Organisasjon

Senter for ekstremismeforskning er et tverrfaglig forskningssenter lokalisert ved Institutt for statsvitenskap. Senteret ledes av Tore Bjørgo og Anders Ravik Jupskås.

C-REX rapporterer formelt til styret ved Institutt for statsvitenskap, og instituttstyret vedtok 19. januar 2016 et styringsreglement for senteret.

Senteret faglige ledelse består av senterledelsen og temalederne. I tillegg vil det være en kjernegruppe av forskere ved senteret som vil bidra i større grad.

Publisert 4. feb. 2014 10:11 - Sist endret 31. jan. 2017 15:35