2019

Kommende

Tid og sted: 4. sep. 2019 08:0009:00, Kulturhuset (hovedsalen), Youngs gate 6, Oslo

Hva sier forskningen om ekstremisme og radikalisering?  Hvilken betydning har mediene og hvilke trender ser vi innen høyreekstrem terrorisme og vold?

Tidligere

Tid og sted: 21. mars 2019 18:0020:00, Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

Professor Tore Bjørgo: Borgervern mot migranter og minoriteter: Internasjonale perspektiver. Politiadvokat Kai Spurkland: Borgervern og selvtekt fra en juridisk synsvinkel

Tid og sted: 30. jan. 2019 09:1516:00, Rom 830, Eilert Sundts hus