Forskningsrådet om forskningssentre som virkemidler

Erfaringer fra flere europeiske land indikerer at satsning på tematiske forskningssentre, som FME og SFI vil være viktige virkemidler i forsknings- og innovasjonspolitikk også i årene som kommer.

Artikkel i Forskningspolitikk nr 3/2016

Artikkel i Forskningspolitikk nr 3/2016

FORINNPOL-sentrene OSIRIS og R-Quest er en del av Forskningsrådets nye sentersatsning og skal være i front for nyskapende forskning om forskning og innovasjon.

Les artikkelen i Forskningspolitikk her (pdf).

 

 

 

Publisert 20. feb. 2017 16:30 - Sist endret 20. feb. 2019 13:07