Cathrine Thorleifsson

Bilde av Cathrine Thorleifsson
English version of this page
Brukernavn
Postadresse Postboks 1097 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesseområder

 

Tematisk: Nasjonalisme, politisk antropologi, ytre høyre, rasialisering, globalisering, grenser, migrasjon, identitet

Regionalt: Israel, Midtøsten, Europa, USA

Bakgrunn

Cathrine Thorleifsson (f. 1982) er forsker ved Senter for Ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo. Cathrine har en doktorgrad i antropologi fra London School of Economics and Political Science (2012). Hennes forskingsinteresser er det antropologiske studiet av ytre høyre, nasjonalisme, globalisering, migrasjon, grenser og identitet.

Cathrines empiriske kompetanse er hovedsaklig Israel og Europa. Fra 2007 til 2009 gjorde hun feltarbeid blant jøder fra arabiske og muslimske land i den israelske grensebyen Kiryat Shemona. Hun brukte dynamikken langs grensen til å utvikle teoretiske innsikter om etno-nasjonalismens skiftende karakter og hvordan identitetskategorier brukes og forhandles i praksis. 

Cathrines postdoktorprosjekt Nasjonalistiske responser til krisene i Europa utforsket hvordan globaliseringens raske endringer påvirker renasjonaliseringsprosesser i Europa. Basert på fler-lokale feltarbeid i Storbritannia, Ungarn og Norge i 2015 blant velgere av høyreradikale partier undersøkte hun hvordan ulike materiell forhold, kulturelle kontekster og historiske forhold drev lokal støtte til populistisk nasjonalisme. Prosjektet var tilknyttet det ERC-finansierte forskningsprosjektet Overheating: The Three Crises of Globalisation ledet av Thomas Hylland Eriksen.

Cathrines nåværende forskning utforsker hvordan antisemittiske og anti-muslimske forestillinger blir transnasjonal produsert og sirkulert mellom ytre høyre aktører i Europa og USA. Hun er medlem av de NFR-finansierte forskergruppene Jewish Life in 21st Century Norway and Intersecting flows of anti-Muslim hatreds. 

Cathrine har studert arabisk ved Universitetet i Damaskus og hebraisk ved Universitetet i Haifa, Israel. I tillegg til forskning har hun jobbet for FNs utviklingsprogram (UNDP) i Damaskus (2005) og utført konsulentoppdrag for Verdensbanken, det norske Utenriksdepartementet og EU-kommisjonen om politiske responser på syrisk tvungen migrasjon i Jordan, Libanon og Europa.

Cathrine bidrar jevnlig med ekspertanalyser i nasjonal og internasjonal media.

Hun er født i Washington D.C og oppvokst i Oslo. Hun har tidligere bodd i USA, Storbritannia, Syria og Israel. Hun er gift, bosatt i Oslo og har to barn.

 

Emneord: Politisk antropologi, Nasjonalisme, Identitet, Globalisering, Grenser, Europa, Midtøsten, Israel

Publikasjoner

Books 

Thorleifsson, Cathrine (2018)  Nationalist responses to the crises in Europe: old and new hatreds. Research in Migration and Ethnic Relations Series. London: Routledge.

Thorleifsson, Cathrine Moe (2015) Nationalism and the Politics of Fear in Israel: Race and Identity on the border with Lebanon. I.B. Tauris, London/ New York. ISBN 9781780767505.

 

Book Chapter

Thorleifsson, Cathrine (2020) Understanding dehumanisation: how scholarship can defend the human in an era of new nationalism. Forthcoming. 

Thorleifsson, Cathrine & Jupskås, Anders Ravik (2019) Defending the Endangered Nation: Nordic Identitarian Christianism in the Age of Migration. In Contested Hospitalities in a time of migration: religious and secular counterspaces in the Nordic region. Edited by Synnøve Bendixsen and Trygve Wyller. London: Routledge. Forthcoming. 

Thorleifsson, Cathrine (2019) The appeal of populist nationalism in the age of accelerated change. In Tracking the Rise of the Radical Right Globally. Edited by William Allchorn. Suttgart: Ibidem Verlag/ Columbia University Press. ISBN 139783838273266. 

Thorleifsson, Cathrine (2019) Donald Trump Declares Himself A “Nationalist”. In Tracking the Rise of the Radical Right Globally. Edited by William Allchorn. Suttgart: Ibidem Verlag/ Columbia University Press. ISBN 139783838273266. 

Thorleifsson, Cathrine & Eriksen, Thomas Hylland (2018) Human waste in the land of abundance: Two kinds of Gypsy indeterminacy in Norway. In Indeterminacy: Waste, Value and the Imagination. Edited by Catherine Alexander and Andrew Sanchez. Oxford: Berghan Books.

Thorleifsson, Cathrine (2017) From Coal to Ukip: The struggle over identity in post-industrial Doncaster. In An Overheated World: An Anthropological History of the Early Twenty-first Century. Edited by Thomas Hylland Eriksen. London: Routledge. 

Thorleifsson, Cathrine (2016) Guarding the Frontier: On Nationalism and Nostalgia in an Israeli Border town. In Identity Destabilised: Living in an overheated world. Edited by Thomas Hylland Eriksen and Elisabeth Schober. London: Pluto Press.

Peer Reviewed Journal Article

Thorleifsson, Cathrine (2019) The Swedish dystopia: violent imaginaries of the radical right. Patterns of Prejudice. Volume 53 (3). London: Taylor & Francis. Forthcoming.

Thorleifsson, Cathrine (2019) In Pursuit of Purity: Populist nationalism and the racialization of difference. In Whiteness and Contemporary Nationalisms: Re-stating a racial order of things. Edited by Nasar Meer, In Identities- Global Studies in Culture and Power. Forthcoming.

Thorleifsson, Cathrine (2019) The crimmigrant dystopia: far right securitisation of migration in precarious Europe. Edited by Matthew Carey, In Social Analysis: The International Journal of Anthropology. Forthcoming.

Thorleifsson, Cathrine (2019) The appeal of populism in post-industrial England. In The Politics of Affect: The rise of far-right and right-wing populism in Europe and the US: What's inequality got to do with it? Edited by Sindre Bangstad and Heiko Henkel, In Focaal: Journal of Global and Historical Anthropology. Issue 83. 

Thorleifsson, Cathrine (2017) Disposable Strangers: far right securitisation of forced migration in Hungary. Social Anthropology. Volume 25 (3): 318-334. London: Wiley-Blackwell. ISSN: 0964-0282

Thorleifsson, Cathrine (2017) Peripheral Nationhood: Negotiating Israeliness from the margins of the state. In Inhabiting the margins: Middle Eastern minorities revisited. Edited by Güldem Baykal Büyüksaraç & Jonathan Glasser, in Anthropological Quarterly, Vol.90, No. 1, p. 83–106, ISSN 0003-5491.

Thorleifsson, Cathrine (2016) From Coal to UKIP: The struggle over identity in postindustrial Doncaster. History and Anthropology. 27 (5):555-568. London: Routledge. ISSN 1477-2612.

Thorleifsson, Cathrine (2016) Migrasjonskrisen: Høyreradikale responser. Internasjonal Politikk, Volume 74 (2):1-9. ISSN 1891-5580. 

Thorleifsson, Cathrine (2016) The Rise of UKIP: Rebordering the nation in an age of migration. British Politics Review, 11(4):5-7.

Thorleifsson, Cathrine (2016) The limits of hospitality: coping strategies among displaced Syrians in Lebanon. Third World Quarterly. Routledge, 37:(2).

Thorleifsson, Cathrine (2014) Fordrevne syrere i Libanon. Babylon, Nordic Journal for Middle East Studies, 12 (1): 46-56.

Thorleifsson, Cathrine (2014) Coping Strategies among self-settled Syrians in Lebanon. Forced Migration Review, Special issue. The Syria crisis, displacement and protection. Refugees Studies Centre, University of Oxford.  ISSN 1460-9819

Thorleifsson, Cathrine Moe (2013) Nationalism and belonging in an Israeli border town. Babylon, Nordic Journal for Middle East Studies, 11 (2): 46-57.

Thorelifsson, Cathrine  Moe (2013)  Keep Calm and Carry On: Reflections on doing fieldwork under fear and fire. Anthropology News, Volume 54, Issue 4-5.

Thorleifsson, Cathrine (2007) The Arab Jews. Babylon, Nordic Journal for Middle East Studies, Issue 1. 

 

Report

Garcia, Carola; Gonzalez, Carmen; Juhász, Attila, Krekó, Péter; Thorleifsson, Cathrine (2016) Impact of the refugee crisis on the risk of radicalisation; consequences for prevention policy. RAN- Radicalisation Awareness Network- European Commission.

Thorleifsson, Cathrine (2014) Coping strategies among self-settled Syrian in Lebanon. ATLANTIS by Polis, Platform for Urbanism, Volume 25:1

Thorleifsson, Cathrine Moe Christophersen, Mona, and Åge A. Tiltnes (2013) Ambivalent Hospitality. Coping Strategies and Local Responses to Syrian Refugees in Lebanon. Fafo-report 2013:48

Thorleifsson, Cathrine; Christophersen, Mona; Liu, Jing; Tiltnes, Åge (2013) Lebanese attitudes towards Syrian refugees and the Syrian Crisis. Results from a national opinion poll implemented 15-21 May 2013. Fafo-paper 2013:13

Thorleifsson, Cathrine (2013) A Fragile Cold Peace: the impact of the Syrian Conflict on Israel-Syria relations. NOREF Expert Analysis. Norwegian Peacebuilding Resource Centre (NOREF).

Thorleifsson, Cathrine (2013)  Israel’s Internal Frontier: the enduring power of ethno-nationalism. NOREF Policy Brief. Norwegian Peacebuilding Resource Centre (NOREF).

Thorleifsson, Cathrine; Christophersen, Mona (2013) Lebanese Contadictory Responses to Syrian Refugees Include Stress, Hospitality, Resentment. Policy Brief published by Fafo and The Issam Fares Institute for Public Policy and International Affairs (IFI) at the American University of Beirut (AUB), June 

 

Popular Article

Thorleifsson, Cathrine (2019) Mørke ekkoer [Dark echoes]. Morgenbladet, 16. August. 

Thorleifsson, Cathrine (2019) When the wounded nation strikes back. CARR- Centre for Analysis of the Radical Right, 11 April.

Thorleifsson, Cathrine (2019) Lone actor with shared ideas. Open Democracy, 25 March. 

Thorleifsson, Cathrine (2019) Jordan Peterson- reluctant darling of the radical right? Open Democracy, 6 February.

Thorleifsson, Cathrine (2018) Donald Trump declares himself a "nationalist". What does this mean for America?  Fair Observer, 26 October.

Thorleifsson, Cathrine (2018) The appeal of populist nationalism in the age of accelerated change. Open Democracy, 15 October.  

Thorleifsson, Cathrine (2018) Nasjonalismens appell i endringenes tid. Aftenposten, 9 oktober.

Thorleifsson, Cathrine, Franko, Katja and Wyller, Trygve (2018) De nye, uverdige trengende. Morgenbladet, 5 oktober. 

Thorleifsson, Cathrine (2018) The Far-Right Sweden Democrats Are Selling Dystopia To Voters…And It’s Working.  Rantt.com, 8 September. 

Thorleifsson, Cathrine (2018) 70 års fravær av fred. Dagens Næringsliv, 21 april.

Thorleifsson, Cathrine (2018) Orban wins with radical right playbook. Right Now, 10 april.

Thorleifsson, Cathrine (2017) Populisme i omstillingens tid. Dagens Næringsliv, 3 oktober.

Thorleifsson, Cathrine (2017) På vei mot autokratiet. NRK Ytring, 4 May.

Thorleifsson, Cathrine (2017) Sliding towards autocracy. Open Democracy, 6 April.

Thorleifsson, Cathrine (2017) Populism across the Atlantic. [Populisme på tvers av Atlanteren] Dagens Næringsliv, 14 March.

Thorleifsson, Cathrine (2017) Bannons method. [Bannons metode], NRK Ytring, 14 February.

Thorleifsson, Cathrine (2016) Trump’s dangerous masculinity. NRK Ytring, 9 November.

Thorleifsson, Cathrine (2016) Vigilante Groups and Son’s of Odin. NRK Ytring, 6 March.

Thorleifsson, Cathrine (2015) Orbán's dangerous waltz with right-wing exstremism. [Orbáns farlige vals med høyreekstremismen], Aftenposten, 2 November.

Thorleifsson, Cathrine (2015) "Do you agree?" Orbán's dangerous waltz with the radical right. Open Democracy, 26 October.

Thorleifsson, Cathrine Moe (2015) From Coal to Ukip: the struggle over identity in postindustrial Doncaster, Published online, Department of Social Anthropology, 9 June.

Thorleifsson, Cathrine (2015) Europas Gedeihende Xenophobie. We the People. Issue 7: 22-24.

Thorleifsson, Cathrine Moe (2015). Europe's thriving xenophobia. OpenDemocracy.net, 2 February.

Thorleifsson, Cathrine Moe (2015). Også de høyt utdannede, urbane ungdommene kan bli ekstreme. Forskning.no: nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning, 19 February.

Thorleifsson, Cathrine Moe (2013) Ut av kald fred [Out of cold peace]. Aftenposten, 29 November.

Thorleifsson, Cathrine Moe (2013) Lebanon at breaking point. Open Democracy, 12 September.

Thorleifsson, Cathrine Moe (2013) Lebanon close to the edge of civil war [Libanon på randen av borgerkrig], Aftenposten, 14 August.

Thorleifsson, Cathrine Moe (2013) Chavez and antisemtism, Aftenposten,  13 March.

Thorleifsson, Cathrine Moe (2013) The limits of hospitality [Gjesfrihetens grense], Klassekampen, 5 August. 

Thorleifsson, Cathrine Moe (2013)  Increased tensions in Jordan [Økte spenninger i Jordan], NRK Ytring, 4 March.

 

Book Review

Thorleifsson, Cathrine (2018) Review of Lions of the North: sounds of the new Nordic radical nationalism, by Jonathan Teitelbaum, Nations and Nationalism. Volume 24, Issue 2.

Thorleifsson, Cathrine (2015) Review of Dilemmas of Attachment- Identity and Belonging among Palestinian Christians, by Bård Kårtveit, Norsk Antropologisk Tidsskrift , Volume 26.(3-4): 310-311

Thorleifsson, Cathrine Moe (2012) Not The Enemy: Israel’s Jews from Arab Lands, by Rachel Shabi, The Journal of Modern Jewish Studies. Routledge, Volume 27, Issue 1

 

 

 

 

 

 

Se alle arbeider i Cristin

 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018). Nationalist Responses to the Crisis in Europe: Old and New Hatreds (Research in Migration and Ethnic Relations Series). Routledge.  ISBN 1472466470.  144 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Frydenlund, Iselin; Brekke, Torkel; Thorleifsson, Cathrine & Bangstad, Sindre (2019). Islamofobi som globalt fenomen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116. . doi: https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/e8yPdR/Vi-kan-ikke-fullt-ut-forsta-hat-og-vold-mot-muslimer-hvis-vi-bare-ser-dette-som-lokale-fenomener--Fire-forskere
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Jordan Peterson – reluctant darling of the radical right?. openDemocracy.net.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019, 20. september). Akademisk frihet under press i Ungarn. [Radio].  NRK P1 Her og nå.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Antisemittismen i Europa: gamle og nye hat.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Betydningen av radikal nasjonalisme for Europa.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Boklansering: konspirasjonsteorier.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019, 05. mai). Børe vi frykte Steve Bannon. [Radio].  Liberal halvtime.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019, 18. mars). Cathrine Thorleifsson om terror New Zealand. [TV].  NRK Nyhetsmorgen.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Defening the endengered nation: populism and religion.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Demokratiet i fare?. Vis sammendrag
 • Thorleifsson, Cathrine (2019, 13. mars). Den nye antisemittismen. [TV].  NRK Dagsrevyen.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Den populistiske nasjonalismen i Europa: karakter og trender.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019, 26. mars). Det israelske valget og økte spenninger. [TV].  TV2 Nyhetskanalen.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Det norske demokratiet og dets fiender 1918–2018.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Donald Trump declares himself a "nationalist" in "Tracking the Rise of the Radical Right Globally", In William Allchorn (ed.),  Tracking the Rise of the Radical Right Globally.  Columbia University Press.  ISBN 9783838213262.  THE US ALT-RIGHT AND RADICAL RIGHT UNDER TRUMP.  s 237 - 241
 • Thorleifsson, Cathrine (2019, 02. april). En dreven populist.  Vårt Land.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Er de anti Israel eller antisemitter? Spørsmålet splitter venstresiden på begge sider av Atlanteren.. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019, 20. mai). Er demokratiet i fare?. [Radio].  NRK P2. Vis sammendrag
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Far right ideologies reconfigured: continuity and change.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019, 14. februar). Fiender av det norske demokratiet. [TV].  NRK Dagsnytt18.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Fremmedfrykt og hat.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019, 09. januar). Grensemurer- effekt og symbolikk. [TV].  Dagsnytt18.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019, 01. mai). Hvis høyre-partiene blir enige, blir de en sterk kraft i Europas neste "storting".  Vårt Land.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019, 27. januar). Hvorfor bygges grensemurer?. [Radio].  NRK P1.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Hvorfor tiltrekkes noen forenklede fiendebilder. Vis sammendrag
 • Thorleifsson, Cathrine (2019, 28. mai). Høyreradikal YouTube-kjendis skaper debatt. [Radio].  NRK Ekko.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Innocence Reinvented: The Hungarian Far Right and the Politics of Eternity.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Konspirasjonsteorier i politikken.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Kulturell kompleksitet, mangfold og norskhet.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Liberalt demokrati i trøbbel.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Lone actor with shared ideas. openDemocracy.net. Vis sammendrag
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Mørke ekkoer. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Nå blir hun igjen beskyldt for antisemittisk uttalelse. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019, 15. mars). O perigo de ter um Breivik em cada equina.  Observador.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019, 03. januar). Om grenser og nasjonalisme. [Radio].  Ekko P2.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019, 08. mai). Politikk eller bare kultur?.  Klart Tale. Vis sammendrag
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Populism and religion.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Populismen i Europa: korrektiv eller trussel?.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019, 01. mai). Prøver høyre om.  Vårt Land. Vis sammendrag
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Rekonfigurering av hvit nasjonalisme på nett.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Shifting orientations and dilemmas of attachments among Norwegian Jews.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019, 09. mai). Steve Bannon om advarsler. [Radio].  NRK Nyhetsettermiddag.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019, 09. mai). Steve Bannon på Nordiske Mediedager. [Radio].  P1 Her og Nå.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). The appeal of populist nationalism in the age of accelerated change in "Tracking the Rise of the Radical Right Globally", In William Allchorn (ed.),  Tracking the Rise of the Radical Right Globally.  Columbia University Press.  ISBN 9783838213262.  EUROPE'S RADICAL RIGHT: SOCIAL MOVEMENTS, POLITICAL PARTIES & DRIVERS.  s 183 - 187
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). The radical right in Europe: trends and mobilisation strategies.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). The rise and fall of Steve Bannon. Vis sammendrag
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). The struggle for recongnition in a globalising world.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019, 18. januar). Thorleifsson om Sverigedemokraterne. [Radio].  NRK Nyhetsmorgen.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Trekker ikke bare sinte hvite menn. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Understanding dehumanization: how scholarship can defend the human in an era of new nationalism.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019, 12. februar). Ungarns statsminister Viktor Orban varsler en plan om å gi støtte til kvinner for å få flere barn. Kvinner som får fire barn for eksempel, de slipper inntektsskatt for resten av livet. [Radio].  NRK Studio2.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019, 27. mars). Valg i Israel og spenninger i Gaza. [TV].  NRK Urix.
 • Thorleifsson, Cathrine (2018, 23. november). Avviser Clinton-råd mot innvandring.  Vårt Land.
 • Thorleifsson, Cathrine (2018, 30. oktober). Cathrine Thorleifsson om å være jødisk i USA. [Radio].  P1 Her og Nå.
 • Thorleifsson, Cathrine (2018). Defending the Endangered Nation: Nordic Netizens and the Redrawing of National Boundaries in the Age of Migration.. Vis sammendrag
 • Thorleifsson, Cathrine (2018). Defending the endangered nation: how populists hijack religion..
 • Thorleifsson, Cathrine (2018). Den nasjonalistiske populismen i Europa: drivere, metoder og konsekvenser.
 • Thorleifsson, Cathrine (2018). Den populistiske nasjonalismen i Europa.
 • Thorleifsson, Cathrine (2018). Den populistiske nasjonalismen i Europa: drivere og konsekvenser.
 • Thorleifsson, Cathrine (2018). Donald Trump Declares Himself a “Nationalist”. Fair Observer.  ISSN 2372-9112.
 • Thorleifsson, Cathrine (2018). En ny koalisjon: Ytre høyre og jøder. Avisa Vårt land.
 • Thorleifsson, Cathrine (2018, 16. oktober). Europa opplever at nye populistiske partier på ytre høyre fløy rykker frem. Hvorfor?. [Radio].  Studio 2 P2.
 • Thorleifsson, Cathrine (2018, 10. desember). Europeisk identitet og følelsen av å høre til. [Radio].  Studio 2, NRK P2.
 • Thorleifsson, Cathrine (2018). Jordan Petetersons samfunssdiagnose, løsning og appell til ytre høyre. Vis sammendrag
 • Thorleifsson, Cathrine (2018, 05. november). Krigen i Syria har påverka både Midtausten og folk i Norden. [Internett].  Uniforum.
 • Thorleifsson, Cathrine (2018, 23. november). Lyden av landet.  Vårt Land.
 • Thorleifsson, Cathrine (2018). Nasjonalismens appell i endringenes tid. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Thorleifsson, Cathrine (2018, 22. november). Populisme på fremmarsj i Europa. [Radio].  P1 Her og Nå.
 • Thorleifsson, Cathrine (2018, 05. desember). Pressefriheten begrenses i Ungarn. [Radio].  Studio 2, NRK P2.
 • Thorleifsson, Cathrine (2018). Radikalisering: hva er det og hvorfor skjer det.
 • Thorleifsson, Cathrine (2018). Religionens rolle i nordisk populisme.
 • Thorleifsson, Cathrine (2018). SKal ikke undervurdere Bannons innflytelse på høyrenasjonale nettverk. Minerva (nettutgaven).
 • Thorleifsson, Cathrine (2018). Seminar on terrorism, identity, and belonging in a transnational world.
 • Thorleifsson, Cathrine (2018, 16. september). Steve Bannon ble kastet ut av det Hvite hus, men er på full fart inn i Europa. [Radio].  NRK Ytring.
 • Thorleifsson, Cathrine (2018). The appeal of populist nationalism in Europe: an multi-sited, ethnographic approach.
 • Thorleifsson, Cathrine (2018). The appeal of populist nationalism in the age of accelerated change. Open Democracy.  ISSN 1476-5888.
 • Thorleifsson, Cathrine (2018, 13. november). Trump's America First Nasjonalisme vs. Macrons United Europe patriotisme. [TV].  NRK Urix.
 • Thorleifsson, Cathrine (2018). Uses, gendered reconfiguration and scalability of Islamophobia.
 • Thorleifsson, Cathrine (2018, 30. november). Venstreekstreme angriper ytre høyre. [Radio].  NRK Nyhetsmorgen.
 • Thorleifsson, Cathrine; Franko, Katja & Wyller, Trygve (2018). Nei, Matlary, nasjonalstaten er ikke alfa og omega. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Thorleifsson, Cathrine; Wyller, Trygve & Franko, Katja (2018). De nye, uverdige trengende. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018). 70 års fravær av fred. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018, 10. september). Berøringsangst i svensk debatt. [TV].  Dagsnytt 18.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018, 26. januar). Bråkmakergata i EU.  Vårt Land.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018). Comments to Brexit: casues and effects.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018). Den populistiske nasjonalismen i Europa: årsaker og konsekvenser.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018). Den radikale nasjonalismen i Europa: utviklingstrekk og konsekvenser.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018). Extremism- a threat to peace and democracy.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018, 27. mars). Facebook-venstre og ytringsfriheten. [TV].  NRK Dagsnytt 18.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018). Fiendebilder i Europa og Midtøsten.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018, 14. mai). Flytting av den amerikanske ambassade til Jerusalem. [Radio].  NRK P1 Dagsnytt.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018). Fremveksten av ekstremisme og terrorisme.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018, 04. juni). Gyllent Daggry- Hatets vugge. [TV].  Urix.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018). Går det nye skillet mellom by og land?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018, 23. januar). Høyreekstreme i Norge. [Radio].  NRK Nyhetsmorgen.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018). Høyreekstremisme: grunn til bekymring?.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018). Høyrepopulisme i Europa: årsaker og konsekvenser for det liberale demokratiet.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018). Høyreradikale partier i Europa og bruken av Israel og antisemittiske troper.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018). Høyreradikale partier og bevegelser: utviklingstrekk og konsekvenser for stabilitet og sikkerhet i Europa.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018, 09. april). I Ungarn har den høyrevridde statsministeren Viktor Orban fått to tredels flertall i nasjonalforsamlingen og kan igjen endre grunnloven. Vi skal finne ut av hva han vil bruke flertallet til.. [Radio].  NRK Studio 2.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018). Israel runder 70 med ytre strid og indre splid. NTB.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018, 14. februar). Israel vil kaste ut afrikanere. [TV].  Dagsnytt 18.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018). Korsfarer-retorikk i ungarsk valgkamp. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018). Lions of the North: sounds of the new Nordic radical nationalism. Nations and Nationalism.  ISSN 1354-5078.  24(2)
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018). Møte om regjeringens strategi for samarbeidet med EU 2018-2021, med fokus på et trygt Europa.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018). Nasjonalisme i Europa: et antropologisk blikk..
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018, 29. januar). Nasjonalistenes kvinnekort.  Vårt Land.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018). Orban blir EUs hodepine igjen. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018). Orbán wins with radical right playbook. Right Now.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018, 04. april). Piggtråddemokratiet. [Radio].  Krig og fred- en podcast fra NRK Urix. Vis sammendrag
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018, 10. november). Pod Save America. [Radio].  Pod Save America.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018, 12. februar). Populister i posisjon i Europa. [TV].  Dagsnytt 18.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018). Populistisk nasjonalisme- korrektiv og trussel for demokrati?.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018). Renewing democracy in Europe.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018, 10. september). Riksdagsvalget i Sverige og Sverigedemokraternas resultat. [TV].  NRK Nyheter.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018, 21. april). Slik endrer Viktor Orbán Ungarn.  Dagsavisen.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018). Streng og rettferdig? Panelsamtale om etikk, migrasjon og kirke.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018, 15. august). Sverigedemokraterna kommer til å bruke bilbrannene som propaganda.  DN.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018, 06. juli). Sverigedemokraterna på Alemdalsveckan. [TV].  Dagsnytt 18.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018). Sweden Election: Neo-Nazi rooted party claims 'Kingmaker' status but falls short of power. Haaretz.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018). The far-right Sweden Democrats are selling dystopia to voters and its working. Rantt.com.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018, 12. mars). Tyske moskeer under angrep.  Vårt Land.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018, 10. september). Valget i Sverige. [Radio].  Nyhetsmorgen.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018, 07. april). Valget i Ungarn. [Radio].  Krig og Fred podcast Urix NRK.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018). Why Populism?.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018). Ytterpunkt grenser mot hverandre. Magasinet Plot.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe; Wiedswang, Kjetil; Hvidsten, Andreas H & Thorsen, Dag Einar (2018). Panelsamtale om ekstremisme og terrorisme i Europa.
 • Hiram Jensen, Helge & Thorleifsson, Cathrine Moe (2017). (Section Chairs) Section S16 Constitutional Complexity - State Theory after the New Political Anthropology. Vis sammendrag
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017, 27. august). Alt-Right bevegelsen. [TV].  NRK Nyhetsmorgen.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017). An ethnography of nationalism in Israel.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017). Antropologisk forskning på ekstremisme- etiske dilemma.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017). Aulaforedraget 2017.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017). Bannons metode. NRK Ytring.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017, 05. september). Bernt Aardal: – Meiningsmålarane veit ikkje kva metode som treffer best. [Internett].  Uniforum.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017, 06. desember). Brennpunkt dokumentar om Den Nordiske Motstandsbevegelsen. [TV].  NRK Nyheter.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017). Brexit og autoritær nasjonalisme i Ungarn- utfordringer for EU..
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017). Brexit og nativistisk populisme: utfordringer for EU.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017, 16. desember). Det amerikanske hatet.  VG.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017). Det hvite raseriet. VG Helg.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017, 19. april). Det nye høyre.  VG.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017). Disse tre kontroversielle redaktørene er enige om en ting: Norge er ute å kjøre. A-magasinet : uketillegg til Aftenposten.  ISSN 0807-5654.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017). EU- i en eksistensiell krise?.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017). EU- i en eksistensiell krise? Kurs på Sjøkrigsskolen.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017). EU- i en eksistensiell krise? Kurs på Universitet i Agder.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017, 25. mars). Ekstremist-jentene.  VG.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017, 22. september). En stor verden å dykke i. [Internett].  Nord.no.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017). Er populismebølgen ferdig?.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017, 13. desember). Folket- det er vi, ikke dere.  Vårt Land.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017). Former og overganger mellom populisme og antidemokratiske bevegelser. Vis sammendrag
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017, 28. august). Forventer flere nazi-demonstrasjoner i Norge. [Internett].  TV2.no.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017). Frykt og fiendebilder i et overopphetet Europa.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017, 01. mars). Geert Wilders og den patriotiske våren. [Radio].  NRKP2 Nyhetsmorgen.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017). Globalisert nynasjonalisme i Europa: utviklingstrekk.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017, 18. september). Har lufta gått ut av den høyrepopulistiske ballongen i Europa?. [Radio].  NRK Ekko. Vis sammendrag
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017, 23. august). Her truer Ku Klux Klan lederen med å brenne journalist. [Internett].  NRK.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017, 27. april). Homofil støtte for høyrepopulistiske partier. [TV].  Dagsnytt 18.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017, 24. juni). Homonasjonalist, ja visst!.  Klassekampen.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017). Human waste in the land of abundance: the borders of Norwegian (in) hospitality. Vis sammendrag
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017, 25. august). Hva består Alt-Right bevegelsen av?. [Internett].  NRK Ekko.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017). Hva er radikalisering?.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017). Hva er radikalisering og hvorfor skjer det?.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017, 19. juni). Hva kaller vi terror?. [TV].  Dagsnytt 18.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017, 05. februar). Hvem er Steve Bannon?. [Radio].  NRK P2 Ytring.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017). Hvem vinner valget og hvorfor.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017, 12. september). Hvordan ser utlandet på det norske valget?. [Radio].  NRK P1 +.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017, 06. februar). Høyrebølge i Europa. [TV].  NRK Dagsnytt 18.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017). Høyrepopulisme i Europa.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017, 16. november). Høyrepopulistene er sterkere enn på lenge.  Dagbladet.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017, 24. oktober). I Tyskland er høyrepopulistene med i Forbundsdagen for første gang siden krigen.. [TV].  Urix.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017). In Pursuit of Purity: the appeal of populism in precarious England. Vis sammendrag
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017). Insta-posøren. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017). Jødiske ekstremister har fått større handlingsrom. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017). Kampen om identitet i akselerasjonens tid.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017). Konspirasjoner- med Guds hjelp?.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017, 12. august). Korrupsjonsetterforskningen mot Israels statsminister Benjamin Netanyahu begynner å komme ubehaglig nær. Netanyahu svarer med bredside på folkemøte. [Radio].  Urix på lørdag.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017, 06. april). Kristen-nasjonalisten.  VG.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017). Ku Klux Klan-leder til nyhetsanker: – Vi skal brenne deg. NRK.no.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017, 22. februar). Lothepus, høyrepopulister, Brexit og EØS. [Internett].  Podcast Du Verden!. Vis sammendrag
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017, 15. september). Mens AP straffes som andre sosialdemokrater, er Listhaug Norges Marine Le Pen.  Dagsavisen.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017, 20. mai). Mørketid: Viktor Orban. [Radio].  NRKP2.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017, 30. september). Nazidemonstrasjon i Gøteborg. [TV].  NRK Nyheter.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017, 07. desember). Nazistorganisasjon forbudt i Finland. [TV].  NRK Dagsrevyen. Vis sammendrag
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017). Negotiating Jewish Norwegian identity.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017, 04. mars). Nordiske og europeiske høyreekstreme. [Radio].  NRK Ekko.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017, 05. september). Norsk valgkamp følger internasjonal trend. [Radio].  Her og Nå hovedsending NRK P1.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017). Ordet "terror" kan bli utvannet. NRK.no.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017, 20. juli). Ordet "terror" kan bli utvannet av norsk media. [Fagblad].  NRK.no.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017, 30. mars). Parlamentarikeren.  VG.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017, 25. september). Parti fra ytre høyre inn i den tyske forbundsdagen. [TV].  TV2 Nyhetene.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017). Populisme i Europa- et antropologisk blikk.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017). Populisme i omstillingens tid. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 24
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017). Populisme og Brexit som utfordringer til EU..
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017). Populisme og EU etter Brexit.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017). Populisme på tvers av Atlanteren. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 3
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017, 08. mai). Populismen i Europa etter Maceron seier. [TV].  Dagsnytt 18.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017, 02. februar). President Trump. [TV].  NRK Debatten.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017). Professor Ole O. Moen om Trump: – En livsfarlig mann. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017). På vei mot autokratiet. NRK Ytring.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017). Rebordering Europe: ethnogaphies of neo-nationalism in an age of acceleration.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017). Religion, Identity and Populism.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017). Researchers' Night Talkshow ved UiO.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017, 14. august). Sebastian Gorka og nasjonalistene rundt Trump. [Radio].  NRK P2 Studio 2. Vis sammendrag
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017). Sinte hvite kvinner og menn: kjønn, frykt og nynasjonalisme blant høyrepopulister i Europa.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017, 23. mars). Situasjonen i Europa er ubehagelig.  VG.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017). Sliding Towards Autogracy. Befrois.  ISSN 2051-3046.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017). Sliding towards autocracy. openDemocracy.net.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017, 25. september). Slik ble høyrepopulistene tredje størst i løpet av fire år. [Internett].  TV2.no.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017). Still a Nordic Welfare State? Religion, Migration, Values.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017, 26. mars). Søviknes spredte budskap fra høyreradikale på Facebook.  VG.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017, 20. juni). Terror og språk. [Radio].  Kulturnytt.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017). The Crimmigrant Dystopia: Populist securitization of Muslim migration in Europe. Vis sammendrag
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017). The appeal of populism in precarious England.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017). The crimmigrant dystopia: far right securitisation of migration in precarious Europe.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017). The impact of the refugee crisis on the risk of radicalization.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017, 25. oktober). Tok imot 28 av 11.069 flyktninger.  Dagsavisen.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017, 30. september). Tror på hvit "makt" og fornekter Holocaust. [Internett].  NRK.no.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017, 29. november). Trump delte Britain First video på twitter. [Internett].  Filter Nyheter.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017). Trump og demokratiet.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017). Trump, Breitbart og Brexit: Populisme på tvers av Atlanteren.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017, 17. august). USA-eksperter tror Trump kan bli sittende ut perioden. [Internett].  ABC Nyheter.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017). Understanding the appeal and dynamics of far right nationalism in Europe.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017, 29. mai). Ungarn har vært vertskap for en konservativ amerikansk kristen organisasjon som anklages for hat og hets mot homofile. [Radio].  NRK P2 Studio 2. Vis sammendrag
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017, 12. mars). Valg i Nederland. [Radio].  NRK P2 Ytring.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017, 16. mars). Valget i Nederland. [TV].  TV 2 Nyhetene.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017, 05. september). Valgforsker om Ap-svikt: – Det som skjer, er på mange måter det verste som kan skje. [Internett].  ABC Nyheter.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017, 14. mars). Verden med Trump. [Radio].  Studio 2 P2.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017). 'We need to Wrap ourselves in the Flag of St. George': UKIP and the Politics of Englishness in precarious Doncaster. Vis sammendrag
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017, 15. mars). Wilders og valget i Nederland. [Radio].  NRK Nyhetsmorgen.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017). «Wunderwuzzi» kan dra Østerrike mot høyre. Avisa Vårt land.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017). Årsaker- Brexit, Trump og populismen i Europa.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017, 30. august). Øst-Europas ideologiske U-sving. [Radio].  NRK P2 Verdibørsen. Vis sammendrag
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016). Andre verdenskrig- natt i verda.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016, 18. desember). Anti-globalisering 2016. [Radio].  NRK P2 Ytring.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016, 16. oktober). Autoritære tendenser i Europa. [Radio].  NRK P2 Ytring.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016). C-REX panel on Extremism.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016). Den skandinaviske manns byrde: Om den privilegertes ansvar.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016, 15. januar). Det norske høyreekstreme miljøet er lite og dårlig organisert.  Aftenposten.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016). Europa mot høyre. Vis sammendrag
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016, 13. mars). Facist i fåreklær.  VG.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016). Forebygging og forhindring av religiøs ekstremisme.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016). Framveksten av høyreekstreme partier og aktører i dagens Europa.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016). From Ukip to Jobbik: Explaining local support for the populist and radical right in a changing Europe.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016). Fryktens politikk i et overopphetet Europa.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016). Gamle og nye fiendebilder: nasjonalisme som respons på tvungen migrasjon til Europa.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016). Guarding Europe's borders: gender and far right securitization of migration. Vis sammendrag
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016). Guarding the frontier: On nationalism and nostalgia in an Israeli border town, In Elisabeth Schober & Thomas Hylland Eriksen (ed.),  Identity Destabilised. Living in an overheated world..  Pluto Press.  ISBN 9780745399126.  Chapter 6.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016). Har multikulturalismen spilt falitt?.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016). Hatreds reconfigured: political responses to migration in Hungary and England.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016). Hegraseminaret- Midtøsten i krise og folkevandringene mot Europa. Stjørdalsnytt.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016, 08. november). Hillarys Kvinnekamp - hun kan bli den første kvinnelige presidenten i USA, i hvilken grad har kjønn og likestilling preget valgkampen?. [Radio].  NRK Ekko.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016). Human Rights, Human Wrongs Bodø.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016, 12. juli). Høyreekstremist forbereder fotball-VM. [Internett].  NRK.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016). Høyreradikalisering- trender og utviklingstrekk i Europa.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016). Imagined enemies: nationalist responses to forced migration in Europe.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016). Impact of the current migrant crisis on Europe and the world: Challenges and future scenarios related to extremism, polarisation and terror attacks.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016, 19. september). Kommentar til PST rapport om radikalisering. [TV].  NRK Dagsnytt 18.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016, 30. august). Korleis preger 1956 dagens Ungarn? Høgre og venstresida fortel sine versjonar av oppstanden i Ungarn. [Radio].  NRK P2 Ekko.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016). "Kulturrelativisme er ikke nok! Antropologiens ansvar i møte med globale kriser er å ivareta universelle verdier.".
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016, 19. august). Kvifor står svensk høgreekstremisme så sterkt? Sverige har det høgste talet på høgreekstreme drap i forhold til innbyggartal i Europa. [Radio].  NRKP2.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016, 29. mars). Mens terrorister slo til i Brussel og Lahore, tapte IS terreng i Syria. Betyr det mer eller mindre terror framover?. [TV].  Urix.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016, 12. august). Migrasjonskonferanse ved UiO og Brexit. [Radio].  NRK P2 Nyhetsmorgen.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016). Migrasjonskrisen: drivere i Midtøsten og politiske reaksjoner i Europa.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016). Nasjonalisme og fryktpolitikk i et overopphetet Europa: fra Ukip til Jobbik.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016). Nasjonalistiske responser på tvungen migrasjon i et overopphetet Europa.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016). Nationalist responses to forced migration: case studies from England and Hungary.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016). Nationalist responses to migration in an overheated Europe.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016, 27. desember). Om Europa og EU-motstand. [Radio].  NRK Dagsnytt 18.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016, 10. august). Om migrasjon og sosial ulikhet. [Internett].  Facebook Det Samfunnsvitenskapelige Fakultet.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016, 22. februar). Omstridt tysk partileder beskyldes for "mental brannstifting".  VG.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016). Overheating hatreds: local responses to migration in Hungary.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016). Overheating hatreds: nationalist responses to migration in Hungary.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016). Overheating: identity-politics in an overheated Europe.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016). Political Ethnography: examples from Israel, England and Hungary.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016). Politisk og religiøs ekstremisme- et voksende problem?.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016). Radicalisation in response to forced migration in Europe.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016). Radicalisation in response to the refugee crisis and consequences for prevention policies.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016). Radikalisering som respons på "krisene" i Europa.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016). Reaksjoner på flyktningkrisen i Europa: fra empati til hat.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016). Rebordering Europe: the politics of disposability in an age of migration.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016, 10. februar). Samtale med forskar Cathrine Moe Thorleifsson. [TV].  NRK2. Vis sammendrag
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016, 21. april). Skal granske høyreekstreme kristne.  Vårt Land.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016, 22. november). Slik kan Europa bli høyreradikal. [Internett].  VGTV.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016, 10. september). Solidaritet på prøve. [Fagblad].  Speilvendt.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016, 01. oktober). Styrt av frykt.  Dagsavisen.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016). Terror og innvandring øker høyreekstremismen. Adresseavisen.  ISSN 0805-3804.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016). The borders of hospitality: selecting kin and enemies in times of protracted displacement.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016). The migration crisis in Europe: radicalisation and implications for CVE Communications.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016). The political economy of xenophobia in an age of migration..
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016, 04. november). Trumps farlige maskulinitet, videokronikk. [Internett].  NRK.no.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 25. jan. 2018 09:33 - Sist endret 11. okt. 2019 10:31