English version of this page

Expertization of public inquiry commissions in a Europeanized administrative order (EUREX) (avsluttet)

EUREX undersøker vitenskapelig ekspertises rolle i offentlig politikkutforming. Hvilke konsekvenser har tiltakende europeisering og ekspertifisering for demokratiet?

pile of documents with glasses on top

Illustrasjon: colourbox.com

Om prosjektet

Offentlige utredningsutvalg spiller en viktig rolle i politikkutforming og styring i de nordiske landene. Tidligere forskning tyder på at disse utvalgene fungerer både som en forlengelse av den offentlige forvaltningen, som en måte å inkludere interesseorganisasjoner i politikkutvikling på, og som en kanal for å inkorporere ekspertråd i offentlige beslutningsprosesser.

Pågående endringer i vilkårene for politikkutforming, demokrati og administrativ organisering i Europa utfordrer imidlertid utredningsutvalgenes tradisjonelle rolle i de nordiske politiske systemene. Både tiltakende ekspertifisering, dvs. den økende bruken av eksperter og ekspertise i politikk og forvaltning, og europeisering, dvs. nasjonale styringssystemers tilpasning til europeiske normer og organer på EU-nivå, har satt de eksisterende ordninger for politisk rådgivning under press. Disse prosessene reiser grunnleggende spørsmål om utredningsutvalgenes funksjon og legitimitet: Er utredningen av politiske problemer og løsninger i økende grad overlatt til en liten elite av nasjonale og internasjonale eksperter? Svekker ekspertifisering og europeisering utredningsutvalgenes demokratiske og styringsmessige rolle? Bør den nordiske utredningsmodellen justeres eller til og med reformeres i møte med fremtidens styringsutfordringer?

Mål

EUREX vil kaste lys over disse spørsmålene gjennom en studie av det norske systemet av offentlige utvalg (NOU – Norges offentlige utredninger). Prosjektet vil undersøke to forskningsspørsmål:

  1. Hvordan har det norske utvalgssystemet endret seg som følge av ekspertifisering og europeisering?
  2. Hva er konsekvensene av disse endringene for demokrati og godt styresett («good governance»)?

Studien omfatter historiske, komparative, europeiske og normative dimensjoner: Prosjektet analyserer endringer i NOU-systemet over tid, i lys av ekspertifisering og europeisering, på tvers av politikkområder, sammenliknet med endringer i andre land, og ut fra ulike og kryssende normative hensyn.

Samarbeid

  • Universitetet i Oslo, ARENA Senter for europaforskning, Cathrine Holst (prosjektkoordinator)
  • Universitetet i Leiden, Institute of Public Administration, Johan Christensen (prosjektkoordinator)
  • Universitetet i Aarhus, Institut for Statskundskab, Peter Munk Christiansen
  • Universitetet i Heidelberg, Max Weber Institute of Sociology, Kathia Serrano-Velarde

Finansiering

EUREX er finansiert av Norges Forskningsråds DEMOS-program.

Prosjektperiode: 1. juli 2016 – 31. oktober 2020

 

Publisert 9. sep. 2016 14:25 - Sist endret 12. juli 2021 14:53

Kontakt

Koordinatorer

Cathrine Holst

ARENA Senter for europaforskning, Universitetet i Oslo

Johan Christensen

Institute of Public Administration, Leiden University