Kontroll og tillitsmangel

Professor i sosiologi Tian Sørhaug mener det er tillitsmangel i arbeidslivet, og spår mer kontroll på jobben.

Foto: Håkon Jacobsen

Teknologien har gjort at det ikke lenger er så farlig hvor du er, så lenge du er der du er når du skal være der, sier professor Tian Sørhaug.

Bundet av tid

Sørhaug påpeker at klokketiden ikke regulerer arbeidet lenger.

– Før visste du at åtte timer var nok, fordi det var da du var på jobb. Nå vet vi ikke lenger hva som er godt nok. At jeg har forberedt meg åtte timer til et foredrag, er det ingen som bryr seg om. Hvis jeg har holdt et dårlig foredrag, kan jeg ikke skylde på at "i dag var ordene mine dårlige". Det er jeg som er dårlig. Vi er fortsatt bundet av tid, men samtidig er vi i en kontinuerlig prosess, der vi må levere kvalitet hele tiden.

Kontroll og tillitsmangel

Når teknologien flytter grensene, oppstår nye kontrollbehov- og mekanismer, mener Sørhaug. Han mener det moderne arbeidslivet er inne i en tillitskrise.


– Tradisjonelt har lederen hatt direkte kontroll med medarbeiderne, men nå må medarbeiderne i større grad administrere og kontrollere seg selv. Lederens rolle blir dermed å kontrollere at de ansatte kontrollerer seg selv – såkalt revisjonsledelse. Jeg tror vi lever i et samfunn med for lite balanse mellom tillit og kontroll. Tillit er magisk, for det forutsetter seg selv.

Sørhaug trekker frem utfordringene som oppstår i et arbeidsliv der den som sitter på toppen ikke nødvendigvis kan mest.

Flatere arbeidsplasser

–Tradisjonelle hierarkiske organisasjoner trives best med den mest kompetente på toppen, som kan drive organisasjonen framover og ta avgjørelser. Men nå er kompetansen ofte nederst i organisasjonen. Vi beveger oss mot arbeidsplasser som er flatere, og mer grensesnittbaserte, og et klassisk triks i ledelsesteorien er dermed å innføre flere kontrollmekanismer.

Det er vanskelig å komme med konkrete forslag til løsning på hvordan ledere kan kontrollere på riktig måte, sier Sørhaug, men han trekker frem målstyringens far NN og prøver likevel.

– Man kan lede på mange måter, og en av dem er såkalt verdibasert ledelse. Når vi lager revisjonssystemer, er det viktig at de blir verdibaserte og får en funksjon og mening. Skal jeg fylle ut et skjema, må jeg forstå verdien i at jeg gjør det.

Publisert 27. des. 2011 10:39 - Sist endret 17. okt. 2019 09:19