Fagråd

Et vitenskapelig fagråd er satt sammen av internasjonalt anerkjente forskere som er spesialister på ekstremisme, høyreekstremisme, politisk vold og hatkriminalitet.

Følgende eksperter er medlemmer:

  • Professor Kathleen Blee (University of Pittsburgh), ekspert på kjønn, rasisme og rasistiske bevegelser
  • Professor James H. Sidanius (Harvard University), ekspert på hvordan personlighetstrekk, ideologi og institusjonelle samfunnsstrukturer interagerer.
  • Professor Matthew Goodwin (University of Kent), ekspert på kvalitative og kvantitative tilnærmingsmåter til høyreekstremisme og valgadferd
  • Professor Martha Crenshaw (Stanford University), ekspert på terrorisme og konsekvensene av kontraterrorisme
  • Professor Michael Minkenberg (European University Viadrina), ekspert på ytre høyre generelt og i Øst-Europa spesielt
  • Dr. Maura Conway (Dublin City University), ekspert på voldsforherliggende politisk ekstremisme, internett og sosiale medier

 

Publisert 4. mars 2016 17:36 - Sist endret 24. mars 2020 10:45