English version of this page

CenSES (eksternt)

Om prosjektet

Fra nettsidene til CenSES:

"CenSES er et virtuelt forskningssenter som legger vekt på studier og beslutningstøtte som fremmer et nytt bærekraftig energisystem.

En forutsetning for et nytt og mer miljøvennlig energisystemi verden er at nye teknologier og et nytt energisystem blir forstått, akseptert og brukt av offentligheten.

CenSES integrerer innsikt fra energiøkonomi, energisystemanalyse, statsvitenskap, sosiologi, innovasjonstudier, teknologi- og vitenskapsstudier. Hovedmålet er å bedre beslutningsunderlaget for framtidens energistrategi, på bruker– og systemnivå, for beslutningstakere både i industrien og det offentlige.
 
CenSES-rammeverket gir en helhetlig analyse og studier av energisystemet.
 
Senteret vil fullt utbygd bestå av om lag 60 professorer, forskere og phd-stipendiater fra åtte ulike forskningsmiljøer. For øyeblikket er 25 stipendiater knyttet til senteret, og ytterligere 22 stipendiater er tilknyttet via relaterte prosjekter."

CenSES er drevet av NTNU, og hos TIK er kontaktperson Olav Wicken. For mer informasjon, sjekk nettsidene til CenSES.

 

Bakgrunn

CenSES er et samarbeidsprosjekt mellom mange ulike institusjoner og bedrifter i inn- og utland. Prosjektet er beregnet å være ferdig innen juni 2018. Da skal senteret være oppe og gå, og kunne drives for egen maskin.

Publisert 15. jan. 2015 15:48 - Sist endret 20. jan. 2015 14:48