2016

Published Aug. 29, 2016 10:15 AM

EU-kommisjonen vil at de felles asylreglene skal bli strengere styrt ovenfra. Det skal ikke være rom for nasjonale tilpasninger, skriver Jan-Paul Brekke i Aftenposten, søndag 14. august 2016.