Jødiske identiteter - valg og forhandlinger, praksiser og tradisjoner i samtidens Norge

Forskningsprosjektet "Jødiske identiteter - valg og forhandlinger, praksiser og tradisjoner i samtidens Norge" har som overordnet mål å etablere ny kunnskap om kulturelle og sosiale praksiser blant jøder i samtidens Norge.

For mer informasjon om prosjektet se HL-senterets nettsider

Om prosjektet

Jødisk identitet - som en hvilken som helst gruppeidentitet – blir tolket og (re) forhandlet i relasjon til interne diskurser, i relasjon til majoriteten og til andre minoriteter. Forskningen vil identifisere slike forhandlinger og hvordan vilkårene for å være jøde i Norge påvirkes av sosiale og kulturelle endringer, globalt så vel som nasjonalt.

Forskningen vil identifisere slike forhandlinger og hvordan vilkårene for å være jøde i Norge påvirkes av sosiale og kulturelle endringer, globalt så vel som nasjonalt. 

Internasjonalt er eksempelvis israelsk politikk, antisemittiske hendelser, økt migrasjon, nasjonalisme og høyrepopulisme i Europa relevante faktorer. På et nasjonalt nivå inngår aktiviteten i jødiske institusjoner (organisasjoner, kulturelle praksis, ritualer og kollektive minner) og en fremvoksende identitetspolitikk blant yngre generasjoner. Holocaust er en stor del av både europeisk og jødisk historiebevissthet. I hvilken grad dette kollektive minnet representerer en komponent i en norsk jødisk identitet og familieliv i dag vil bli undersøkt.

Prosjektet er delt inn i to hovedområder: studier av institusjoner som omgir det jødiske livet (organisasjoner, kulturelle praksis, ritualer og kollektive minner) og studier av relasjoner og individuelle erfaringer som minoritet.  Prosjektet omfatter syv individuelle studier som spenner fra feltarbeid, intervjuer og fokusgruppeintervjuer til tekststudier, diskursanalyse og en kvantitativ undersøkelse av holdninger til og mellom minoriteter.

 

Delstudie ved C-REX

 

Ung, norsk jødisk identitet i globaliseringens tidsalder.

Cathrine Thorleifsson studerer hvordan jødisk identitet og tilhørighet forhandles blant norske jøder. Basert på intervjuer og deltagende observasjon undersøker hun hvordan jødiskhet blir levd, konsumert og utfordret av unge, jødiske voksne (18-40). Hvordan påvirkes jødisk identitetskonstruksjon av lokale forhold, historiske hendelser og globaliseringsprosesser? Hvordan skaper unge jøder tilhørighet lokalt og på tvers av landegrenser i tid og rom? Hvordan former minnet om Holocaust, kombinert med den ‘nye’ antisemittismen i Europa, sosial erfaring, frykt og identifikasjon med staten Israel? Disse spørsmålene vil bli utforsket gjennom gjentagende intervjuer med tre unge voksne, norske jøder og deres bredere nettverk. Thorleifsson vil også benytte seg av metoden deltagende observasjon under sammenkomster i hjem, offentlig sted, synagoge og sosiale medier.

Finansiering

Dette prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd

 

 

Publisert 19. feb. 2019 08:51 - Sist endret 26. sep. 2019 09:55