2016

Sist endret 12. sep. 2019 14:02 av Dagfinn Hagen

Nobels Fredssenter og Senter for ekstremismeforskning arrangerer paneldebatt om oppslutningen rundt høyreekstreme og høyrepopulistiske partier i Europa.

Sist endret 3. mai 2019 13:32 av Dagfinn Hagen

Hvilke etiske dilemmaer og begrensninger står man ovenfor når man skal forske på ekstreme grupper? Vi har invitert Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) til C-REX. 

Sist endret 16. sep. 2016 10:37 av Dagfinn Hagen

Stian Lid, NIBR (HiOA), presenterer noen av hovedfunnene ved sitt forskningsprosjekt om lokal forebygging

Sist endret 29. feb. 2016 08:41 av Dagfinn Hagen

Hvilke grupperinger på ytterste høyre fløy er aktive på sosiale medier i Norge og hva bruker de sosiale medier til? Statsviter Birgitte Haanshuus presenterer sin forskning på C-REX. 

Sist endret 16. sep. 2016 10:51 av Dagfinn Hagen

Når, hvorfor og hvordan blir unge mennesker tiltrukket av ekstreme politiske standpunkter og miljøer? Viggo Vestel presenterer funnene i sin nye bok.

Sist endret 13. apr. 2016 12:19 av marsoll@uio.no

Universitetet i Oslo har gleden av å holde en offisiell åpning av Senter for ekstremismeforskning: Høyreekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold (C-REX). Senteret etableres som et tverrfaglig forskningsmiljø ved Det samfunnsvitenskapelig fakultet.

Sist endret 29. feb. 2016 08:43 av Dagfinn Hagen

Hvilken betydning har teknologi når det gjelder radikaliseringsprosesser. Professor Mats Fridlund kommer til C-REX denne mandagen. 

Sist endret 12. sep. 2019 14:03 av Dagfinn Hagen

26. april inviterer C-REX masterstudenter ved Universitetet i Oslo til å presentere ideer eller utkast til en masteroppgave for senterets tverrfaglige forskningsgruppe.