English version of this page

ARENAs daglige ledelse

Senterets lederteam består av faglig leder Erik Oddvar Eriksen og administrativ leder Ida Hjelmesæth.

Andre seniorforskere kan knyttes til lederteamet ved behov. Daglig leders hovedoppgaver er knyttet til utvikling av enhetens forskning, forskningsformidling og annen faglig basert virksomhet.

 

Senterleder

Prof. Erik Oddvar Eriksen

Erik Oddvar Eriksen har tidligere vært professor ved Universitetet i Tromsø og Universtitetet i Bergen, og professor II  ved henholdsvis Senter for profesjonsstudier, Høyskolen i Oslo og Universitetet i Aalborg. Eriksens forskningsområder er i hovedsak politisk teori, demokratisk styring (governance), offentlig politikk og europeisk integrasjon. Hans interesse for legitimt styre har gitt publikasjoner om demokrati i EU, demokratisk styring (governance) og lederskap, statens funksjoner og limitasjoner, deliberativt demokrati, tillit, regional politikk, sikkerhetspolitikk og velferdsstaten.

 

Administrativ leder

Ida Hjelmesæth

Hjelmesæth har jobbet i ARENAs forskningsadministrasjon siden 2008 og vært administrativ leder siden 2015.  

 

 

 

 

 

Publisert 15. okt. 2010 15:18 - Sist endret 17. aug. 2018 17:06