Lansering av forskningsrapporten «Høyreekstremisme i Norge»

Vi har gleden av å invitere til lanseringsseminar for «Høyreekstremisme i Norge: Utviklingstrekk, konspirasjonsteorier og forebyggingsstrategier»

Påmelding: eilber@phs.no med emnetekst «Lansering av rapport om høyreekstremisme» innen fredag 19. oktober kl. 12:00

Les hele rapporten her.

En av erkjennelsene etter terrorhandlingene 22. juli 2011 var at det manglet oppdatert kunnskap om høyreekstremisme i Norge, og at fenomenet hadde endret seg betydelig de siste 10-15 årene. Det dreier seg ikke lenger om rasistiske ungdomsgjenger og nazistiske skinheads, men i hovedsak om voksne personer og miljøer. De opererer på internett og sosiale medier, men også i noen tilfeller i langt mer organiserte strukturer enn tidligere. De forebyggings­metodene som viste seg effektive overfor de rasistiske ungdomsmiljøene på 1990-tallet og fram til midten av 2000-tallet, har mindre relevans overfor dagens høyreekstremister.

Dette er noe av bakgrunnen for denne forskningsrapporten, som består av fire delprosjekter:

  • Utvikling og utbredelse av høyreekstremisme i Norge (Tore Bjørgo og Ingvild Magnæs Gjelsvik)
  • Fra gata til data? Ytre høyres aktivisme på internett og sosiale medier (Birgitte P. Haanshuus)
  • Konspirasjonsteorier i det ytterliggående høyrelandskapet i Norge (Cora Alexa Døving og Terje Emberland)
  • Politiets virkemidler og rolle i forebygging av høyreekstremisme (Ingvild Magnæs Gjelsvik og Tore Bjørgo)

Forskningsprosjektet er finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet, og er et oppdrag til Politihøgskolen. Statssekretær Knut Morten Johansen vil innlede om bakgrunnen for oppdraget. Deretter vil forskerne presentere sine bidrag til rapporten.

Forskerne bak rapporten er tilknyttet Politihøgskolen (PHS), Senter for ekstremismeforskning (C-REX) og Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL‑senteret).

Rapporten vil foreligge både i trykt utgave og som pdf-utgave, og vil være tilgjengelig for nedlasting fra 22. oktober på denne adressen.

Publisert 15. okt. 2018 11:20 - Sist endret 19. aug. 2019 09:02