Europeiske endringsprosesser og høyere utdanningsinstitusjoner

Denne artikkelen ser på utviklingstrekk i høyere utdanningsinstitusjoner, med spesielt blikk på europeisering.

This paper discusses the internal and external dynamics of higher education institutions, with particular focus on Europeanization.

ARENA Working Paper 01/2006 (pdf)

Åse Gornitzka & Johan P. Olsen

This article has been published in Tidsskrift for samfunnsforskning Vol. 47, No.2, pp. 259-274, 2006.

Tags: educational policy, institutions, Europeanization
Published Nov. 9, 2010 10:52 AM - Last modified Apr. 21, 2016 9:34 PM