Knut Gunnar Nustad

Bilde av Knut Gunnar Nustad
English version of this page
Telefon +47 22858431
Mobiltelefon (+47) 924 303 65
Rom 629
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk A 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1091 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 

Knut G. Nustad er sosialantropolog utdannet ved Universitet i Oslo (cand. mag) og Cambridge University (MPhil og PhD). Han har forsket på urban politikk, uformelle prosesser og utviklingspolitikk, og har skrevet om antropologiske perspektiver på staten og om konflikter rundt naturvernområder i Sør-Afrika.

Nustad er seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Førsteamanuensis ved Universitetet for Miljø og Biovitenskap, medredaktør av Forum for Development Studies og tidligere leder av Norsk Forening for Utviklingsforskning. Nustad har blant annet skrevet Gavens makt: Norsk utviklingshjelp som formynderskap (Pax 2003) og redigert State formation: anthropological perspectives (Pluto 2005, med Christian Krohn-Hansen).  I de senere årene har han jobbet spesielt med konflikter rundt naturvernområder i Sør-Afrika. I svært mange av parkene i landet, og i mange andre land, er det konflikter mellom verneinteresser og lokalbefolkning over bruk av naturressurser. Denne forskningen har, i tillegg til å undersøke konkrete konflikter, også analysert den historiske bakgrunnen til naturvern, og på hvilken måte ‘natur’ har blitt skilt fra samfunn og gjort til objekt for vern.

Knut Nustad deltar i prosjektet: Slums, states and citizens: Policing, welfare services and political participation among the urban poor in New Delhi, Nairobi and Durban der han har ansvaret for Sør-Afrika delen. Prosjektet løper fra 2011-2014 og er finansiert av NFR. Nustad deltar også i prosjektet Cultures of Biodiversity: Perceptions and Practices (SAI), der han undersøker forholdet mellom vernede områder og tilliggende lokalsamfunn i Sør-Afrika. NFR-prosjektet løper fra 2011 til 2014.

Undervisning

Bakgrunn

Utdanning

 • Universitetet i Oslo 1989-1993
 • University of Cambridge 1993-1999

Kvalifikasjoner

 • B.A. Universitetet i Oslo 1993 (Social Anthropology, Psychology, Development Studies)
 • M.Phil Social Anthropology, University of Cambridge 1994
 • Ph.D. Social Anthropology, University of Cambridge 1999
 • University Pedagogics, UMB, 2006

Verv

Styremedlem Norwegian Association of Development Research

Seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt

Redaksjonråd Norsk Antropologisk Tidsskrift

 

 

Emneord: Domestisering, Økologisk antropologi, Politikk, Nasjon og stat, Makt, Afrika, Sør-Afrika

Publikasjoner

 • Nustad, Knut Gunnar (2020). From Wildlife to Natural Resources, and Back Again? Translating Natures in the iSimangaliso Wetland Park. Ethnos.  ISSN 0014-1844.  85(1), s 17- 32 . doi: 10.1080/00141844.2018.1535514
 • Nustad, Knut Gunnar (2020). Notes on the political ecology of time: Temporal aspects of nature and conservation in a South African World Heritage Site. Geoforum.  ISSN 0016-7185.  111, s 94- 104 . doi: 10.1016/j.geoforum.2020.03.002
 • Krohn-Hansen, Christian; Nustad, Knut Gunnar; Harvey, Penelope & Harvey, Penelope (2019). Introduction . 1, In Penny Harvey; Christian Krohn-Hansen & Knut Gunnar Nustad (ed.),  Anthropos and the Material.  Duke University Press.  ISBN 9781478002864.  Part I: Materializing Structures.  s 1 - 32
 • Nustad, Knut Gunnar (2019). Traces of Pasts and Imaginings of Futures in St Lucia, South Africa, In Penny Harvey; Christian Krohn-Hansen & Knut Gunnar Nustad (ed.),  Anthropos and the Material.  Duke University Press.  ISBN 9781478002864.  Part II: Material Potential.  s 161 - 177
 • Nustad, Knut Gunnar (2018). Trout, Colonialism,and Capitalism in South Africa, In Heather Anne Swanson; Marianne Elisabeth Lien & Gro Birgit Ween (ed.),  Domestication Gone Wild: Politics and practices of multispecies relations..  Duke University Press.  ISBN 978-0-8223-7126-7.  Del 2. Beyound the farm.
 • Nustad, Knut Gunnar (2013). 'Property' and 'rights' in a South African land claim case, In William Derman; Anne Hellum & Kristin Bergtora Sandvik (ed.),  Worlds of Human Rights. The Ambiguities of Rights Claiming in Africa.  Brill Academic Publishers.  ISBN 978-90-04-24647-8.  4.  s 83 - 100
 • Nustad, Knut Gunnar & Sundnes, Frode (2013). The nature of the land: the Dukuduku forest and the Mfolozi flats, KwaZulu-Natal. The Journal of Modern African Studies.  ISSN 0022-278X.  51(3), s 487- 506 . doi: 10.1017/S0022278X13000396 Vis sammendrag
 • Ween, Gro Birgit; Lien, Marianne Elisabeth & Nustad, Knut Gunnar (2013). Om å "forholde seg til" ANTropologi og andre tekster. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  (3-4)
 • Lien, Marianne Elisabeth; Nustad, Knut Gunnar & Ween, Gro Birgit (2012). Introduksjon. ANTropologiens grenseflater. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  23(3-4), s 214- 224
 • Nustad, Knut Gunnar (2012). Natur, representasjon og performativitet i St Lucia, Sør-Afrika. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  23(2-3), s 249- 260
 • Nustad, Knut (2011). Land, eiendom og samfunn i Dukuduku, Sør-Afrika. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  22(3-4), s 235- 244
 • Nustad, Knut (2011). Performing natures and land in the iSimangaliso Wetland Park, South Africa. Ethnos.  ISSN 0014-1844.  76(1), s 88- 108 . doi: 10.1080/00141844.2010.546866
 • Nustad, Knut (2011). Property, rights and community in a South African land-claim case. Anthropology Today.  ISSN 0268-540X.  27(1), s 20- 24 . doi: 10.1111/j.1467-8322.2011.00784.x
 • Nustad, Knut (2011). Revisiting post-development from an environment-development perspective, In Darley Jose Kjosavik & Pål Olav Vedeld (ed.),  The Political Economy of Environment and Development in a Globalised World - Exploring the Frontiers.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2786-4.  7.  s 153 - 174
 • Harvey, Richard A.; Mitchell, Hugh D.C.; Stenman, Ulf-Håkan; Blankenstein, Marinus A.; Nustad, Knut; Stieber, Petra; Stewart, Wilson; Savage, Philip M.; Seckl, Michael J. & Braunstein, Glenn D. (2010). Differences in Total Human Chorionic Gonadotropin Immunoassay Analytical Specificity and Ability to Measure Human Chorionic Gonadotropin in Gestational Trophoblastic Disease and Germ Cell Tumors. Journal of reproductive medicine.  ISSN 0024-7758.  55(7-8), s 285- 295
 • Holen, Halvor; Nustad, Knut Gunnar & Åsheim, Hans Christian (2010). Activation of EphA receptors on CD4(+)CD45RO(+) memory cells stimulates migration. Journal of Leukocyte Biology.  ISSN 0741-5400.  87(6), s 1059- 1068 . doi: 10.1189/jlb.0709497
 • Nustad, Knut G (2007). Development: the devil we know?, In  Exploring Post-development: theory and practice, problems and perspectives.  Routledge.  s 35 - 46
 • Nustad, Knut G (2007). ´Nasjonale interesser´fra et antropologisk ståsted. Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier.  ISSN 0020-577X.  (3)
 • Nustad, Knut G (2006). Den norske staten og verden bilder og speilbilder. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  17(03.apr), s 233- 242
 • Nustad, Knut G (2006). Foreign aid and the ideas of development, In  Poverty, politics and development: interdisciplinary perspectives.  Fagbokforlaget.  faglig_bok_forlag.  s 205 - 249
 • Krohn-Hansen, Christian & Nustad, Knut G (2005). Introduction: theoretical approaches, In  State Formation: Anthropological Perspectives.  Pluto Press.  s 3 - 26
 • Nustad, Knut G (2005). Perceptions of politics: a South African case. Cadernos de Estudos Africanos.  ISSN 1645-3794.  05.jun, s 175- 189
 • Nustad, Knut G (2005). State Formation through Development in Post-apartheid South-Africa, In  State Formation: Anthropological Perspectives.  Pluto Press.  s 79 - 95
 • Nustad, Knut Gunnar (2004). Kultur og samfunnsforhold, I: Kristina Rylander (red.),  Att studera Afrika: Vägar till källorna.  Nordiska Afrikainstitutet.  II.  s 119 - 131
 • Nustad, Knut Gunnar (2004). The right to stay in Cato Crest: formality and informality in a South African development project, In  Reconsidering informality: perspectives from urban africa.  Nordiska Afrikainstitutet.  chapter 3.  s 45 - 61
 • Nustad, Knut G. (2004). Faglighet og ideologi i bistanden. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  109(4), s 488- 499
 • Nustad, Knut Gunnar (2004). Denmark and national liberation in Southern Africa: a flexible response. Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier.  ISSN 0020-577X.  62, s 290- 292
 • Nustad, Knut Gunnar (2003). Considering global/local relations: beyond dualism, In  Globalisation -- Studies in Anthropology.  Pluto Press.  7.  s 122 - 137
 • Nustad, Knut Gunnar (2003). Rasjonalitet,politikk og økonomi i Sør-Afrika. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  (2-3), s 99- 111
 • Nustad, Knut Gunnar (2003). The development discourse in the multilateral system, In  Global institutions and development: framing the world?.  Routledge.  ISBN 0-415-31290-6.  2.  s 13 - 23
 • Nustad, Knut Gunnar & Thune, Henrik (2003). Norway: political consensus and the problem of accountability, In Charlotte Ku & Harold K. Jacobson (ed.),  Democratic accountability and the use of force in international law.  Cambridge University Press.  ISBN 0-521-80747-6.  s 154 - 175
 • Kaarhus, Randi & Nustad, Knut G. (2002). Introduksjon: Om antropologi og utvikling. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  13(01.feb), s 5- 13

Se alle arbeider i Cristin

 • Harvey, Penny; Krohn-Hansen, Christian & Nustad, Knut Gunnar (ed.) (2019). Anthropos and the Material. Duke University Press.  ISBN 9781478002864.  261 s.
 • Nustad, Knut (2015). Creating Africas: struggles over nature, conservation and land. C. Hurst & Co..  ISBN 9781849042581.  192 s.
 • Krohn-Hansen, Christian & Nustad, Knut G (ed.) (2005). State Formation: Anthropological Perspectives. Pluto Press.  ISBN 074532441X.  263 s.
 • Nustad, Knut Gunnar (2003). Gavens makt: Norsk utviklingshjelp som formynderskap. Pax Forlag.  ISBN 82-530-2431-2.  155 s.
 • Kaarhus, Randi & Nustad, Knut Gunnar (2002). Antropologi og utvikling. Norsk Antropologisk Tidsskrift, temanummer.

Se alle arbeider i Cristin

 • Dewan, Camelia & Nustad, Knut Gunnar (2020). Contested Waters and Fluid Properties in Capitalist Natures..
 • Nustad, Knut Gunnar; Lien, Marianne Elisabeth; Flikke, Rune & Münster, Ursula (2019). Project opening and film screening: an aquatic antropocene? The domestication of fish and rivers.
 • Nustad, Knut Gunnar; Flikke, Rune & Berg, Cato (2016). Trout, temporalities and capitalism in the Aurland Valley, Western Norway.
 • Nustad, Knut Gunnar & Swanson, Heather Ann (2016). Trout Biopolitics: Living in the ruins of colonial fish introductions.
 • Nustad, Knut (2015). Creating land as investable and as nature.
 • Nustad, Knut (2014). Exploring conservation and its critique in St Lucia, South Africa.
 • Nustad, Knut (2014). The Political Economy of NGOs: State Formation in Sri Lanka and Bangladesh. Critique of Anthropology.  ISSN 0308-275X.  32(2)
 • Nustad, Knut (2014). ‘Traces of pasts and imaginations of futures in St Lucia, South Africa’. Paper for the workshop Engaging the Material: Challenges to Anthropology, Oslo November 2014..
 • Nustad, Knut (2014). Wilderness trough domestication: Trout, colonialism, and capitalism in South Africa:.
 • Lien, Marianne Elisabeth; Ween, Gro Birgit & Nustad, Knut Gunnar (2013). Om å 'Forholde seg til' ANTropologi og andre tekster. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  24(3-4), s 272- 274
 • Nustad, Knut Gunnar (2013). Beyond purifications: exploring conservation and its critique.
 • Nustad, Knut Gunnar (2013). Bokanmeldelse: Ørnulf Gulbrandsen - The state and the social: state formation in Botswana and its precolonial and colonial genealogies. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  24(2)
 • Sundnes, Frode; Nustad, Knut Gunnar; Benjaminsen, Tor A & Sjaastad, Espen Olav (2013). Claiming Land, Nature and History: Land Restitution and Nature Conservation at the Dukuduku Forest, South Africa.
 • Nustad, Knut Gunnar (2012). ‘Beyond purifications: exploring conservation and its critique’. Paper presented at EASA, Nanterres, July 2012.
 • Nustad, Knut Gunnar (2012). Beyond purifications: exploring conservation and its critique. Paper presented at the conference Old Land, New Practices, Grahamstown, South Africa, September 2012.
 • Nustad, Knut Gunnar (2012). Comments: developmentality and the ethnography of aid partnership. AAA San Francisco 2012.
 • Nustad, Knut Gunnar (2012). Nature, Values & Dumont. Paper presented at CUBI workshop: Environment and Values, Holmen, June 2012.
 • Nustad, Knut Gunnar; Berg, Cato & Flikke, Rune (2012). Human-fish temporalities in Aurland, Norway. Paper presented at American Anthropological Association, San Francisco 2012.
 • Nustad, Knut Gunnar (2011). Conservation nature and land claims in the Dukuduku forest, KZN.
 • Nustad, Knut Gunnar (2011). Creating Africas: Struggles over nature, conservation and land.
 • Nustad, Knut Gunnar (2011). Creating Africas: Struggles over nature, conservation and land.
 • Nustad, Knut Gunnar (2011). Land and nature in St Lucia.
 • Nustad, Knut Gunnar (2011). Traces of landscapes past: Conservation and Land claims in St Lucia, South Africa.
 • Nustad, Knut Gunnar & Sundnes, Frode (2011). Conservation and land claims in St. Lucia, South Africa.
 • Nustad, Knut Gunnar (2010). Performing natures and land in the iSimangaliso Wetland Park, South Africa.
 • Nustad, Knut Gunnar; Flikke, Rune & Berg, Cato (2010). Imagining fish and rivers in Aurland, Norway.
 • Nustad, Knut Gunnar (2009). Performing nature in the iSimangaliso Wetland Park.
 • Nustad, Knut Gunnar (2009). “They think birds are more important than people”: Conservation, land and natures in a South African World Heritage Site.
 • Nustad, Knut G (2008). Appropriation of nature and land in the iSimangaliso Wetland Park, South Africa.
 • Nustad, Knut G (2008, 03. april). Fremtiden for norsk bistand. [Radio].
 • Nustad, Knut G (2008). Problematizing property relations in the Isimagaliso Wetland Park, South Africa.
 • Nustad, Knut G (2008). Property rights, nature and conservation in the iSimangaliso Wetland Park, South Africa. Vis sammendrag
 • Nustad, Knut G (2008). Shack-land state formation - a South African case.
 • Nustad, Knut G (2008). Urban politics at the intersection of street and state: the case of Durban.
 • Nustad, Knut G (2007). An anthropology of the State? A conversation with Knut Nustad and Finn Stepputat.
 • Nustad, Knut G (2007). Nature, land, property rights and conservation in the Greater St Lucia Wetland Park, South Africa. Vis sammendrag
 • Nustad, Knut G (2007, 09. mai). Produserer godt omdømme for Norge.
 • Nustad, Knut G (2007). The state as form and as effect: a South African case.
 • Nustad, Knut G (2007, 01. oktober). Vi redder verden - etter kaffen. [Radio].
 • Nustad, Knut G (2006). People and the state in Durban's Cato Crest. Vis sammendrag
 • Nustad, Knut G (2006). What should be learned from the sucess and failures of of development research over the past 40 years?.
 • Nustad, Knut G (2005). Civil society as reconfigured public in South Africa.
 • Nustad, Knut G (2005). Den norske staten i verden: bilder og speilbilder.
 • Nustad, Knut G (2005). Experiencing representation: leadership, politics and resources in a South African informal settlement.
 • Nustad, Knut G (2005). Hvis vi er Vesten, hva er da resten?.
 • Nustad, Knut G (2005). Thomas Hylland Eriksen og Finn Sivert Nielsen: til verdens ende og tilbake - antropologiens historie. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  (4)
 • Nustad, Knut Gunnar (2004). After the Giants.
 • Nustad, Knut Gunnar (2004). Keynote: New directions in development theory.
 • Nustad, Knut Gunnar (2004). Språk og makt i bistanden.
 • Nustad, Knut Gunnar (2004). State, Governance and Development in Durban's Cato Crest (South Africa.
 • Nustad, Knut Gunnar (2004). Terje Tvedt: Utviklingshjelp, utenrikspolitikk og makt. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  15(3), s 185- 186
 • Nustad, Knut Gunnar (2004). Terje Tvedt: Utviklingshjelp, utenrikspolitikk og makt: den norske modellen. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  15(3), s 185- 186
 • Nustad, Knut Gunnar (2003). Civil society in South Africa: as seen from above.
 • Nustad, Knut Gunnar (2003). Development, knowledge and the state: a relational approach.
 • Nustad, Knut Gunnar (2003, 01. mars). Om gavens makt. [Radio].  NRK dagsnytt 18.
 • Nustad, Knut Gunnar (2003). The development discourse in the multilateral system.
 • Nustad, Knut Gunnar (2003). Utvikling i Norge.
 • Nustad, Knut Gunnar (2003). Virker bistanden?.
 • Nustad, Knut Gunnar (2003, 01. mars). u-hjelp som lynavleder.  Morgenbladet.
 • Nustad, Knut Gunnar; Heldal, Inger & Thue, Nanna (2003). Review of Norwegian non-governmental organisations' development co-operation with South African partners.
 • Nustad, Knut Gunnar (2003). The consept of development in Norway.
 • Nustad, Knut Gunnar (2002). Explorations of the state: considerations from critical anthropology/ethnography, University of Oslo, 25-26 October, 2002. EASA newsletter.  ISSN 0250-1805.  (34), s 3- 4
 • Nustad, Knut Gunnar (2002). Femti år med bistand - hvorfor vi må tenke nytt.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 17. jan. 2012 10:44 - Sist endret 26. juni 2018 13:41