Seminar om FoU-nettverk og effekter

OSIRIS inviterer til seminar om FOU-nettverk 29.november 2018.

Tid/sted: 29.11.18 kl. 13.00-15.00 (TIK Senteret, UiO; Eilert Sunds hus, 5 etg., rom 529)

Hensikt: Målet med seminaret er å gi en innføring i nettverksanalyser av FoU-nettverk og hvordan disse kan brukes til forskning og analyser av forskning og innovasjon.

Bakgrunn: Basert på prosjektdatabasen til Norges Forskningsråd og EU databasen Cordis har forskere ved TIK senteret laget store nettverksdatasett over norske FoU-aktører, og har også satt sammen slike data med en rekke effekt- og resultatdata. Målet med arbeidet så langt har vært å analysere om deltagelse i FoU-nettverk påvirker innovasjonsresultater og andre resultater på bedriftsnivå.

For å kunne svare på dette har forskere på TIK senteret samlet informasjon om alle deltagere FoU prosjekter finansiert av Norges Forskningsråd de siste 12 årene og hvilke samarbeidskonstellasjoner de har inngått i innen forskning og innovasjonsarbeid. Det er også utført tilsvarende arbeid med Eu-finansierte prosjekter, basert på Cordis-databasen. Analysene kan brytes ned på fag- og programnivå.  

Forskere ved TIK senteret vil gi en innføring i databasen og arbeidet med den og hva slags analyser den kan brukes til. Vi vil også gi noen smakebiter fra analyser som er under ferdigstillelse.

Program

13.00 Kaffe og velkommen ved Taran Thune

13.10 «Nettverksdatabasen over FoU-deltagelse – en kjapp gjennomgang» ved Erlend Osland Simensen

13.25 «Deltagelse i FoU-nettverk og effekter på bedriftsnivå» ved Joar Kvamsås

13.40 «Deltagelse i FoU-nettverk i Europa», ved Maria Tsouri (in English)

14.55 «Dynamiske nettverksanalyser – å visualisere utvikling av FoU-porteføljen over tid», ved Erlend Osland Simensen

14.10 «Anvendelse av nettverksdata til å studere impact av forskning» – en refleksjon ved Magnus Gulbrandsen

14.20 Diskusjon (TBC)

14.55 Oppsummering

 

Påmelding

Meld deg på her senest 26.11.18.

 

Publisert 7. nov. 2018 13:55