Karin Widerberg

Bilde av Karin Widerberg
English version of this page
Telefon +47-22855247
Rom 336
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Har i sin forskning arbeidet både vitenskapsteoretisk, teoretisk og empirisk på temaene vedrørende (rettslig) styring, forståelser av kjønn og vitenskapelig kunnskapsproduksjon. Institusjonell etnografi (Dorothy E. Smith) er det perspektiv hun arbeidet mest med under senere år. Kvalitativ metode og metodeutvikling, spesielt vedrørende minnesarbeid har også stått sentralt.

"Velferdsstat, familie og kjønn" er det kjerneområde hennes forskning nærmest hører hjemme i, men flere av hennes temaer og perspektiver passer også inn under de andre kjerneområdene (kultur, sosial ulikhet, organisasjon)

Undervisning

Underviser innenfor kjerneområdet "Velferdsstat, familie og kjønn", men også på generell sosiologisk teori og kvalitativ metode.

Bakgrunn

 • Fil.kand. examen v Lunds universitet 1971
 • Fil.dr.grad v Lunds universitet 1978
 • Forskarassistent v Rättssociologiska institutionen v Lunds universitet 1980-83
 • Førsteamanuensis v Institutt for rettssosiologi UiO 1983-88
 • Professor v Institutt for rettssosiologi UiO 1990-91
 • Forskningsledare v Senter for kvinneforskning UiO 1988-90
 • Professor v Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi UiO fra 1992
 • Professor ll v NTNU 1994-97

Verv

 • Instituttleder i perioden 2008-2011
 • Leder av Nasjonalt fagråd i sosiologi i perioden 2008-2011

 

Emneord: Sosiologi, Kjønn og familie

Publikasjoner

 • Widerberg, Karin (2017). Folkhemmet som kommers- Ikea, I: Paavo Bergman & Olofsson Gunnar (red.),  På väg: En vänbok till Sven E. Olsson Hort.  Arkiv förlag & tidskrift.  ISBN 978 91 7924 289 3.  kapittel.  s 63 - 75
 • Göransson, Anita & Widerberg, Karin (2016). Göran between sex and power., In Gunnar Olofsson & Sven Hort (ed.),  Class, Sex and Revolutions. Göran Therborn - a critical appraisal..  Arkiv förlag & tidskrift.  ISBN 9789179242817.  Section II.  s 279 - 290
 • Widerberg, Karin (2016). Explorative Teaching and Research - From Memory Work to Experience Stories. Creative Education.  ISSN 2151-4755.  7, s 1935- 1952
 • Widerberg, Karin & Göransson, Anita (2016). Göran mellan kön och makt. Arkiv.  ISSN 2000-6225.  (6), s 61- 72
 • Widerberg, Karin (2015). Akademia. Om styring i den akademiske hverdag, I: Karin Widerberg (red.),  I hjertet av velferdsstaten. En invitasjon til institusjonell etnografi.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-45067-0.  Kapittel 7.  s 143 - 163
 • Widerberg, Karin (2015). En invitasjon til institusjonell etnografi, I: Karin Widerberg (red.),  I hjertet av velferdsstaten. En invitasjon til institusjonell etnografi.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-45067-0.  Kapittel 1.  s 13 - 31

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Widerberg, Karin (2018). Harriet Bjerrum Nielsen: Feeling Gender. A Generational and Psychosocial Approach. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  s 113- 115
 • Widerberg, Karin (2018). Våldets kön. Kulturella föreställningar, funktioner och konsekvenser. Tidskrift för Genusvetenskap.  ISSN 1654-5443.  (1), s 115- 117
 • Widerberg, Karin (2017). The Geopolitics of Nordic and Russian Gender Research 1975-2005. Tidskrift för Genusvetenskap.  ISSN 1654-5443.  (38), s 86- 89

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. okt. 2010 08:41 - Sist endret 15. apr. 2013 17:29

Prosjekter

 • I andres hjem - et eksplorativt kvalitativt forskningprosjekt av betydelsen av andras hjem for hvordan man selv gjør kjønn, klasse og etnisitet

Forskergrupper

 • Nye familiekulturer:kjønnede intimitetsformer og livsprosjekter i omforming