English version of this page

Hospitant på masteremner ved Økonomisk institutt

Økonomisk institutt har ikke et etterutdanningstilbud, men vi tilbyr uteksaminerte masterstudenter i samfunnsøkonomi å hospitere på masteremner med ledig kapasitet.

Hvem kan bli hospitant?

For å kunne søke om å være hospitant på masteremner i samfunnsøkonomi må du oppfylle ett av de følgende tre kravene under:

  1. Du går på fjerde eller femte år av et femårig masterprogram ved UiO eller et annet norsk universitet eller har opptak til et toårig masterprogram ved UiO eller et annet norsk universitet, og studiekonsulenten kan bekrefte at emnet kan inngå som en del av din mastergrad.
  2. Du har fullført en toårig mastergrad i samfunnsøkonomi ved UiO eller andre norske universiteter.
  3. Du skal ta et eller flere av 5000-kode kursene, med sikte på mulig opptak til PhD-program. For å få hospitantopptak i dette tilfellet må du ha en faglig bakgrunn som vil kunne kvalifisere til opptak til PhD etter å ha tatt disse kursene.

Hvordan søke?

Fyll ut og send inn nettskjema (åpner to måneder før fristen).

Søknadsskjema

Hvis du ikke har vært student ved UiO tidligere må du søke opptak som enkeltemnestudent i tillegg.

Nettside om enkeltemneopptak

Vennligst se til at emnet du ønsker å følge blir tilbudt i det semesteret du ønsker å ta det. Se liste over emner, og filtrer på rett semester.

Søknadsfrist

Opptak til emner for høstsemesteret: senest 1. august

Opptak til emner for vårsemesteret: senest 5. januar

Svar på søknad

Søknadene behandles etter søknadsfristens utløp.

Svar på søknad sendes på e-post.

Publisert 4. nov. 2015 13:20 - Sist endret 27. apr. 2021 09:17