2019

Tidligere

Tid og sted: 2. des. 2019 09:1515:30, HF-12, Niels Treschows hus, HF-fakultetet
Tid og sted: 15. nov. 2019 09:1516:00, University of Oslo, Harriet Holters hus Seminarrom 301

It is due for this semesters NEXT seminar for young researchers on extremism.

Tid og sted: 4. sep. 2019 08:0009:00, Kulturhuset (hovedsalen), Youngs gate 6, Oslo

Hva sier forskningen om ekstremisme og radikalisering?  Hvilken betydning har mediene og hvilke trender ser vi innen høyreekstrem terrorisme og vold?

Tid og sted: 21. mars 2019 18:0020:00, Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

Professor Tore Bjørgo: Borgervern mot migranter og minoriteter: Internasjonale perspektiver. Politiadvokat Kai Spurkland: Borgervern og selvtekt fra en juridisk synsvinkel

Tid og sted: 30. jan. 2019 09:1516:00, Rom 830, Eilert Sundts hus