2019

Tidligere

Tid og sted: 21. mars 2019 18:00 - 20:00, Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

Professor Tore Bjørgo: Borgervern mot migranter og minoriteter: Internasjonale perspektiver. Politiadvokat Kai Spurkland: Borgervern og selvtekt fra en juridisk synsvinkel

Tid og sted: 30. jan. 2019 09:15 - 16:00, Rom 830, Eilert Sundts hus