Om INTRANSIT

INTRANSIT er et åtteårig senter med oppstart i 2019 som skal forske på omstilling i norsk økonomi. Senteret er finansiert av Norges Forskningsråd og koordinert av TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur.

Kontakt

Forskere