Kurs i forskningspolitikk og bruk av forskning

OSIRIS inviterer ansatte i forvaltninga til kurs i forskningspolitikk og bruk av forskning. Kurset går over to halve dager.

Kurset er fulltegnet.

Hva og hvorfor

Offentlig sektor bruker forskning for å utvikle nye tjenester, innføre ny teknologi, ta kunnskaps- og evidensbaserte beslutninger, og som del av den daglige virksom­heten. Dette arbeidet gjøres av fagpersoner med sektorekspertise, men ikke nødvendigvis bakgrunn fra forskning eller forskningspolitikk. OSIRIS-senteret ved Universitetet i Oslo starter i 2019 med et kort og intensivt kurs i forskningspolitikk og bruk av forskning. I dette kurset vil vi gi friske perspektiver, oppsummere hva vi vet om bruk av forskning, og skape en møteplass på tvers av offentlige organisasjoner.

Temaene spenner fra grunnleggende forelesninger om hva forskning er og hvordan den tas i bruk og gir effekter, til gruppearbeid og diskusjoner med utgangspunkt i deltakernes egne erfaringer og praksis.

Målgruppe

Ansatte i departementer, direktorater eller andre offentlige organisasjoner som bruker forskning. Det kan dreie seg om ansatte i FoU-, analyse- og statistikkavdelinger, men også annet personale som på ulike måter kommer i kontakt med forskning.

Det er plass til maks 30 personer på kurset. Vi legger opp til at de påmeldte skal delta aktivt og dele av sine erfaringer.

Påmelding

Det er ønskelig med mellom 2-5 deltakere fra hver aktuelle organisasjon. Deltakerne må kunne være med på begge de halve kursdagene. Hver deltaker må ta med seg minst ett eksempel fra sin arbeidshverdag som illustrerer faktorer som fremmer eller hemmer god bruk av forskning. Dette må ikke sendes inn på forhånd, men kort presenteres (1-2 minutter) på kurset.

Påmeldingsfrist: 16.april 2019

Kursavgift: Ingen. Lett lunsj og kaffe serveres en halvtime før kursstart.


Meld deg på her (nettskjema) (Fulltegnet)


Tentativ timeplan

Begge kursdager foregår i Undervisningsrom 2, Georg Sverdrups hus, Blindern campus. 

Tid

Tirsdag 23.april

Tirsdag 30.april

12.00-13.00

Hva er forskning, er den i endring og hvor foregår den?

Hvordan bruker offentlige organisasjoner forskning? Deltakerne presenterer case og/eller erfaringer.

13.00-14.00

Hvordan tas forskning i bruk og får effekter? Hvordan kan det måles?

14.00-14.15 Kaffepause Kaffepause

14.15-15.00

Hvordan kan en nyttiggjøre seg oppdragsforskning best mulig?

Hvordan kan en arbeide mer systematisk med bruk av forskning innenfor departementer og direktorater?

Gruppediskusjon.

Kvalitet, eksellens og nytte: hva kjennetegner forskning som får betydning? Gruppediskusjon.

15.00-16.00

Avsluttende presentasjon og diskusjon: forskningspolitikk, sektorpolitikk og store samfunnsutfordringer

Kontakt

Praktiske spørsmål: Forskningsrådgiver Lene Angelskår

Faglig innhold: Senterleder Magnus Gulbrandsen

 


Oslo Institute for Research on the Impact of Science (OSIRIS) er et åtteårig forskningssenter finansiert av Norges forskningsråds FORINNNPOL-satsning som har som mål å bedre kunnskapsgrunnlaget for forsknings- og innovasjonspolitikken. OSIRIS ledes av professor Magnus Gulbrandsen ved TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur ved Universitetet i Oslo, og det har partnere fra Statistisk sentralbyrå og universitetene i Manchester og Valencia. Målet med OSIRIS er å få bedre kunnskap om hvordan og under hvilke betingelser forskning tas i bruk og skaper effekter i samfunnet. Hovedperspektivet er å se på denne prosessen fra brukernes side, blant annet gjennom spørreundersøkelser blant offentlig ansatte og bedrifter og gjennom dybdeundersøkelser av spesifikke problemområder. Mer informasjon finnes på senterets hjemmeside.

Publisert 22. mars 2019 00:08 - Sist endret 12. apr. 2019 14:16