Steinar Holden: - Lett å forstå at den greske regjeringen har liten tillit

Lånebehovet til Hellas øker i takt med at forhandlingene strekker ut i tid, men kreditorene setter hardt mot hardt. Økonomiprofessor Steinar Holden har full forståelse for europeisk skepsis. Dagens Næringsliv, 12. juli. 

Steinar Holden, professor ved ØI/ESOP. Foto: UiO

Published Aug. 14, 2015 1:01 PM - Last modified Nov. 23, 2017 9:58 AM