Informasjon om pågående spørreundersøkelse om bruk av forskning i offentlig sektor

I uke 21 mottar alle ansatte i departementer, utvalgte direktorater og enkelte andre statlige organisasjoner en invitasjon til å delta i en spørreundersøkelse.

I uke 21 mottar alle ansatte i departementer, utvalgte direktorater og enkelte andre statlige organisasjoner en invitasjon til å delta i en spørreundersøkelse om hvordan ansatte i slike organisasjoner bruker forskning som kunnskapsgrunnlag i politikk- og tjenesteutvikling.

Spørreundersøkelsen gjennomføres av Oslo Institute for Research on the Impact of Science (OSIRIS) som er et forskningssenter på Universitetet i Oslo, finansiert av Norges Forskningsråd.

OSIRIS studerer de samfunnsmessige effektene av forskning – sett fra et perspektivet til dem som potensielt er brukere av forskningsbasert kunnskap. Denne studien inngår i deres arbeid med å systematisk undersøke hvordan forskning spres og brukes i forvaltningen.  Hva som gjør kunnskap relevant fra et politikk- og praksisperspektiv, og hvordan kunnskapsfunksjonen organiseres, tas også opp i undersøkelsen

Målgruppen for undersøkelsen er ansatte som minst en gang det siste året har fått tilgang til forskningsbasert kunnskap som en del av arbeidet sitt. Alle ansatte mottar invitasjonen på epost, fordi det i utgangspunktet ikke er mulig å identifisere målgruppen gjennom stillingskategorier eller funksjoner. Det er noen innledende spørsmål i skjemaet, og svarene på disse definerer om du er i målgruppen eller ikke.

Professor Taran Thune & Professor Magnus Gulbrandsen på Universitetet i Oslo er ansvarlig for undersøkelsen, som sendes ut fra Norsk senter for forskningsdata. Det er frivillig å delta i undersøkelsen, som også er godkjent fra personvernombudet for forskning ved Norsk senter for forskningsdata. 

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om spørreundersøkelsen!

Publisert 22. mai 2019 15:56 - Sist endret 23. mai 2019 11:29