Cathrine Thorleifsson

Forsker
Bilde av Cathrine Thorleifsson
English version of this page
Brukernavn
Postadresse Postboks 1097 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesseområder

 

Tematisk:

Politisk antropologi, ytre høyre, ekstremisme, nasjonalisme, grenser, migrasjon, identiet og radikalisering

Regionalt: Europa, Israel, Midtøsten

Språk: Engelsk, Norsk, Hebraisk, Arabisk, Tysk

Bakgrunn

Cathrine Thorleifsson (f. 1982) er forsker ved Senter for Ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo. Cathrine har en doktorgrad i antropologi fra London School of Economics and Political Science (2012). Hennes forskingsinteresser er det antropologiske studiet av ytre høyre, radikalisering, nasjonalisme, migrasjon, rasisme og tilhørighet. 

Cathrines regionale kompetanse er hovedsaklig Europa og Israel. Fra 2007 til 2009 gjorde hun feltarbeid blant jøder fra arabiske og muslimske land i den israelske grensebyen Kiryat Shemona. Hun brukte dynamikken langs grensen til å utvikle teoretiske innsikter om etno-nasjonalismens skiftende karakter over tid og hvordan identitetskategorier brukes og forhandles i praksis. 

Cathrines postdoktorprosjekt Nasjonalistiske responser til krisene i Europa utforsket hvordan globaliseringens raske endringer påvirker renasjonaliseringsprosesser i Europa. Basert på fler-lokale feltarbeid i Storbritannia, Ungarn og Norge i 2015 undersøkte hun hvordan ulike materiell forhold, kulturelle og historiske forhold drev lokal støtte til populistiske, høyreradikale partier. Prosjektet var tilknyttet det ERC-finansierte forskningsprosjektet Overheating: The Three Crises of Globalisation ledet av Thomas Hylland Eriksen.

Cathrines nåværende forskning utforsker hvordan antisemittiske og anti-muslimske fiendebilder blir produsert og sirkulert av ytre høyre aktivister i transnasjonale, digitale subkulturer. Fra 2021 deltar hun i det Horizon 2020-finansierte prosjektet DRIVE ledet av Leiden University, som gjennom feltarbeid utforsker drivere for høyreekstrem og islamistisk radikalisering i Nederland, Danmark, Norge og Storbritannia.  

Cathrine har studert arabisk ved Universitetet i Damaskus og hebraisk ved Universitetet i Haifa, Israel. I tillegg til forskning har hun jobbet for FNs utviklingsprogram (UNDP) i Damaskus (2005) og utført konsulentoppdrag for Verdensbanken, det norske Utenriksdepartementet og EU-kommisjonen om politiske responser på migrasjon i Jordan, Libanon og Europa. 

Cathrine bidrar jevnlig med ekspertanalyser i nasjonal og internasjonal media.

Hun er født i Washington D.C og oppvokst i Oslo. Hun har tidligere bodd i USA, Storbritannia, Syria og Israel.  

Emneord: Politisk Antropologi, Nasjonalisme, Identitet, Migrasjon, Grenser

Publikasjoner

Books 

Thorleifsson, Cathrine (2019) Nationalist responses to the crises in Europe: old and new hatreds. Research in Migration and Ethnic Relations Series. London: Routledge.

Thorleifsson, Cathrine Moe (2015) Nationalism and the Politics of Fear in Israel: Race and Identity on the border with Lebanon. I.B. Tauris, London/ New York. ISBN 9781780767505.

 

Book Chapter

Thorleifsson, Cathrine (2021) Lone actors with shared ideas. Mainstreaming the Global Radical Right. Edited by Eviane Leidig. Ibidem-Verlag.

Thorleifsson, Cathrine (2020) Understanding dehumanisation: how scholarhsip can defend the human in an era of illiberal nationalism. In Research and Human Rights. Edited by Jakob Lothe. Oslo: Novus Press. 

Thorleifsson, Cathrine (2020) Innocence Reinvented: Far Right Mythmaking in illiberal Hungary. Chicago University Press. Forthcoming. 

Thorleifsson, Cathrine & Jupskås, Anders Ravik (2019) Defending the Endangered Nation: Nordic Identitarian Christianism in the Age of Migration. In Contested Hospitalities in a time of migration: religious and secular counterspaces in the Nordic region. Edited by Synnøve Bendixsen and Trygve Wyller. London: Routledge. 

Thorleifsson, Cathrine (2019) The appeal of populist nationalism in the age of accelerated change. In Tracking the Rise of the Radical Right Globally. Edited by William Allchorn. Suttgart: Ibidem-Verlag/ Columbia University Press. ISBN 139783838273266. 

Thorleifsson, Cathrine (2019) Donald Trump Declares Himself A “Nationalist”. In Tracking the Rise of the Radical Right Globally. Edited by William Allchorn. Suttgart: Ibidem Verlag/ Columbia University Press. ISBN 139783838273266. 

Thorleifsson, Cathrine & Eriksen, Thomas Hylland (2018) Human waste in the land of abundance: Two kinds of Gypsy indeterminacy in Norway. In Indeterminacy: Waste, Value and the Imagination. Edited by Catherine Alexander and Andrew Sanchez. Oxford: Berghan Books.

Thorleifsson, Cathrine (2017) From Coal to Ukip: The struggle over identity in post-industrial Doncaster. In An Overheated World: An Anthropological History of the Early Twenty-first Century. Edited by Thomas Hylland Eriksen. London: Routledge. 

Thorleifsson, Cathrine (2016) Guarding the Frontier: On Nationalism and Nostalgia in an Israeli Border town. In Identity Destabilised: Living in an overheated world. Edited by Thomas Hylland Eriksen and Elisabeth Schober. London: Pluto Press.

Peer Reviewed Journal Article

Thorleifsson, Cathrine (2021) From Cyberfascism to Terrorism: on 4chan/pol/ Culture and the Transnational Production of Memetic Violence. Nations and Nationalism. 1-16. 

Thorleifsson, Cathrine (2019) The Swedish Dystopia: Violent Imaginaries of the Radical Right. Patterns of Prejudice. Volume 53 (3). London: Taylor & Francis. 

Thorleifsson, Cathrine (2019) In Pursuit of Purity: Populist nationalism and the Racialization of Difference. Identities- Global Studies in Culture and Power.  Volume 26 (5). London: Taylor & Francis. 

Thorleifsson, Cathrine (2019) The crimmigrant dystopia: far right securitisation of migration in precarious Europe. Edited by Matthew Carey, In Social Analysis: The International Journal of Anthropology. Forthcoming.

Thorleifsson, Cathrine, Douglas Holmes, Don Kalb, Nitzan Shoshan (2019) Roundtable from AAA. The Politics of Affect: The rise of far-right and right-wing populism in Europe and the US: What's inequality got to do with it? Edited by Sindre Bangstad and Heiko Henkel, In Focaal: Journal of Global and Historical Anthropology. Volume 83. 98-113.

Thorleifsson, Cathrine (2017) Disposable Strangers: Far Right Securitisation of Forced Migration in Hungary. Social Anthropology. Volume 25 (3): 318-334. London: Wiley-Blackwell. ISSN: 0964-0282

Thorleifsson, Cathrine (2017) Peripheral Nationhood: Negotiating Israeliness from the Margins of the State. In Inhabiting the Margins: Middle Eastern Minorities Revisited. Edited by Güldem Baykal Büyüksaraç & Jonathan Glasser, in Anthropological Quarterly, Vol.90, No. 1, p. 83–106, ISSN 0003-5491.

Thorleifsson, Cathrine (2016) From Coal to UKIP: The struggle over identity in postindustrial Doncaster. History and Anthropology. 27 (5):555-568. London: Routledge. ISSN 1477-2612.

Thorleifsson, Cathrine (2016) Migrasjonskrisen: Høyreradikale responser. Internasjonal Politikk, Volume 74 (2):1-9. ISSN 1891-5580. 

Thorleifsson, Cathrine (2016) The limits of hospitality: coping strategies among displaced Syrians in Lebanon. Third World Quarterly. Routledge, 37:(2).

Thorleifsson, Cathrine (2014) Fordrevne syrere i Libanon. Babylon, Nordic Journal for Middle East Studies, 12 (1): 46-56.

Thorleifsson, Cathrine Moe (2013) Nationalism and belonging in an Israeli border town. Babylon, Nordic Journal for Middle East Studies, 11 (2): 46-57.

Thorleifsson, Cathrine (2007) The Arab Jews. Babylon, Nordic Journal for Middle East Studies, Issue 1. 

Non-refereed Journal Article

Thorleifsson, Cathrine (2016) The Rise of UKIP: Rebordering the nation in an age of migration. British Politics Review, 11(4):5-7.

Thorleifsson, Cathrine (2014) Coping Strategies among self-settled Syrians in Lebanon. Forced Migration Review, Special issue. The Syria crisis, displacement and protection. Refugees Studies Centre, University of Oxford.  ISSN 1460-9819

Thorleifsson, Cathrine (2014) Coping strategies among self-settled Syrian in Lebanon. ATLANTIS by Polis, Platform for Urbanism, Volume 25:1

Thorelifsson, Cathrine  (2013)  Keep Calm and Carry On: Reflections on doing fieldwork under fear and fire. Anthropology News, Volume 54, Issue 4-5.

Report

Garcia, Carola; Gonzalez, Carmen; Juhász, Attila, Krekó, Péter; Thorleifsson, Cathrine (2016) Impact of the refugee crisis on the risk of radicalisation; consequences for prevention policy. RAN- Radicalisation Awareness Network- European Commission.

Thorleifsson, Cathrine Moe Christophersen, Mona, and Åge A. Tiltnes (2013) Ambivalent Hospitality. Coping Strategies and Local Responses to Syrian Refugees in Lebanon. Fafo-report 2013:48

Thorleifsson, Cathrine; Christophersen, Mona; Liu, Jing; Tiltnes, Åge (2013) Lebanese attitudes towards Syrian refugees and the Syrian Crisis. Results from a national opinion poll implemented 15-21 May 2013. Fafo-paper 2013:13

Thorleifsson, Cathrine (2013) A Fragile Cold Peace: the impact of the Syrian Conflict on Israel-Syria relations. NOREF Expert Analysis. Norwegian Peacebuilding Resource Centre (NOREF).

Thorleifsson, Cathrine (2013)  Israel’s Internal Frontier: the enduring power of ethno-nationalism. NOREF Policy Brief. Norwegian Peacebuilding Resource Centre (NOREF).

Thorleifsson, Cathrine; Christophersen, Mona (2013) Lebanese Contadictory Responses to Syrian Refugees Include Stress, Hospitality, Resentment. Policy Brief published by Fafo and The Issam Fares Institute for Public Policy and International Affairs (IFI) at the American University of Beirut (AUB), June 

Popular Article

Thorleifsson, Cathrine (2021) Creeping Fascism in America. Right Now, 14 January. 

Thorleifsson, Cathrine (2020) Quarantining Hungarian democracy. Right Now, 3 April.

Thorleifsson, Cathrine (2019) Mørke ekkoer [Dark echoes]. Morgenbladet, 16 August. 

Thorleifsson, Cathrine (2019) When the wounded nation strikes back. CARR- Centre for Analysis of the Radical Right, 11 April.

Thorleifsson, Cathrine (2019) Lone actors with shared ideas. Open Democracy, 25 March. 

Thorleifsson, Cathrine (2019) Jordan Peterson- reluctant darling of the radical right? Open Democracy, 6 February.

Thorleifsson, Cathrine (2018) Donald Trump declares himself a "nationalist". What does this mean for America?  Fair Observer, 26 October.

Thorleifsson, Cathrine (2018) The appeal of populist nationalism in the age of accelerated change. Open Democracy, 15 October.  

Thorleifsson, Cathrine (2018) Nasjonalismens appell i endringenes tid. Aftenposten, 9 oktober.

Thorleifsson, Cathrine, Franko, Katja and Wyller, Trygve (2018) De nye, uverdige trengende. Morgenbladet, 5 oktober. 

Thorleifsson, Cathrine (2018) The Far-Right Sweden Democrats Are Selling Dystopia To Voters…And It’s Working.  Rantt.com, 8 September. 

Thorleifsson, Cathrine (2018) 70 års fravær av fred. Dagens Næringsliv, 21 april.

Thorleifsson, Cathrine (2018) Orban wins with radical right playbook. Right Now, 10 april.

Thorleifsson, Cathrine (2017) Populisme i omstillingens tid. Dagens Næringsliv, 3 oktober.

Thorleifsson, Cathrine (2017) På vei mot autokratiet. NRK Ytring, 4 May.

Thorleifsson, Cathrine (2017) Sliding towards autocracy. Open Democracy, 6 April.

Thorleifsson, Cathrine (2017) Populism across the Atlantic. [Populisme på tvers av Atlanteren] Dagens Næringsliv, 14 March.

Thorleifsson, Cathrine (2017) Bannons method. [Bannons metode], NRK Ytring, 14 February.

Thorleifsson, Cathrine (2016) Trump’s dangerous masculinity. NRK Ytring, 9 November.

Thorleifsson, Cathrine (2016) Vigilante Groups and Son’s of Odin. NRK Ytring, 6 March.

Thorleifsson, Cathrine (2015) Orbán's dangerous waltz with right-wing exstremism. [Orbáns farlige vals med høyreekstremismen], Aftenposten, 2 November.

Thorleifsson, Cathrine (2015) "Do you agree?" Orbán's dangerous waltz with the radical right. Open Democracy, 26 October.

Thorleifsson, Cathrine Moe (2015) From Coal to Ukip: the struggle over identity in postindustrial Doncaster, Published online, Department of Social Anthropology, 9 June.

Thorleifsson, Cathrine (2015) Europas Gedeihende Xenophobie. We the People. Issue 7: 22-24.

Thorleifsson, Cathrine Moe (2015). Europe's thriving xenophobia. OpenDemocracy.net, 2 February.

Thorleifsson, Cathrine Moe (2015). Også de høyt utdannede, urbane ungdommene kan bli ekstreme. Forskning.no: nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning, 19 February.

Thorleifsson, Cathrine Moe (2013) Ut av kald fred [Out of cold peace]. Aftenposten, 29 November.

Thorleifsson, Cathrine Moe (2013) Lebanon at breaking point. Open Democracy, 12 September.

Thorleifsson, Cathrine Moe (2013) Lebanon close to the edge of civil war [Libanon på randen av borgerkrig], Aftenposten, 14 August.

Thorleifsson, Cathrine Moe (2013) Chavez and antisemtism, Aftenposten,  13 March.

Thorleifsson, Cathrine Moe (2013) The limits of hospitality [Gjesfrihetens grense], Klassekampen, 5 August. 

Thorleifsson, Cathrine Moe (2013)  Increased tensions in Jordan [Økte spenninger i Jordan], NRK Ytring, 4 March.

 

Book Review

Thorleifsson, Cathrine (2018) Review of Lions of the North: sounds of the new Nordic radical nationalism, by Jonathan Teitelbaum, Nations and Nationalism. Volume 24, Issue 2.

Thorleifsson, Cathrine (2015) Review of Dilemmas of Attachment- Identity and Belonging among Palestinian Christians, by Bård Kårtveit, Norsk Antropologisk Tidsskrift , Volume 26.(3-4): 310-311

Thorleifsson, Cathrine Moe (2012) Not The Enemy: Israel’s Jews from Arab Lands, by Rachel Shabi, The Journal of Modern Jewish Studies. Routledge, Volume 27, Issue 1

 

 

 

 

 

 

 • Thorleifsson, Cathrine (2021). From cyberfascism to terrorism: On 4chan/pol/ culture and the transnational production of memetic violence. Nations and Nationalism. ISSN 1354-5078. s. 1–16. doi: 10.1111/nana.12780. Fulltekst i vitenarkiv
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). Lone actors with shared ideas. I Leidig, Eviane (Red.), Mainstreaming the Global Radical Right: CARR Yearbook 2019/20. Ibidem-Verlag. ISSN 9783838214467.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). Understanding dehumanization: how scholarship can defend the human in an era of illiberal nationalism. I Lothe, Jakob (Red.), Research and Human Rights. Novus Forlag. ISSN 9788283900446.
 • Thorleifsson, Cathrine & Jupskås, Anders Ravik (2019). Defending the Endangered Nation: Nordic Identitarian Christianism in the Age of Migration. I Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad & Wyller, Trygve (Red.), Contested Hospitalities in a Time of Migration: Religious and Secular Counterspaces in the Nordic Region. Routledge. ISSN 978-0-367-22210-9. doi: 10.4324/9780429273773-3.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). In pursuit of purity: populist nationalism and the racialization of difference. Identities: Global Studies in Culture and Power. ISSN 1070-289X. doi: 10.1080/1070289X.2019.1635767.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). The Swedish Dystopia: violent imaginaries of the radical right. Patterns of Prejudice. ISSN 0031-322X. 53(5), s. 515–533. doi: 10.1080/0031322X.2019.1656888.
 • Thorleifsson, Cathrine & Eriksen, Thomas Hylland (2018). Human Waste in the Land of Abundance: Two Kinds of Gypsy Indeterminacy in Norway. I Alexander, Katherine & Sanchez, Andrew (Red.), Indeterminacy: Waste, Value, and the Imagination. Berghahn Books. ISSN 978-1789200096. doi: 10.2307/j.ctvw04gbz.8.

Se alle arbeider i Cristin

 • Thorleifsson, Cathrine (2022). Slik er de antistat­lige miljøene PST advarer mot. [Internett]. Faktisk.no.
 • Thorleifsson, Cathrine (2022). Høyreekstremisme i TV-serier. [Radio]. NRK P2 Arena.
 • Thorleifsson, Cathrine (2022). Om memetisk kultur og online radikalisering.
 • Thorleifsson, Cathrine (2022). Derfor tror de at kristenpopulismen slår dårlig an i Norge. [Avis]. Dagen.
 • Thorleifsson, Cathrine (2022). Trends in Right-Wing Extremism and challenges and recommendations for policy.
 • Thorleifsson, Cathrine (2022). Omgitt av fiender. [TV]. Viaplay dokumentar.
 • Thorleifsson, Cathrine (2022). Media bør ikke gi terrordømte talerstol. [TV]. Dansk TV2.
 • Thorleifsson, Cathrine (2022). Respons på Populisme og Kristendom.
 • Thorleifsson, Cathrine (2022). Derfor vil NTB levere stream fra Breivik-rettssaken. [Internett]. M24.
 • Thorleifsson, Cathrine (2022). Radikalisering i digitale subkulturer: om skjermmediert tilhørighet, propaganda og spillifisert vold (oppdatert versjon) .
 • Thorleifsson, Cathrine (2022). Autoritære, illiberale og populistiske strømninger i Europa.
 • Thorleifsson, Cathrine (2022). ABBs forklaring filmes. [Radio]. Ukeslutt NRK P1.
 • Thorleifsson, Cathrine (2022). På disse sosiale mediene ble stormingen av Kongressen organisert. [Avis]. Aftenposten .
 • Thorleifsson, Cathrine (2022). Breivik-rettsak filmes. [TV]. Dagsnytt18.
 • Thorleifsson, Cathrine (2022). Cathrine Thorleifsson Drivkraft. [Radio]. P2.
 • Thorleifsson, Cathrine (2022). Høyreekstremisme: utviklingstrekk fra partier til digital subkultur.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). Radikalisering i nettsamfunn: om skjermmediert tilhørighet, fiendebilder og spillifisert vold i en digitale tidsalder. .
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). Anonyme nettforum har skapt en ny form for fascisme. [Avis]. Morgenbladet.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). Høyrekstremisme: utviklingstrekk og trender.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). Where is the Chad that can kill this shit? On heroic masculinity and misogony in fascist cybercultre.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). RAN paper: Lone Actors in Digital Environments . RAN Issue Paper. s. 1–24.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). Nye former for antisemittisme og konspirasjonsteorier.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). Online Recruitment .
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). Blikk mot Europa: Om kvinnehat og overmakt i den autoritære nasjonalismen.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). Masterlunsj om kjønn og ytre høyre.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). Methods Class: Life History Interviews.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). Rasisme og konspirasjons­teorier fortsetter å splitte USA. [Internett]. Forskning.no.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). Uten å vite det selv, ble Leon radikalisert som 15-åring. [Internett]. TV2.no.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). The digital milieus of far right activists.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). Dette skjedde under terrorangrepet i Norge 22.juli. [Avis]. Aftenposten Junior.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). QAnon og nazi-tilknytning på demonstrasjoner mot smitteverntiltak. [Internett]. Faktisk.no.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). Fascisme på internett.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). Terroristen fikk spille førstefiolin den første måneden. [Internett]. Journalisten.no.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). The digital components, lives and communities of lone actor terrorists.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). The role of gamification in radicalization processes.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). Trender og utviklingstrekk i høyreekstrem, digital subkultur.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). Radikalisering i digitale subkulturer: om skjermmediert tilhørighet, propaganda og spillifisert vold .
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). Lone actors in digital environments.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). Cyberfascisme: om promotering av konspirasjonsteorier og politisk vold i digitale subkulturer.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). 22.juli- oppgjøret som ikke kom .
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). Right Wing Extremism during the pandemic with Lars Erik Berntzen (UiB) og Hilmar Mjelde (NORCE).
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). The Attractions of Populist Nationalism.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). Lykkes vi i kampen mot høyreekstremisme? .
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). Misbruk av Davidstjernen i høyrekstreme coronademonstrasjoner. [TV]. NRK Nyhetsmorgen.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). Far right extremist movements and Covid-19 . [TV]. TV24 Brazil.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). 10 år etter 22. juli: Høyreekstremt tankegods lett tilgjengelig på nett døgnet rundt. [Radio]. Universitetsplassen Podcast.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). Nye lover i Ungarn forbyr promotering av LHBTQI innhold. [TV]. TV2 Nyhetene.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). Ekspert om ekstremisme i USA: tre grupperinger å følge med på. [Avis]. Dagsavisen.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). "Bare for gøy". Slik er humor blitt de høyreekstremes våpen. [Avis]. Aftenposten.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). Ti år etter 22.juli verves flere høyreekstremister på nett. [Avis]. Aftenposten.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). Smykkestrid i valgkampen: – Dette er misbruk av det kristne korset! [TV]. TV2 Nyhetene.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). Høyreekstreme tanker er lett tilgjengelig på nett. [Internett]. Forskning.no.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). Høyreekstremisme etter 22.juli. [TV]. TV2 Nyhetene.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). Om spillifisering av vold. [TV]. TV2 Nyhetene.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). Samtale med Siv Sørensen (PST) om ny PST trusselvurdering. [TV]. TV2 Nyhetene.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). 10 år efter Utøya-massakren: Gammelt had på nye flasker. [Avis]. Jydske Vestkysten.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). 22th July commemoration Norway. [TV]. Tokyo Broadcasting Company.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). Cyberfascism as Play: 4chan/pol/ as a Subcultural Community.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). Arven etter Behring Breivik. [Avis]. Stavanger Aftenblad.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). Ekstremismeforsker: Frp må ta oppgjør med konspirasjonsretorikk. [Avis]. Aftenposten.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). Fakta, følelser og konspirasjoner i det norske demokratiet.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). Høyreektreme og Covid19. [TV]. NRK Nyhetsmorgen.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). 2 år siden terror mot moske. [TV]. Dagsnytt 18 .
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). Vaskinsevold i Europa. [TV]. Dagsnytt 18 .
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). Sofie kupper Norge.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). Nasjonalisme, populisme og religion i dagens Europa.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). "Sofie kupper Norge"- om diktatur og demokrati.
 • Frydenlund, Iselin & Thorleifsson, Cathrine (2021). Memeifying fascism: on chan digital culture and the production of intersecting antisemitism and Islamophobia. [Internett]. INTERSECT WEBINAR SERIES, YOUTUBE.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). Prevention of, and Responses to, ‘Far-Right’ Violent Extremism Conducive to Terrorism.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). Homokamp i Ungarn. [TV]. Dagsnytt18, NRK.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). DRIVE’s approach to balancing the online and offline.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). Om globalisering, endrede kjønnsroller og maskulinitet som drivere for populisme. [Radio]. URIX på Lørdag, NRK.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). Amerikanske tilstander.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). Gamification of Extremism.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). Høyreekstremisme i digitale subkulturer.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). Om cyberfascisme .
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). Fra Charlottesville til Capitol Hill. [Radio]. Sølvberget, Stavanger Kulturhus.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). On chan culture, cyberfascim and the gamification of terror.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). Ytre høyre i Europa: om partibevegelser, cyberfascisme og autoritære trusler mot liberalt demokrati i en digital tidsalder .
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). Ytre høyre i Europa og Covid-19 pandemien. [TV]. URIX NRK.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). Terrorism as Play: on Chan Culture and the Transnational Production of Memetic Violence .
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). Antropologi i nettets marginer: om skjermmediert tilhørighet, trolling og metodologiske utfordringer i studiet av cyberfascisme.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). Forsker frykter at norske høyreekstreme blir inspirert av opptøyene i USA. [Internett]. forskning.no.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). De stormet kongressen, men stemte ikke på Trump. [Avis]. Dagsavisen .
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). Høyreekstreme grupper i USA utnytter krisen til å fremme voldelig ideologi. [Tidsskrift]. forskning.no.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). Felles front for første gang på lenge. [Avis]. Morgenbladet.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). En av Lauras nærmeste tror på konspirasjonsteorien Qanon: – Vi har mistet henne. [Avis]. Dagens Næringsliv.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). Ekstremisme i USA . [Avis]. Dagsavisen .
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). I USA er det 200 væpnede militsgrupper. Hele landet stålsetter seg for blodig opprør. [Internett]. Nettavisen .
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). Et stort antall hat- og militsgrupper i USA. [Internett]. sv.uio.no.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). Creeping Fascism in America. Right Now!.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). Stormingen av kongressen. [TV]. Dagsnytt18.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). Høyreekstremisme 20 år etter drapet på Benjamin Hermansen. [TV]. TV2 Nyhetene.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). Hvem blir den nye terroristen? [TV]. TV2 Nyhetene.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). Trump og USA. [TV]. NRK Nyheter.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). Hatet- Norge bak fasaden. [TV]. TV2.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). EKKOS spørretime om konspirasjonsteorier. [Radio]. NRK.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). Ungarn: diktatur på fremmarsj?
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). Nasjonal sikkerhetsvurdering PST. [TV]. Dagsnytt18.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). Høyreekstreme varsler nye aksjoner: – De mest ekstreme kommer ikke til å gi seg Ekstremismeforsker Cathrine Thorleifsson tror ikke de mest innbitte Trump-tilhengerne lar seg påvirke av at den avtroppende presidenten har erkjent valgnederlaget. [Internett]. NRK.no.
 • Thorleifsson, Cathrine (2021). Flere av kongressstormerne er inspirert av kristne nasjonalister. [Avis]. Vårt Land.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). CVE Working Group Gender and Preventing and Countering Violent Extremism Policy Toolkit Initiative Workshop II: Gender Analysis and the Evidence.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). Countering Violent Extremism During Times of Crises.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). Troppene samles i D.C. [Avis]. Klassekampen.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). NUPI samtale om populisme og polarisering. [Radio]. NRK P2 Ekko.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). Om ekstremistgrupper i USA, protester og uro. [TV]. NRK Nyheter.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). Reflections on far right threats to public intellectuals .
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). Om det amerikanske valget og ytre høyre militser som mobiliserer. [TV]. NRK Nyheter.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). Ekspert om USA: Vi trenger dialog, ikke at vi skriker til hverandre. [Avis]. Dagsavisen.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). Ber om at Manshaus frikjennes. [Avis]. VG.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). Radikalisering mot voldelig ekstremisme i digital subkulturer.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). Frykter høyreekstrem voldsbølge om Trump taper valget. [Internett]. TV2.no.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). Disse planla kidnappingen av Michigan-guvernør. [Avis]. VG.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). FBI: Høyreradikal gruppe ville «ta» guvernøren i Virginia også. [Avis]. VG.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). Forsker: – Proud Boys fungerer som en bakkestyrke for Trump. [Avis]. VG.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). Om høyreekstreme digitale subkulturer.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). Fra internettkultur til terroristbevegelse?
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). Understanding Dehumanization.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). Radicalization and Recruitment.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). Trumps verden. [TV]. TV2 Nyhetene.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). Slik lader de opp til valget. [Avis]. Klassekampen.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). Towards a moral anthropology of the far right.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). Online disinformation in the age of Covid.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). Høyreekstremisme: utviklingstrekk og konsekvenser for CVE.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). Extreme right responses in times of global crises .
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). Ensom ulv - et lite treffende begrep om dagens terrorister. [Radio]. https://www.uio.no/om/aktuelt/universitetsplassen/podkast/ep.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). Verden med virus: Fremmer gamle fiendebilder. [Internett]. https://www.sv.uio.no/c-rex/aktuelt/aktuelle-saker/2020/frem.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). Ytre høyre responser på Covid 19. [TV]. TV2 Nyhetene.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). Vil ha ny borgerkrig: Derfor kaller de seg «boogaloo bois» . [Avis]. VG.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). Om strukturell rasisme og proteseten i USA. [TV]. TV2 Nyhetene.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). Ekstremismeforsker: - Det er en autoritær populist i Det hvite hus. [Internett]. Nettavisen.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). Høyreekstreme i USA-protestene: – Jeg vil absolutt si at de er farlige. [Avis]. Dagsavisen .
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). Intervju om rasisme i USA og Norge. [Radio]. NRK Norske Tilstander.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). Intervju om protestene i USA etter George Floyd drapet. [TV]. NRK Nyhetsmorgen.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). Om Manshaus rettsak. [TV]. NRK Dagsnytt 18.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). Han frykter hvitt folkemord. [Internett]. VGTV.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). Om etiske dilemmaer i mediedekning av terrorhendelser. [TV]. NRK Dagsnytt 18.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). Rasisme i pandemier. [Radio]. NRK Studio 2.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). Angrepet i Hanau: Dette vet vi om den antatte gjerningsmannen. [Avis]. VG.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). Ungarn fjerner jødisk forfatter fra litteraturliste. [Radio]. NRK P1 Dagens.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). På feltarbeid blant høyreradikale politikere . Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). Inn i mørket. Inntervju Dagens Næringsliv.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). Roundtable on Covid-19 and Violent Extremism: A gender Perspective .
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). Den svenske dystopien- Orientalisme i praksis? .
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). Contagious Fascism: On Chan Culture and the Global Co-Production of Violent Events.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). Om smittsom akselerasjonsterrorisme i den digitale tidsalder.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). Diskriminering av og hat mot muslimer som internasjonalt fenomen .
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). Emerging forms of violent extremism: Europe and beyond .
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). Quarantining Hungarian Democracy. Right Now!.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). Interjvju om hvit overmakt ideologi, kjønn og chankultur. [TV]. NRK Nyheter.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). Al-Noor-moskeen i Bærum: – Betraktelig færre besøkende etter angrepet. [Internett]. NRK.no.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). Dagbladet viste Manshaus' «kvit makt»-gest på fronten: – Uklokt. [Fagblad]. Medier24.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). "The first of many, embracy infamy: om akselerasjonisme og heroisk maskulinitet på chan forum.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). Polarisering og tillit.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). Samtale om høyreekstrem propaganda på nett og om sammenfletting av antisemittisme og anti-muslimsk hat. [Radio]. NRK P1 Ukeslutt.
 • Thorleifsson, Cathrine (2020). Endringer i det høyreekstreme landskapet. [TV]. NRK Dagsrevyen.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). How Christchurch inspired further acts of far-right terror. [Internett]. https://tellmamauk.org.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Politicized Christianity “others” migrants. [Internett]. Mirage News Australia.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Terrorforsker: – Totalt mislykket på alle mulige måter. [Internett]. NRK Nyheter.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Menn som hater kvinner stadig sterkere. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Disse skal ha inspirert mannen bak moskéangrepet i Bærum. Bergens Tidende. ISSN 0804-8983.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Norsk forsker om højreekstremistiske netsider: Luk en - og nye vil dukke op. [Internett]. DR.dk.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Kidnapper kristendommen. Vårt land. ISSN 0805-5424.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Latterliggjøres på nettforum. [Internett]. TV2.no.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Transnasjonal HX- terror i den digitale tidsalder .
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). How religion is used in populist securitsation of migration.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Når minoriteter oppfattes som trussel.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Hatet bak drapene. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). De er unge, sinte og tar til orde for folkemord og å kaste ut migranter. De tror på «Den store utskiftningen». Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Forskningsfrokost: Hva vet vi om ekstremisme?
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Radikalisert på internett?
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Kristianisme- En panelsamtale om kristendom, migrasjon og gjestfrihet.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). En ustabil verdensordning – hvorfor er det farligst for kvinner?
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Innspill til regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Om muslimhat. [TV]. Dagbladet TV Valgboden.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Fremveksten av populistisk nasjonalisme: korrektiv eller trussel mot demokratiet.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Om memes og chan kultur. [TV]. VG Snapchat TV.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Nynazismen før og nå.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Når ord blir handling.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). From lulz to violent extremism: on belonging and the transnational memification of hatreds at chan forums.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Ekstreme kaprer religionen. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo. ISSN 0803-6926.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Stort datalæk: Dansker i kontakt med amerikansk højreekstremistisk gruppe. [Internett]. DR.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Nationalist and populist political parties in Europe.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Når hatet pakkes inn i memes: om fiendebilder, tilhørighet og dehumanisering hos den nye generasjonen høyreekstreme.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Nasjonalisme og Religion.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). The pros and cons of interdisciplinary research on extremism.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Ung norsk jøde i globaliseringens tidsalder; (om nettverk, vennskap og samlinger på tvers av landegrenser).
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Ethnography across borders: reflections on multi-sited fieldwork in the digital age.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Rekonfigurering av hvit nasjonalisme på nett.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). The radical right in Europe: trends and mobilisation strategies.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Den populistiske nasjonalismen i Europa: karakter og trender.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Populismen i Europa: korrektiv eller trussel?
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Akademisk frihet under press i Ungarn. [Radio]. NRK P1 Her og nå.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Mørke ekkoer. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Fremmedfrykt og hat.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Understanding dehumanization: how scholarship can defend the human in an era of new nationalism.
 • Frydenlund, Iselin; Brekke, Torkel; Thorleifsson, Cathrine & Bangstad, Sindre (2019). Islamofobi som globalt fenomen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Far right ideologies reconfigured: continuity and change.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Er demokratiet i fare? [Radio]. NRK P2.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Donald Trump declares himself a "nationalist" in "Tracking the Rise of the Radical Right Globally". I Allchorn, William (Red.), Tracking the Rise of the Radical Right Globally. Columbia University Press. ISSN 9783838213262. s. 237–241.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). The appeal of populist nationalism in the age of accelerated change in "Tracking the Rise of the Radical Right Globally". I Allchorn, William (Red.), Tracking the Rise of the Radical Right Globally. Columbia University Press. ISSN 9783838213262. s. 183–187.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Høyreradikal YouTube-kjendis skaper debatt. [Radio]. NRK Ekko.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Politikk eller bare kultur? [Avis]. Klart Tale.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Steve Bannon på Nordiske Mediedager. [Radio]. P1 Her og Nå.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Steve Bannon om advarsler. [Radio]. NRK Nyhetsettermiddag.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Demokratiet i fare?
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Hvorfor tiltrekkes noen forenklede fiendebilder.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Børe vi frykte Steve Bannon. [Radio]. Liberal halvtime.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Prøver høyre om. [Avis]. Vårt Land.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Konspirasjonsteorier i politikken.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Trekker ikke bare sinte hvite menn. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Boklansering: konspirasjonsteorier.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). The rise and fall of Steve Bannon.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Defening the endengered nation: populism and religion.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Den nye antisemittismen. [TV]. NRK Dagsrevyen.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). En dreven populist. [Avis]. Vårt Land.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Populism and religion.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Valg i Israel og spenninger i Gaza. [TV]. NRK Urix.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Shifting orientations and dilemmas of attachments among Norwegian Jews.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Lone actor with shared ideas. openDemocracy.net.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Det israelske valget og økte spenninger . [TV]. TV2 Nyhetskanalen.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). The struggle for recongnition in a globalising world.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). O perigo de ter um Breivik em cada equina. [Avis]. Observador.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Cathrine Thorleifsson om terror New Zealand. [TV]. NRK Nyhetsmorgen.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Nå blir hun igjen beskyldt for antisemittisk uttalelse. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Innocence Reinvented: The Hungarian Far Right and the Politics of Eternity.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Fiender av det norske demokratiet. [TV]. NRK Dagsnytt18.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Er de anti Israel eller antisemitter? Spørsmålet splitter venstresiden på begge sider av Atlanteren. . Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Jordan Peterson – reluctant darling of the radical right? . openDemocracy.net.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Det norske demokratiet og dets fiender 1918–2018.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Antisemittismen i Europa: gamle og nye hat.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Hvorfor bygges grensemurer? [Radio]. NRK P1.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Thorleifsson om Sverigedemokraterne. [Radio]. NRK Nyhetsmorgen.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Liberalt demokrati i trøbbel.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Grensemurer- effekt og symbolikk. [TV]. Dagsnytt18.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Betydningen av radikal nasjonalisme for Europa.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Kulturell kompleksitet, mangfold og norskhet.
 • Thorleifsson, Cathrine (2019). Om grenser og nasjonalisme. [Radio]. Ekko P2.
 • Thorleifsson, Cathrine (2018). SKal ikke undervurdere Bannons innflytelse på høyrenasjonale nettverk. Minerva (nettutgaven).
 • Thorleifsson, Cathrine (2018). Europeisk identitet og følelsen av å høre til. [Radio]. Studio 2, NRK P2.
 • Thorleifsson, Cathrine (2018). Defending the Endangered Nation: Nordic Netizens and the Redrawing of National Boundaries in the Age of Migration. .
 • Thorleifsson, Cathrine (2018). Pressefriheten begrenses i Ungarn. [Radio]. Studio 2, NRK P2.
 • Thorleifsson, Cathrine (2018). Venstreekstreme angriper ytre høyre. [Radio]. NRK Nyhetsmorgen.
 • Thorleifsson, Cathrine (2018). The appeal of populist nationalism in Europe: an multi-sited, ethnographic approach.
 • Thorleifsson, Cathrine (2018). Jordan Petetersons samfunssdiagnose, løsning og appell til ytre høyre.
 • Thorleifsson, Cathrine (2018). Populisme på fremmarsj i Europa. [Radio]. P1 Her og Nå.
 • Thorleifsson, Cathrine (2018). Avviser Clinton-råd mot innvandring. [Avis]. Vårt Land.
 • Thorleifsson, Cathrine (2018). Lyden av landet. [Avis]. Vårt Land.
 • Thorleifsson, Cathrine (2018). Den populistiske nasjonalismen i Europa.
 • Thorleifsson, Cathrine (2018). Trump's America First Nasjonalisme vs. Macrons United Europe patriotisme. [TV]. NRK Urix.
 • Thorleifsson, Cathrine (2018). Den populistiske nasjonalismen i Europa: drivere og konsekvenser.
 • Thorleifsson, Cathrine (2018). Krigen i Syria har påverka både Midtausten og folk i Norden. [Internett]. Uniforum.
 • Thorleifsson, Cathrine (2018). Religionens rolle i nordisk populisme.
 • Thorleifsson, Cathrine (2018). Den nasjonalistiske populismen i Europa: drivere, metoder og konsekvenser.
 • Thorleifsson, Cathrine (2018). Cathrine Thorleifsson om å være jødisk i USA. [Radio]. P1 Her og Nå .
 • Thorleifsson, Cathrine (2018). Donald Trump Declares Himself a “Nationalist”. Fair Observer. ISSN 2372-9112.
 • Thorleifsson, Cathrine (2018). Radikalisering: hva er det og hvorfor skjer det.
 • Thorleifsson, Cathrine ; Franko, Katja & Wyller, Trygve (2018). Nei, Matlary, nasjonalstaten er ikke alfa og omega. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Thorleifsson, Cathrine (2018). The appeal of populist nationalism in the age of accelerated change. Open Democracy. ISSN 1476-5888.
 • Thorleifsson, Cathrine (2018). En ny koalisjon: Ytre høyre og jøder. Avisa Vårt land.
 • Thorleifsson, Cathrine (2018). Nasjonalismens appell i endringenes tid. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Thorleifsson, Cathrine ; Wyller, Trygve & Franko, Katja (2018). De nye, uverdige trengende. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Thorleifsson, Cathrine (2018). Defending the endangered nation: how populists hijack religion. .
 • Thorleifsson, Cathrine (2018). Uses, gendered reconfiguration and scalability of Islamophobia.
 • Thorleifsson, Cathrine (2018). Steve Bannon ble kastet ut av det Hvite hus, men er på full fart inn i Europa. [Radio]. NRK Ytring.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2018). Sweden Election: Neo-Nazi rooted party claims 'Kingmaker' status but falls short of power. Haaretz.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 25. jan. 2018 09:33 - Sist endret 22. juli 2022 12:52