Cathrine Thorleifsson

Bilde av Cathrine Thorleifsson
English version of this page
Telefon 93094503
Brukernavn
Postadresse Postboks 1097 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesseområder

 

Tematisk:

Politisk antropologi, ytre høyre, ekstremisme, nasjonalisme, grenser, migrasjon, identiet og radikalisering

Regionalt: Europa, Israel, Midtøsten

Språk: Engelsk, Norsk, Hebraisk, Arabisk, Tysk

Bakgrunn

Cathrine Thorleifsson (f. 1982) er forsker ved Senter for Ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo. Cathrine har en doktorgrad i antropologi fra London School of Economics and Political Science (2012). Hennes forskingsinteresser er det antropologiske studiet av ytre høyre, radikalisering, nasjonalisme, migrasjon, rasisme og tilhørighet. 

Cathrines regionale kompetanse er hovedsaklig Europa og Israel. Fra 2007 til 2009 gjorde hun feltarbeid blant jøder fra arabiske og muslimske land i den israelske grensebyen Kiryat Shemona. Hun brukte dynamikken langs grensen til å utvikle teoretiske innsikter om etno-nasjonalismens skiftende karakter over tid og hvordan identitetskategorier brukes og forhandles i praksis. 

Cathrines postdoktorprosjekt Nasjonalistiske responser til krisene i Europa utforsket hvordan globaliseringens raske endringer påvirker renasjonaliseringsprosesser i Europa. Basert på fler-lokale feltarbeid i Storbritannia, Ungarn og Norge i 2015 undersøkte hun hvordan ulike materiell forhold, kulturelle og historiske forhold drev lokal støtte til populistiske, høyreradikale partier. Prosjektet var tilknyttet det ERC-finansierte forskningsprosjektet Overheating: The Three Crises of Globalisation ledet av Thomas Hylland Eriksen.

Cathrines nåværende forskning utforsker hvordan antisemittiske og anti-muslimske fiendebilder blir produsert og sirkulert av ytre høyre aktivister i transnasjonale, digitale subkulturer. Fra 2021 deltar hun i det Horizon 2020-finansierte prosjektet DRIVE ledet av Leiden University, som gjennom feltarbeid utforsker drivere for høyreekstrem og islamistisk radikalisering i Nederland, Danmark, Norge og Storbritannia.  

Cathrine har studert arabisk ved Universitetet i Damaskus og hebraisk ved Universitetet i Haifa, Israel. I tillegg til forskning har hun jobbet for FNs utviklingsprogram (UNDP) i Damaskus (2005) og utført konsulentoppdrag for Verdensbanken, det norske Utenriksdepartementet og EU-kommisjonen om politiske responser på migrasjon i Jordan, Libanon og Europa. 

Cathrine bidrar jevnlig med ekspertanalyser i nasjonal og internasjonal media.

Hun er født i Washington D.C og oppvokst i Oslo. Hun har tidligere bodd i USA, Storbritannia, Syria og Israel.  

Emneord: Politisk Antropologi, Nasjonalisme, Identitet, Migrasjon, Grenser

Publikasjoner

Books 

Thorleifsson, Cathrine (2019) Nationalist responses to the crises in Europe: old and new hatreds. Research in Migration and Ethnic Relations Series. London: Routledge.

Thorleifsson, Cathrine Moe (2015) Nationalism and the Politics of Fear in Israel: Race and Identity on the border with Lebanon. I.B. Tauris, London/ New York. ISBN 9781780767505.

 

Book Chapter

Thorleifsson, Cathrine (2021) Lone actors with shared ideas. Mainstreaming the Global Radical Right. Edited by Eviane Leidig. Ibidem-Verlag.

Thorleifsson, Cathrine (2020) Understanding dehumanisation: how scholarhsip can defend the human in an era of illiberal nationalism. In Research and Human Rights. Edited by Jakob Lothe. Oslo: Novus Press. 

Thorleifsson, Cathrine (2020) Innocence Reinvented: Far Right Mythmaking in illiberal Hungary. Chicago University Press. Forthcoming. 

Thorleifsson, Cathrine & Jupskås, Anders Ravik (2019) Defending the Endangered Nation: Nordic Identitarian Christianism in the Age of Migration. In Contested Hospitalities in a time of migration: religious and secular counterspaces in the Nordic region. Edited by Synnøve Bendixsen and Trygve Wyller. London: Routledge. 

Thorleifsson, Cathrine (2019) The appeal of populist nationalism in the age of accelerated change. In Tracking the Rise of the Radical Right Globally. Edited by William Allchorn. Suttgart: Ibidem-Verlag/ Columbia University Press. ISBN 139783838273266. 

Thorleifsson, Cathrine (2019) Donald Trump Declares Himself A “Nationalist”. In Tracking the Rise of the Radical Right Globally. Edited by William Allchorn. Suttgart: Ibidem Verlag/ Columbia University Press. ISBN 139783838273266. 

Thorleifsson, Cathrine & Eriksen, Thomas Hylland (2018) Human waste in the land of abundance: Two kinds of Gypsy indeterminacy in Norway. In Indeterminacy: Waste, Value and the Imagination. Edited by Catherine Alexander and Andrew Sanchez. Oxford: Berghan Books.

Thorleifsson, Cathrine (2017) From Coal to Ukip: The struggle over identity in post-industrial Doncaster. In An Overheated World: An Anthropological History of the Early Twenty-first Century. Edited by Thomas Hylland Eriksen. London: Routledge. 

Thorleifsson, Cathrine (2016) Guarding the Frontier: On Nationalism and Nostalgia in an Israeli Border town. In Identity Destabilised: Living in an overheated world. Edited by Thomas Hylland Eriksen and Elisabeth Schober. London: Pluto Press.

Peer Reviewed Journal Article

Thorleifsson, Cathrine (2021) From Cyberfascism to Terrorism: on Chan Culture and the Production of Memetic Violence. Nations and Nationalism. Forthcoming

Thorleifsson, Cathrine (2019) The Swedish Dystopia: Violent Imaginaries of the Radical Right. Patterns of Prejudice. Volume 53 (3). London: Taylor & Francis. 

Thorleifsson, Cathrine (2019) In Pursuit of Purity: Populist nationalism and the Racialization of Difference. Identities- Global Studies in Culture and Power.  Volume 26 (5). London: Taylor & Francis. 

Thorleifsson, Cathrine (2019) The crimmigrant dystopia: far right securitisation of migration in precarious Europe. Edited by Matthew Carey, In Social Analysis: The International Journal of Anthropology. Forthcoming.

Thorleifsson, Cathrine, Douglas Holmes, Don Kalb, Nitzan Shoshan (2019) Roundtable from AAA. The Politics of Affect: The rise of far-right and right-wing populism in Europe and the US: What's inequality got to do with it? Edited by Sindre Bangstad and Heiko Henkel, In Focaal: Journal of Global and Historical Anthropology. Volume 83. 98-113.

Thorleifsson, Cathrine (2017) Disposable Strangers: Far Right Securitisation of Forced Migration in Hungary. Social Anthropology. Volume 25 (3): 318-334. London: Wiley-Blackwell. ISSN: 0964-0282

Thorleifsson, Cathrine (2017) Peripheral Nationhood: Negotiating Israeliness from the Margins of the State. In Inhabiting the Margins: Middle Eastern Minorities Revisited. Edited by Güldem Baykal Büyüksaraç & Jonathan Glasser, in Anthropological Quarterly, Vol.90, No. 1, p. 83–106, ISSN 0003-5491.

Thorleifsson, Cathrine (2016) From Coal to UKIP: The struggle over identity in postindustrial Doncaster. History and Anthropology. 27 (5):555-568. London: Routledge. ISSN 1477-2612.

Thorleifsson, Cathrine (2016) Migrasjonskrisen: Høyreradikale responser. Internasjonal Politikk, Volume 74 (2):1-9. ISSN 1891-5580. 

Thorleifsson, Cathrine (2016) The limits of hospitality: coping strategies among displaced Syrians in Lebanon. Third World Quarterly. Routledge, 37:(2).

Thorleifsson, Cathrine (2014) Fordrevne syrere i Libanon. Babylon, Nordic Journal for Middle East Studies, 12 (1): 46-56.

Thorleifsson, Cathrine Moe (2013) Nationalism and belonging in an Israeli border town. Babylon, Nordic Journal for Middle East Studies, 11 (2): 46-57.

Thorleifsson, Cathrine (2007) The Arab Jews. Babylon, Nordic Journal for Middle East Studies, Issue 1. 

Non-refereed Journal Article

Thorleifsson, Cathrine (2016) The Rise of UKIP: Rebordering the nation in an age of migration. British Politics Review, 11(4):5-7.

Thorleifsson, Cathrine (2014) Coping Strategies among self-settled Syrians in Lebanon. Forced Migration Review, Special issue. The Syria crisis, displacement and protection. Refugees Studies Centre, University of Oxford.  ISSN 1460-9819

Thorleifsson, Cathrine (2014) Coping strategies among self-settled Syrian in Lebanon. ATLANTIS by Polis, Platform for Urbanism, Volume 25:1

Thorelifsson, Cathrine  (2013)  Keep Calm and Carry On: Reflections on doing fieldwork under fear and fire. Anthropology News, Volume 54, Issue 4-5.

Report

Garcia, Carola; Gonzalez, Carmen; Juhász, Attila, Krekó, Péter; Thorleifsson, Cathrine (2016) Impact of the refugee crisis on the risk of radicalisation; consequences for prevention policy. RAN- Radicalisation Awareness Network- European Commission.

Thorleifsson, Cathrine Moe Christophersen, Mona, and Åge A. Tiltnes (2013) Ambivalent Hospitality. Coping Strategies and Local Responses to Syrian Refugees in Lebanon. Fafo-report 2013:48

Thorleifsson, Cathrine; Christophersen, Mona; Liu, Jing; Tiltnes, Åge (2013) Lebanese attitudes towards Syrian refugees and the Syrian Crisis. Results from a national opinion poll implemented 15-21 May 2013. Fafo-paper 2013:13

Thorleifsson, Cathrine (2013) A Fragile Cold Peace: the impact of the Syrian Conflict on Israel-Syria relations. NOREF Expert Analysis. Norwegian Peacebuilding Resource Centre (NOREF).

Thorleifsson, Cathrine (2013)  Israel’s Internal Frontier: the enduring power of ethno-nationalism. NOREF Policy Brief. Norwegian Peacebuilding Resource Centre (NOREF).

Thorleifsson, Cathrine; Christophersen, Mona (2013) Lebanese Contadictory Responses to Syrian Refugees Include Stress, Hospitality, Resentment. Policy Brief published by Fafo and The Issam Fares Institute for Public Policy and International Affairs (IFI) at the American University of Beirut (AUB), June 

Popular Article

Thorleifsson, Cathrine (2021) Creeping Fascism in America. Right Now, 14 January. 

Thorleifsson, Cathrine (2020) Quarantining Hungarian democracy. Right Now, 3 April.

Thorleifsson, Cathrine (2019) Mørke ekkoer [Dark echoes]. Morgenbladet, 16 August. 

Thorleifsson, Cathrine (2019) When the wounded nation strikes back. CARR- Centre for Analysis of the Radical Right, 11 April.

Thorleifsson, Cathrine (2019) Lone actors with shared ideas. Open Democracy, 25 March. 

Thorleifsson, Cathrine (2019) Jordan Peterson- reluctant darling of the radical right? Open Democracy, 6 February.

Thorleifsson, Cathrine (2018) Donald Trump declares himself a "nationalist". What does this mean for America?  Fair Observer, 26 October.

Thorleifsson, Cathrine (2018) The appeal of populist nationalism in the age of accelerated change. Open Democracy, 15 October.  

Thorleifsson, Cathrine (2018) Nasjonalismens appell i endringenes tid. Aftenposten, 9 oktober.

Thorleifsson, Cathrine, Franko, Katja and Wyller, Trygve (2018) De nye, uverdige trengende. Morgenbladet, 5 oktober. 

Thorleifsson, Cathrine (2018) The Far-Right Sweden Democrats Are Selling Dystopia To Voters…And It’s Working.  Rantt.com, 8 September. 

Thorleifsson, Cathrine (2018) 70 års fravær av fred. Dagens Næringsliv, 21 april.

Thorleifsson, Cathrine (2018) Orban wins with radical right playbook. Right Now, 10 april.

Thorleifsson, Cathrine (2017) Populisme i omstillingens tid. Dagens Næringsliv, 3 oktober.

Thorleifsson, Cathrine (2017) På vei mot autokratiet. NRK Ytring, 4 May.

Thorleifsson, Cathrine (2017) Sliding towards autocracy. Open Democracy, 6 April.

Thorleifsson, Cathrine (2017) Populism across the Atlantic. [Populisme på tvers av Atlanteren] Dagens Næringsliv, 14 March.

Thorleifsson, Cathrine (2017) Bannons method. [Bannons metode], NRK Ytring, 14 February.

Thorleifsson, Cathrine (2016) Trump’s dangerous masculinity. NRK Ytring, 9 November.

Thorleifsson, Cathrine (2016) Vigilante Groups and Son’s of Odin. NRK Ytring, 6 March.

Thorleifsson, Cathrine (2015) Orbán's dangerous waltz with right-wing exstremism. [Orbáns farlige vals med høyreekstremismen], Aftenposten, 2 November.

Thorleifsson, Cathrine (2015) "Do you agree?" Orbán's dangerous waltz with the radical right. Open Democracy, 26 October.

Thorleifsson, Cathrine Moe (2015) From Coal to Ukip: the struggle over identity in postindustrial Doncaster, Published online, Department of Social Anthropology, 9 June.

Thorleifsson, Cathrine (2015) Europas Gedeihende Xenophobie. We the People. Issue 7: 22-24.

Thorleifsson, Cathrine Moe (2015). Europe's thriving xenophobia. OpenDemocracy.net, 2 February.

Thorleifsson, Cathrine Moe (2015). Også de høyt utdannede, urbane ungdommene kan bli ekstreme. Forskning.no: nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning, 19 February.

Thorleifsson, Cathrine Moe (2013) Ut av kald fred [Out of cold peace]. Aftenposten, 29 November.

Thorleifsson, Cathrine Moe (2013) Lebanon at breaking point. Open Democracy, 12 September.

Thorleifsson, Cathrine Moe (2013) Lebanon close to the edge of civil war [Libanon på randen av borgerkrig], Aftenposten, 14 August.

Thorleifsson, Cathrine Moe (2013) Chavez and antisemtism, Aftenposten,  13 March.

Thorleifsson, Cathrine Moe (2013) The limits of hospitality [Gjesfrihetens grense], Klassekampen, 5 August. 

Thorleifsson, Cathrine Moe (2013)  Increased tensions in Jordan [Økte spenninger i Jordan], NRK Ytring, 4 March.

 

Book Review

Thorleifsson, Cathrine (2018) Review of Lions of the North: sounds of the new Nordic radical nationalism, by Jonathan Teitelbaum, Nations and Nationalism. Volume 24, Issue 2.

Thorleifsson, Cathrine (2015) Review of Dilemmas of Attachment- Identity and Belonging among Palestinian Christians, by Bård Kårtveit, Norsk Antropologisk Tidsskrift , Volume 26.(3-4): 310-311

Thorleifsson, Cathrine Moe (2012) Not The Enemy: Israel’s Jews from Arab Lands, by Rachel Shabi, The Journal of Modern Jewish Studies. Routledge, Volume 27, Issue 1

 

 

 

 

 

 

 • Thorleifsson, Cathrine (2020). Lone actors with shared ideas, In Eviane Leidig (ed.),  Mainstreaming the Global Radical Right: CARR Yearbook 2019/20.  Ibidem-Verlag.  ISBN 9783838214467.  Kapittell.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). Understanding dehumanization: how scholarship can defend the human in an era of illiberal nationalism, In Jakob Lothe (ed.),  Research and Human Rights.  Novus Forlag.  ISBN 9788283900446.  5.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). In pursuit of purity: populist nationalism and the racialization of difference.. Identities: Global Studies in Culture and Power.  ISSN 1070-289X. . doi: 10.1080/1070289X.2019.1635767
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). The Swedish Dystopia: violent imaginaries of the radical right. Patterns of Prejudice.  ISSN 0031-322X.  53(5), s 515- 533 . doi: 10.1080/0031322X.2019.1656888
 • Thorleifsson, Cathrine & Jupskås, Anders Ravik (2019). Defending the Endangered Nation: Nordic Identitarian Christianism in the Age of Migration, In Synnøve Kristine Nepstad Bendixsen & Trygve Wyller (ed.),  Contested Hospitalities in a Time of Migration: Religious and Secular Counterspaces in the Nordic Region.  Routledge.  ISBN 978-0-367-22210-9.  3.
 • Thorleifsson, Cathrine & Eriksen, Thomas Hylland (2018). Human Waste in the Land of Abundance: Two Kinds of Gypsy Indeterminacy in Norway, In Katherine Alexander & Andrew Sanchez (ed.),  Indeterminacy: Waste, Value, and the Imagination.  Berghahn Books.  ISBN 978-1789200096.  4.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017). Disposable Strangers: far-right securitization of forced migration in Hungary. Social Anthropology.  ISSN 0964-0282.  25(3), s 318- 334 . doi: 10.1111/1469-8676.12420

Se alle arbeider i Cristin

 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018). Nationalist Responses to the Crisis in Europe: Old and New Hatreds (Research in Migration and Ethnic Relations Series). Routledge.  ISBN 1472466470.  144 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Thorleifsson, Cathrine (2021, 09. januar). Høyreekstreme varsler nye aksjoner: – De mest ekstreme kommer ikke til å gi seg Ekstremismeforsker Cathrine Thorleifsson tror ikke de mest innbitte Trump-tilhengerne lar seg påvirke av at den avtroppende presidenten har erkjent valgnederlaget.. [Internett].  NRK.no. Vis sammendrag
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). Amerikanske tilstander. Vis sammendrag
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). Antropologi i nettets marginer: om skjermmediert tilhørighet, trolling og metodologiske utfordringer i studiet av cyberfascisme.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). Creeping Fascism in America. Right Now!.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). DRIVE’s approach to balancing the online and offline. Vis sammendrag
 • Thorleifsson, Cathrine (2021, 01. februar). De stormet kongressen, men stemte ikke på Trump.  Dagsavisen.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021, 04. juli). EKKOS spørretime om konspirasjonsteorier. [Radio].  NRK.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021, 13. januar). Ekstremisme i USA.  Dagsavisen.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021, 15. januar). En av Lauras nærmeste tror på konspirasjonsteorien Qanon: – Vi har mistet henne.  Dagens Næringsliv.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021, 14. januar). Et stort antall hat- og militsgrupper i USA. [Internett].  sv.uio.no.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021, 07. januar). Felles front for første gang på lenge.  Morgenbladet.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021, 09. januar). Flere av kongressstormerne er inspirert av kristne nasjonalister.  Vårt Land.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021, 07. januar). Forsker frykter at norske høyreekstreme blir inspirert av opptøyene i USA. [Internett].  forskning.no.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021, 21. januar). Fra Charlottesville til Capitol Hill. [Radio].  Sølvberget, Stavanger Kulturhus.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). Gamification of Extremism. Vis sammendrag
 • Thorleifsson, Cathrine (2021, 11. januar). Hatet- Norge bak fasaden. [TV].  TV2.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021, 17. juni). Homokamp i Ungarn. [TV].  Dagsnytt18, NRK.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021, 12. januar). Hvem blir den nye terroristen?. [TV].  TV2 Nyhetene.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021, 16. januar). Høyreekstreme grupper i USA utnytter krisen til å fremme voldelig ideologi. [Tidsskrift].  forskning.no.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021, 09. januar). Høyreekstreme varsler nye aksjoner: – De mest ekstreme kommer ikke til å gi seg. [Internett].  NRK.no.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021, 26. januar). Høyreekstremisme 20 år etter drapet på Benjamin Hermansen. [TV].  TV2 Nyhetene.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). Høyreekstremisme i digitale subkulturer.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021, 13. januar). I USA er det 200 væpnede militsgrupper. Hele landet stålsetter seg for blodig opprør. [Internett].  Nettavisen.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021, 08. februar). Nasjonal sikkerhetsvurdering PST. [TV].  Dagsnytt18.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). Om cyberfascisme.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021, 20. mars). Om globalisering, endrede kjønnsroller og maskulinitet som drivere for populisme. [Radio].  URIX på Lørdag, NRK.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). On chan culture, cyberfascim and the gamification of terror.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). Prevention of, and Responses to, ‘Far-Right’ Violent Extremism Conducive to Terrorism.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021, 07. januar). Stormingen av kongressen. [TV].  Dagsnytt18.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). Terrorism as Play: on Chan Culture and the Transnational Production of Memetic Violence.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021, 14. januar). Trump og USA. [TV].  NRK Nyheter.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). Ungarn: diktatur på fremmarsj?.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021, 10. mars). Ytre høyre i Europa og Covid-19 pandemien. [TV].  URIX NRK.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). Ytre høyre i Europa: om partibevegelser, cyberfascisme og autoritære trusler mot liberalt demokrati i en digital tidsalder.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020, 20. mai). Ber om at Manshaus frikjennes.  VG.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020, 04. februar). Al-Noor-moskeen i Bærum: – Betraktelig færre besøkende etter angrepet. [Internett].  NRK.no.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020, 20. februar). Angrepet i Hanau: Dette vet vi om den antatte gjerningsmannen.  VG.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). CVE Working Group Gender and Preventing and Countering Violent Extremism Policy Toolkit Initiative Workshop II: Gender Analysis and the Evidence.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). Contagious Fascism: On Chan Culture and the Global Co-Production of Violent Events.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). Countering Violent Extremism During Times of Crises.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020, 07. juni). Dagbladet viste Manshaus' «kvit makt»-gest på fronten: – Uklokt. [Fagblad].  Medier24.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). Den svenske dystopien- Orientalisme i praksis?.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). Diskriminering av og hat mot muslimer som internasjonalt fenomen.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020, 13. oktober). Disse planla kidnappingen av Michigan-guvernør.  VG.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020, 04. november). Ekspert om USA: Vi trenger dialog, ikke at vi skriker til hverandre.  Dagsavisen.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020, 05. juni). Ekstremismeforsker: - Det er en autoritær populist i Det hvite hus. [Internett].  Nettavisen.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). Emerging forms of violent extremism: Europe and beyond.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020, 03. februar). Endringer i det høyreekstreme landskapet. [TV].  NRK Dagsrevyen.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020, 26. juni). Ensom ulv - et lite treffende begrep om dagens terrorister. [Radio].  https://www.uio.no/om/aktuelt/universitetsplassen/podkast/ep.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). Extreme right responses in times of global crises.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020, 13. oktober). FBI: Høyreradikal gruppe ville «ta» guvernøren i Virginia også.  VG.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020, 09. oktober). Forsker: – Proud Boys fungerer som en bakkestyrke for Trump.  VG.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). Fra internettkultur til terroristbevegelse?. Vis sammendrag
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). From Coal to Brexit: on cultural-economic loss and the heating of identity politics in precarious Doncaster.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020, 03. oktober). Frykter høyreekstrem voldsbølge om Trump taper valget. [Internett].  TV2.no.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020, 20. mai). Han frykter hvitt folkemord. [Internett].  VGTV.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). How has the political discourse and debate culture been influenced by the radical right in the Nordic Countries?.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020, 06. juni). Høyreekstreme i USA-protestene: – Jeg vil absolutt si at de er farlige.  Dagsavisen.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). Høyreekstremisme: utviklingstrekk og konsekvenser for CVE.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). Inn i mørket. Inntervju Dagens Næringsliv.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020, 07. mai). Interjvju om hvit overmakt ideologi, kjønn og chankultur. [TV].  NRK Nyheter.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020, 03. juni). Intervju om protestene i USA etter George Floyd drapet. [TV].  NRK Nyhetsmorgen.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020, 03. juni). Intervju om rasisme i USA og Norge. [Radio].  NRK Norske Tilstander.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020, 10. desember). NUPI samtale om populisme og polarisering. [Radio].  NRK P2 Ekko.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020, 20. mai). Om Manshaus rettsak. [TV].  NRK Dagsnytt 18.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020, 04. november). Om det amerikanske valget og ytre høyre militser som mobiliserer. [TV].  NRK Nyheter.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020, 05. november). Om ekstremistgrupper i USA, protester og uro. [TV].  NRK Nyheter.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020, 11. mai). Om etiske dilemmaer i mediedekning av terrorhendelser. [TV].  NRK Dagsnytt 18.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). Om høyreekstreme digitale subkulturer.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). Om smittsom akselerasjonsterrorisme i den digitale tidsalder.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020, 06. juni). Om strukturell rasisme og proteseten i USA. [TV].  TV2 Nyhetene.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). Online disinformation in the age of Covid.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020, 04. februar). PST om trusselen fra høyreekstreme: – New Zealand-angrepet ble en driver vi ikke forutså. [Internett].  NRK.no.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). Polarisering og tillit.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). Polariseringens tiår: om nasjonalpopulisme, høyreekstremisme og røttenes retur.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). På feltarbeid blant høyreradikale politikere. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). Quarantining Hungarian Democracy. Right Now!.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). Radicalization and Recruitment.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). Radikalisering mot voldelig ekstremisme i digital subkulturer.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020, 08. mai). Rasisme i pandemier. [Radio].  NRK Studio 2.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). Reflections on far right threats to public intellectuals.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). Roundtable on Covid-19 and Violent Extremism: A gender Perspective.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020, 08. februar). Samtale om høyreekstrem propaganda på nett og om sammenfletting av antisemittisme og anti-muslimsk hat. [Radio].  NRK P1 Ukeslutt.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020, 01. oktober). Slik lader de opp til valget.  Klassekampen.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). "The first of many, embracy infamy: om akselerasjonisme og heroisk maskulinitet på chan forum.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). Towards a moral anthropology of the far right.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020, 13. november). Troppene samles i D.C.  Klassekampen.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020, 01. oktober). Trumps verden. [TV].  TV2 Nyhetene. Vis sammendrag
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). Understanding Dehumanization.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020, 03. mars). Ungarn fjerner jødisk forfatter fra litteraturliste. [Radio].  NRK P1 Dagens.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020, 25. juni). Verden med virus: Fremmer gamle fiendebilder. [Internett].  https://www.sv.uio.no/c-rex/aktuelt/aktuelle-saker/2020/frem.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020, 01. juli). Vil ha ny borgerkrig: Derfor kaller de seg «boogaloo bois».  VG.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020, 01. april). Ytre høyre responser på Covid 19. [TV].  TV2 Nyhetene.
 • Frydenlund, Iselin; Brekke, Torkel; Thorleifsson, Cathrine & Bangstad, Sindre (2019). Islamofobi som globalt fenomen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116. . doi: https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/e8yPdR/Vi-kan-ikke-fullt-ut-forsta-hat-og-vold-mot-muslimer-hvis-vi-bare-ser-dette-som-lokale-fenomener--Fire-forskere
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Ekstreme kaprer religionen. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo.  ISSN 0803-6926.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Jordan Peterson – reluctant darling of the radical right?. openDemocracy.net.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019, 20. september). Akademisk frihet under press i Ungarn. [Radio].  NRK P1 Her og nå.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Antisemittismen i Europa: gamle og nye hat.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Betydningen av radikal nasjonalisme for Europa.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Boklansering: konspirasjonsteorier.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019, 05. mai). Børe vi frykte Steve Bannon. [Radio].  Liberal halvtime.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019, 18. mars). Cathrine Thorleifsson om terror New Zealand. [TV].  NRK Nyhetsmorgen.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). De er unge, sinte og tar til orde for folkemord og å kaste ut migranter. De tror på «Den store utskiftningen». Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Defening the endengered nation: populism and religion.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Demokratiet i fare?. Vis sammendrag
 • Thorleifsson, Cathrine (2019, 13. mars). Den nye antisemittismen. [TV].  NRK Dagsrevyen.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Den populistiske nasjonalismen i Europa: karakter og trender.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019, 26. mars). Det israelske valget og økte spenninger. [TV].  TV2 Nyhetskanalen.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Det norske demokratiet og dets fiender 1918–2018.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Disse skal ha inspirert mannen bak moskéangrepet i Bærum. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Donald Trump declares himself a "nationalist" in "Tracking the Rise of the Radical Right Globally", In William Allchorn (ed.),  Tracking the Rise of the Radical Right Globally.  Columbia University Press.  ISBN 9783838213262.  THE US ALT-RIGHT AND RADICAL RIGHT UNDER TRUMP.  s 237 - 241
 • Thorleifsson, Cathrine (2019, 02. april). En dreven populist.  Vårt Land.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). En ustabil verdensordning – hvorfor er det farligst for kvinner?.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019, 07. august). "En åpen kloakk av hatefulle ytringer". Slik blir nettsamfunnet 8chan beskrevet. Det er her anonyme massemordere publiserer sine såkalte manifester og hvor rasismen, kvinneforakten og konspirasjonsteoriene får flyte fritt. Vi ser nærmere på fenomenet.. [Radio].  NRK Studio 2.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Er de anti Israel eller antisemitter? Spørsmålet splitter venstresiden på begge sider av Atlanteren.. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019, 20. mai). Er demokratiet i fare?. [Radio].  NRK P2. Vis sammendrag
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Er det grunn til å frykte mer nasjonalisme i Europa.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Ethnography across borders: reflections on multi-sited fieldwork in the digital age.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Far right ideologies reconfigured: continuity and change.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019, 14. februar). Fiender av det norske demokratiet. [TV].  NRK Dagsnytt18.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Forskningsfrokost: Hva vet vi om ekstremisme?. Vis sammendrag
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Fremmedfrykt og hat.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Fremveksten av populistisk nasjonalisme: korrektiv eller trussel mot demokratiet.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). From lulz to violent extremism: on belonging and the transnational memification of hatreds at chan forums.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019, 09. januar). Grensemurer- effekt og symbolikk. [TV].  Dagsnytt18.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Hatet bak drapene. Klassekampen.  ISSN 0805-3839. Vis sammendrag
 • Thorleifsson, Cathrine (2019, 15. desember). Her er kvinnen bak «En mors advarsel»: - Hvis du har en hvit tenåringsgutt, hør på dette …. [Internett].  Nettavisen.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019, 03. september). How Christchurch inspired further acts of far-right terror. [Internett].  https://tellmamauk.org.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). How religion is used in populist securitsation of migration.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019, 01. mai). Hvis høyre-partiene blir enige, blir de en sterk kraft i Europas neste "storting".  Vårt Land.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019, 27. januar). Hvorfor bygges grensemurer?. [Radio].  NRK P1.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Hvorfor tiltrekkes noen forenklede fiendebilder. Vis sammendrag
 • Thorleifsson, Cathrine (2019, 28. mai). Høyreradikal YouTube-kjendis skaper debatt. [Radio].  NRK Ekko.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Innocence Reinvented: The Hungarian Far Right and the Politics of Eternity.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Innspill til regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Kidnapper kristendommen. Vårt land.  ISSN 0805-5424. Vis sammendrag
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Konspirasjonsteorier i politikken.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Kristianisme- En panelsamtale om kristendom, migrasjon og gjestfrihet. Vis sammendrag
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Kulturell kompleksitet, mangfold og norskhet.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Kva er det ideologiske prosjektet til dei radikale nasjonalistane?.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019, 13. august). Latterliggjøres på nettforum. [Internett].  TV2.no.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Liberalt demokrati i trøbbel.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Lone actor with shared ideas. openDemocracy.net. Vis sammendrag
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Menn som hater kvinner stadig sterkere. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847. Vis sammendrag
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Mørke ekkoer. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Nasjonalisme og Religion.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Nationalist and populist political parties in Europe.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019, 13. august). Norsk forsker om højreekstremistiske netsider: Luk en - og nye vil dukke op. [Internett].  DR.dk.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Nynazismen før og nå.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Nå blir hun igjen beskyldt for antisemittisk uttalelse. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Når hatet pakkes inn i memes: om fiendebilder, tilhørighet og dehumanisering hos den nye generasjonen høyreekstreme.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Når minoriteter oppfattes som trussel. Vis sammendrag
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Når ord blir handling.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019, 15. mars). O perigo de ter um Breivik em cada equina.  Observador.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019, 03. januar). Om grenser og nasjonalisme. [Radio].  Ekko P2.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019, 21. august). Om memes og chan kultur. [TV].  VG Snapchat TV.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019, 29. august). Om muslimhat. [TV].  Dagbladet TV Valgboden.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019, 11. desember). Politicized Christianity “others” migrants. [Internett].  Mirage News Australia.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019, 08. mai). Politikk eller bare kultur?.  Klart Tale. Vis sammendrag
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Populism and religion.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Populismen i Europa: korrektiv eller trussel?.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019, 01. mai). Prøver høyre om.  Vårt Land. Vis sammendrag
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Radikalisert på internett?. Vis sammendrag
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Rekonfigurering av hvit nasjonalisme på nett.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Shifting orientations and dilemmas of attachments among Norwegian Jews.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019, 09. mai). Steve Bannon om advarsler. [Radio].  NRK Nyhetsettermiddag.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019, 09. mai). Steve Bannon på Nordiske Mediedager. [Radio].  P1 Her og Nå.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019, 27. november). Stort datalæk: Dansker i kontakt med amerikansk højreekstremistisk gruppe. [Internett].  DR.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019, 12. august). Terrorforsker: – Totalt mislykket på alle mulige måter. [Internett].  NRK Nyheter.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). The appeal of populist nationalism in the age of accelerated change in "Tracking the Rise of the Radical Right Globally", In William Allchorn (ed.),  Tracking the Rise of the Radical Right Globally.  Columbia University Press.  ISBN 9783838213262.  EUROPE'S RADICAL RIGHT: SOCIAL MOVEMENTS, POLITICAL PARTIES & DRIVERS.  s 183 - 187
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). The pros and cons of interdisciplinary research on extremism.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). The radical right in Europe: trends and mobilisation strategies.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). The rise and fall of Steve Bannon. Vis sammendrag
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). The struggle for recongnition in a globalising world.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019, 18. januar). Thorleifsson om Sverigedemokraterne. [Radio].  NRK Nyhetsmorgen.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Transnasjonal HX- terror i den digitale tidsalder.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Trekker ikke bare sinte hvite menn. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Understanding dehumanization: how scholarship can defend the human in an era of new nationalism.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Ung norsk jøde i globaliseringens tidsalder; (om nettverk, vennskap og samlinger på tvers av landegrenser).
 • Thorleifsson, Cathrine (2019, 12. februar). Ungarns statsminister Viktor Orban varsler en plan om å gi støtte til kvinner for å få flere barn. Kvinner som får fire barn for eksempel, de slipper inntektsskatt for resten av livet. [Radio].  NRK Studio2.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019, 27. mars). Valg i Israel og spenninger i Gaza. [TV].  NRK Urix.
 • Thorleifsson, Cathrine (2018, 23. november). Avviser Clinton-råd mot innvandring.  Vårt Land.
 • Thorleifsson, Cathrine (2018, 30. oktober). Cathrine Thorleifsson om å være jødisk i USA. [Radio].  P1 Her og Nå.
 • Thorleifsson, Cathrine (2018). Defending the Endangered Nation: Nordic Netizens and the Redrawing of National Boundaries in the Age of Migration.. Vis sammendrag
 • Thorleifsson, Cathrine (2018). Defending the endangered nation: how populists hijack religion..
 • Thorleifsson, Cathrine (2018). Den nasjonalistiske populismen i Europa: drivere, metoder og konsekvenser.
 • Thorleifsson, Cathrine (2018). Den populistiske nasjonalismen i Europa.
 • Thorleifsson, Cathrine (2018). Den populistiske nasjonalismen i Europa: drivere og konsekvenser.
 • Thorleifsson, Cathrine (2018). Donald Trump Declares Himself a “Nationalist”. Fair Observer.  ISSN 2372-9112.
 • Thorleifsson, Cathrine (2018). En ny koalisjon: Ytre høyre og jøder. Avisa Vårt land.
 • Thorleifsson, Cathrine (2018, 16. oktober). Europa opplever at nye populistiske partier på ytre høyre fløy rykker frem. Hvorfor?. [Radio].  Studio 2 P2.
 • Thorleifsson, Cathrine (2018, 10. desember). Europeisk identitet og følelsen av å høre til. [Radio].  Studio 2, NRK P2.
 • Thorleifsson, Cathrine (2018). Jordan Petetersons samfunssdiagnose, løsning og appell til ytre høyre. Vis sammendrag
 • Thorleifsson, Cathrine (2018, 05. november). Krigen i Syria har påverka både Midtausten og folk i Norden. [Internett].  Uniforum.
 • Thorleifsson, Cathrine (2018, 23. november). Lyden av landet.  Vårt Land.
 • Thorleifsson, Cathrine (2018). Nasjonalismens appell i endringenes tid. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Thorleifsson, Cathrine (2018, 22. november). Populisme på fremmarsj i Europa. [Radio].  P1 Her og Nå.
 • Thorleifsson, Cathrine (2018, 05. desember). Pressefriheten begrenses i Ungarn. [Radio].  Studio 2, NRK P2.
 • Thorleifsson, Cathrine (2018). Radikalisering: hva er det og hvorfor skjer det.
 • Thorleifsson, Cathrine (2018). Religionens rolle i nordisk populisme.
 • Thorleifsson, Cathrine (2018). SKal ikke undervurdere Bannons innflytelse på høyrenasjonale nettverk. Minerva (nettutgaven).
 • Thorleifsson, Cathrine (2018). Seminar on terrorism, identity, and belonging in a transnational world.
 • Thorleifsson, Cathrine (2018, 16. september). Steve Bannon ble kastet ut av det Hvite hus, men er på full fart inn i Europa. [Radio].  NRK Ytring.
 • Thorleifsson, Cathrine (2018). The appeal of populist nationalism in Europe: an multi-sited, ethnographic approach.
 • Thorleifsson, Cathrine (2018). The appeal of populist nationalism in the age of accelerated change. Open Democracy.  ISSN 1476-5888.
 • Thorleifsson, Cathrine (2018, 13. november). Trump's America First Nasjonalisme vs. Macrons United Europe patriotisme. [TV].  NRK Urix.
 • Thorleifsson, Cathrine (2018). Uses, gendered reconfiguration and scalability of Islamophobia.
 • Thorleifsson, Cathrine (2018, 30. november). Venstreekstreme angriper ytre høyre. [Radio].  NRK Nyhetsmorgen.
 • Thorleifsson, Cathrine; Franko, Katja & Wyller, Trygve (2018). Nei, Matlary, nasjonalstaten er ikke alfa og omega. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Thorleifsson, Cathrine; Wyller, Trygve & Franko, Katja (2018). De nye, uverdige trengende. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018). 70 års fravær av fred. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018, 10. september). Berøringsangst i svensk debatt. [TV].  Dagsnytt 18.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018, 26. januar). Bråkmakergata i EU.  Vårt Land.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018). Comments to Brexit: casues and effects.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018). Den populistiske nasjonalismen i Europa: årsaker og konsekvenser.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018). Den radikale nasjonalismen i Europa: utviklingstrekk og konsekvenser.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018). Extremism- a threat to peace and democracy.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018, 27. mars). Facebook-venstre og ytringsfriheten. [TV].  NRK Dagsnytt 18.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018). Fiendebilder i Europa og Midtøsten.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018, 14. mai). Flytting av den amerikanske ambassade til Jerusalem. [Radio].  NRK P1 Dagsnytt.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018). Fremveksten av ekstremisme og terrorisme.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018, 04. juni). Gyllent Daggry- Hatets vugge. [TV].  Urix.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018). Går det nye skillet mellom by og land?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018, 23. januar). Høyreekstreme i Norge. [Radio].  NRK Nyhetsmorgen.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018). Høyreekstremisme: grunn til bekymring?.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018). Høyrepopulisme i Europa: årsaker og konsekvenser for det liberale demokratiet.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018). Høyreradikale partier i Europa og bruken av Israel og antisemittiske troper.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018). Høyreradikale partier og bevegelser: utviklingstrekk og konsekvenser for stabilitet og sikkerhet i Europa.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018, 09. april). I Ungarn har den høyrevridde statsministeren Viktor Orban fått to tredels flertall i nasjonalforsamlingen og kan igjen endre grunnloven. Vi skal finne ut av hva han vil bruke flertallet til.. [Radio].  NRK Studio 2.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018). Israel runder 70 med ytre strid og indre splid. NTB.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018, 14. februar). Israel vil kaste ut afrikanere. [TV].  Dagsnytt 18.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018). Korsfarer-retorikk i ungarsk valgkamp. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018). Lions of the North: sounds of the new Nordic radical nationalism. Nations and Nationalism.  ISSN 1354-5078.  24(2)
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018). Møte om regjeringens strategi for samarbeidet med EU 2018-2021, med fokus på et trygt Europa.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018). Nasjonalisme i Europa: et antropologisk blikk..
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018, 29. januar). Nasjonalistenes kvinnekort.  Vårt Land.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018). Orban blir EUs hodepine igjen. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018). Orbán wins with radical right playbook. Right Now.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018, 04. april). Piggtråddemokratiet. [Radio].  Krig og fred- en podcast fra NRK Urix. Vis sammendrag
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018, 10. november). Pod Save America. [Radio].  Pod Save America.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018, 12. februar). Populister i posisjon i Europa. [TV].  Dagsnytt 18.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018). Populistisk nasjonalisme- korrektiv og trussel for demokrati?.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018). Renewing democracy in Europe.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018, 10. september). Riksdagsvalget i Sverige og Sverigedemokraternas resultat. [TV].  NRK Nyheter.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018, 21. april). Slik endrer Viktor Orbán Ungarn.  Dagsavisen.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018). Streng og rettferdig? Panelsamtale om etikk, migrasjon og kirke.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018, 15. august). Sverigedemokraterna kommer til å bruke bilbrannene som propaganda.  DN.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018, 06. juli). Sverigedemokraterna på Alemdalsveckan. [TV].  Dagsnytt 18.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018). Sweden Election: Neo-Nazi rooted party claims 'Kingmaker' status but falls short of power. Haaretz.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018). The far-right Sweden Democrats are selling dystopia to voters and its working. Rantt.com.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018, 12. mars). Tyske moskeer under angrep.  Vårt Land.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018, 10. september). Valget i Sverige. [Radio].  Nyhetsmorgen.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018, 07. april). Valget i Ungarn. [Radio].  Krig og Fred podcast Urix NRK.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018). Why Populism?.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018). Ytterpunkt grenser mot hverandre. Magasinet Plot.  ISSN 1892-4417.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe; Wiedswang, Kjetil; Hvidsten, Andreas H & Thorsen, Dag Einar (2018). Panelsamtale om ekstremisme og terrorisme i Europa.
 • Hiram Jensen, Helge & Thorleifsson, Cathrine Moe (2017). (Section Chairs) Section S16 Constitutional Complexity - State Theory after the New Political Anthropology. Vis sammendrag
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017, 27. august). Alt-Right bevegelsen. [TV].  NRK Nyhetsmorgen.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017). An ethnography of nationalism in Israel.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017). Antropologisk forskning på ekstremisme- etiske dilemma.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017). Aulaforedraget 2017.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017). Bannons metode. NRK Ytring.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017, 05. september). Bernt Aardal: – Meiningsmålarane veit ikkje kva metode som treffer best. [Internett].  Uniforum.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017, 06. desember). Brennpunkt dokumentar om Den Nordiske Motstandsbevegelsen. [TV].  NRK Nyheter.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017). Brexit og autoritær nasjonalisme i Ungarn- utfordringer for EU..
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017). Brexit og nativistisk populisme: utfordringer for EU.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017, 16. desember). Det amerikanske hatet.  VG.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017). Det hvite raseriet. VG Helg.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017, 19. april). Det nye høyre.  VG.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017). Disse tre kontroversielle redaktørene er enige om en ting: Norge er ute å kjøre. A-magasinet : uketillegg til Aftenposten.  ISSN 0807-5654.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017). EU- i en eksistensiell krise?.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017). EU- i en eksistensiell krise? Kurs på Sjøkrigsskolen.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017). EU- i en eksistensiell krise? Kurs på Universitet i Agder.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017, 25. mars). Ekstremist-jentene.  VG.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017, 22. september). En stor verden å dykke i. [Internett].  Nord.no.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017). Er populismebølgen ferdig?.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017, 13. desember). Folket- det er vi, ikke dere.  Vårt Land.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017). Former og overganger mellom populisme og antidemokratiske bevegelser. Vis sammendrag
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017, 28. august). Forventer flere nazi-demonstrasjoner i Norge. [Internett].  TV2.no.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017). Frykt og fiendebilder i et overopphetet Europa.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017, 01. mars). Geert Wilders og den patriotiske våren. [Radio].  NRKP2 Nyhetsmorgen.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017). Globalisert nynasjonalisme i Europa: utviklingstrekk.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017, 18. september). Har lufta gått ut av den høyrepopulistiske ballongen i Europa?. [Radio].  NRK Ekko. Vis sammendrag
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017, 23. august). Her truer Ku Klux Klan lederen med å brenne journalist. [Internett].  NRK.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017, 27. april). Homofil støtte for høyrepopulistiske partier. [TV].  Dagsnytt 18.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017, 24. juni). Homonasjonalist, ja visst!.  Klassekampen.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017). Human waste in the land of abundance: the borders of Norwegian (in) hospitality. Vis sammendrag
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017, 25. august). Hva består Alt-Right bevegelsen av?. [Internett].  NRK Ekko.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017). Hva er radikalisering?.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017). Hva er radikalisering og hvorfor skjer det?.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017, 19. juni). Hva kaller vi terror?. [TV].  Dagsnytt 18.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2017, 05. februar). Hvem er Steve Bannon?. [Radio].  NRK P2 Ytring.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 25. jan. 2018 09:33 - Sist endret 13. apr. 2021 11:58