyttes til problem­stillinger i tilgrensende forskningsfelt og til de enkelte sektorer og næringer, sier Hallen.

MR-U 02/12 Möte i ministerrädet for utbildning och forskning i förbindelse med Nordiska rädets 64:e session i Helsingfors. Arvid Hallén.Forskningsrådets direktør Arvid Hallen mener langsiktig finanisering av klimaforskning bidrar til sterke norske klimaforskere. Foto: Seppo Samuli

Han mener den nye synteserapporten og lanseringen nettopp viser hvor viktig samarbeid på tvers av disipliner er. Karen O'Brien og Jan Fuglestvedt kommer fra ulike fagområder og presenterte syntesen sammen. De viste at også synteserapporten har nye helhetlige perspektiver som ikke har vært der tidligere.

– Den type helhetlig forskning er det viktig at vi jobber videre med.

Les mer om lanseringen og synteserapporten på Miljødirektoratets nettsider.
Last ned synteserapporten fra IPCCs nettsider.

Av Mette Mila ved Forskningsrådet
Publisert 5. nov. 2014 14:11 - Sist endret 2. des. 2019 16:55