Hospitant på masteremner ved Psykologisk institutt

Du kan søke om å få være hospitant på enkelte av masteremnene som tilbys ved Psykologisk institutt. Under ser du hvordan du søker om å bli hospitant på et emne

Du vil få informasjon om emnet er åpent for hospitanter på hver enkelt emnebeskrivelse, under "Opptak og adgangsregulering".

Søk opp emnet:

Er du tatt opp på et masterprogram ved UiO?

  • Be studie-/programkonsulenten din bekrefte at du vil få det aktuelle emnet innpasset i mastergraden. Send bekreftelsen til ekspedisjon@psykologi.uio.no. Husk å oppgi fullt navn og studentnummer.

Er du tatt opp på et masterprogram ved et annet universitet eller en annen høgskole?

  • Send en søknad med bekreftelse fra studie-/programkonsulent på at emnet kan inngå som del av mastergraden din.
  • Søknadsfrist er 1. august og 15. januar for hhv. vår- og høstsemesteret.
  • OBS! Hvis du ikke har vært student ved UiO tidligere må du legge ved utfylt skjema om studiekompetanse sammen med vitnemål fra videregående skole. Du finner mer informasjon om generell studiekompetanse (GSK) på UiOs nettsider om GSK.
  • Søknad sendes til: Psykologisk institutt, PB 1094 Blindern, 0317 Oslo. Ønsker du å sende søknaden elektronisk kan du scanne dokumentene, og sende dem sammen med søknaden til ekspedisjon@psykologi.uio.no Skriv "Hospitant" i emnefeltet.
Publisert 4. nov. 2015 13:14 - Sist endret 6. okt. 2016 12:30