Eksempel på veiledningsplan

Masteroppgaver kan være veldig forskjellige når det gjelder tema og oppbygning, og undersøkelses- og skriveprosessen kan arte seg på utallige måter. En skjematisk arbeidsplan som passer for alle er det ikke mulig å lage. Dette er derfor ikke annet enn en illustrasjon, men opplegget vil lett kunne justeres slik at det kan benyttes av de fleste.

  Dato Tema for møtet
1. møte Ved semesterstart
  • Diskusjon av problemstilling, forskningsdesign, databehov, kilder og relevant litteratur

  • Sette opp tentativ tids- og arbeidsplan

2. møte   Masteroppgaveskissen
3. møte  

Diskusjon av utkast til 1. kapittel

 

4. møte  

Diskusjon av data, kilder, metode, litteratur m.m.

 

5. møte  

Diskusjon av utkast til 2. kapittel

 

6. møte Ved semesterstart
  • Diskusjon av empirisk materiale, kilder o.l.
  • Status for arbeidet
  • Kort fremdriftsrapport sendes til instituttet
7. møte  

Diskusjon av utkast til 3. kapittel

 

8. møte  

Diskusjon av utkast til 4 kapittel

 

9. møte  

Diskusjon av utkast til 5. kapittel

 

10. møte  

Siste diskusjon av masteroppgaven i sin helhet

 

 

Publisert 21. apr. 2016 12:39 - Sist endret 12. aug. 2016 13:04