Cathrine Thorleifsson

Bilde av Cathrine Thorleifsson
English version of this page
Telefon 93094503
Brukernavn
Postadresse Postboks 1097 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesseområder

 

Tematisk:

Politisk antropologi, ytre høyre, ekstremisme, nasjonalisme, grenser, migrasjon, identiet og radikalisering

Regionalt: Europa, Israel, Midtøsten

Språk: Engelsk, Norsk, Hebraisk, Arabisk, Tysk

Bakgrunn

Cathrine Thorleifsson (f. 1982) er forsker ved Senter for Ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo. Cathrine har en doktorgrad i antropologi fra London School of Economics and Political Science (2012). Hennes forskingsinteresser er det antropologiske studiet av ytre høyre, radikalisering, nasjonalisme, migrasjon, rasisme og tilhørighet. 

Cathrines regionale kompetanse er hovedsaklig Europa og Israel. Fra 2007 til 2009 gjorde hun feltarbeid blant jøder fra arabiske og muslimske land i den israelske grensebyen Kiryat Shemona. Hun brukte dynamikken langs grensen til å utvikle teoretiske innsikter om etno-nasjonalismens skiftende karakter over tid og hvordan identitetskategorier brukes og forhandles i praksis. 

Cathrines postdoktorprosjekt Nasjonalistiske responser til krisene i Europa utforsket hvordan globaliseringens raske endringer påvirker renasjonaliseringsprosesser i Europa. Basert på fler-lokale feltarbeid i Storbritannia, Ungarn og Norge i 2015 undersøkte hun hvordan ulike materiell forhold, kulturelle og historiske forhold drev lokal støtte til populistiske, høyreradikale partier. Prosjektet var tilknyttet det ERC-finansierte forskningsprosjektet Overheating: The Three Crises of Globalisation ledet av Thomas Hylland Eriksen.

Cathrines nåværende forskning utforsker hvordan antisemittiske og anti-muslimske fiendebilder blir produsert og sirkulert av ytre høyre aktivister i transnasjonale, digitale subkulturer. Fra 2021 deltar hun i det Horizon 2020-finansierte prosjektet DRIVE ledet av Leiden University, som gjennom feltarbeid utforsker drivere for høyreekstrem og islamistisk radikalisering i Nederland, Danmark, Norge og Storbritannia.  

Cathrine har studert arabisk ved Universitetet i Damaskus og hebraisk ved Universitetet i Haifa, Israel. I tillegg til forskning har hun jobbet for FNs utviklingsprogram (UNDP) i Damaskus (2005) og utført konsulentoppdrag for Verdensbanken, det norske Utenriksdepartementet og EU-kommisjonen om politiske responser på migrasjon i Jordan, Libanon og Europa. 

Cathrine bidrar jevnlig med ekspertanalyser i nasjonal og internasjonal media.

Hun er født i Washington D.C og oppvokst i Oslo. Hun har tidligere bodd i USA, Storbritannia, Syria og Israel.  

Emneord: Politisk Antropologi, Nasjonalisme, Identitet, Migrasjon, Grenser
Publisert 25. jan. 2018 09:33 - Sist endret 13. apr. 2021 11:58