Bør cannabis legaliseres?

Diskusjon foregår i det ledende rusmiddeltidsskriftet Addiction

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Tidsskriftet Addiction er det viktigste internasjonale rusmiddeltidsskriftet. Mars-nummeret åpner med at professor Robin Room, fra University of Melbourne, Australia, gjennomgår den nye situasjonen etter at to amerikanske delstater, Washington og Colorado, nylig vedtok å legalisere cannabis som rusmiddel. Det samme har Uruguay gjort. Artikkelen kan leses på onlinelibrary.wiley.com.

Room er sympatisk innstilt, han drøfter de ulike modellene, men uttrykker bekymring for at et forbud raskt vil kunne erstattes med en altfor uregulert situasjon, som innebærer at forbruket vil øke. Dessuten: er det faktisk lovlig og mulig å legalisere cannabis innen rammen av de eksisterende FN-konvensjonene?

Willy Pedersen Professor i sosiologi, Universitetet i Oslo Foto: UiO

            En rekke ledende internasjonale forskere kommenterer artikkelen. Alle er åpne for at legalisering av cannabis i dag kan være fornuftig. Professor Willy Pedersen ved Universitetet i Oslo peker i sitt bidrag – The powerful mix of capital and cannabis culture (som kan leses på onlinelibrary.wiley.com) - på at subkulturene rundt cannabisbruk helt siden 1960-tallet har vært preget av politisk opposisjon og natur- og økologi-metaforer. Dessuten at en legalisering lett kan følges av at sterke kommersielle aktører vil kunne melde seg. En modell som minner om det norske Vinmonopolet vil kunne være et alternativ. Den vil kunne stille seg skeptisk til den subkulturelle «pakken» rundt bruken, og kommersielle aktører vil få lite spillerom.

Av Willy Pedersen
Publisert 6. mars 2014 13:34 - Sist endret 6. mars 2014 13:43