Norwegian version of this page

Vacancies

Vacancies

  • ARENA søker forskingskonsulent og vitskapleg assistent

    Vil du bidra til å støtte internasjonalt leiande europaforskarar? Kan det freiste å jobbe i eit fagmiljø der forskarar og administrativt tilsette samarbeider tett? ARENA søker nå både forskingskonsulent og vitskaplege assistentar.