Ingjerd Hoem

Bilde av Ingjerd Hoem
English version of this page
Telefon +47 22856532
Mobiltelefon +47 91850335
Rom 623 Eilert Sundts Hus
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Gullhaug torg 1 0484 Oslo
Postadresse Postboks 1091 Blindern 0317 Oslo

Ingjerd Hoëm er professor ved Sosialantropologisk institutt og prodekan for undervisning på Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. Hun forsker på kommunikasjon, politisk endring og arbeid.

Faglige interesseområder

Tematisk: Rituell kommunikasjon, identifikasjon og rom, lingvistisk antropologi, sosial organisasjon, fjerde verden/urbefolkning.

Regionalt: Polynesia inkludert diaspora. Hoëm har utført feltarbeid i Tokelau, Samoa, New Zealand og på Salomonøyene.

Bakgrunn

 • Instituttleder Sosialantropologisk Institutt (2010-2015)
 • Ansvarlig for Phd-utdanningen ved Sosialantropologisk Institutt (2008-2009)
 • Forskningsleder ved Institutt for stillehavsarkeologi og kulturhistorie ved Kon-Tiki Museet (2001-2007)
 • Magister 1990, PhD 1996, Universitetet i Oslo
Emneord: Identitet, Rom/sted, Ritualer, Stillehavet, Polynesia, Tokelau/New Zealand

Publikasjoner

 • Hoem, Ingjerd (2021). ‘Cutting the Colonial Cord’? Tensions of Value and the Relationship between Tokelau and New Zealand. Oceania. ISSN 0029-8077. 91(2), s. 165–180. doi: 10.1002/ocea.5311. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hoëm, Ingjerd (2020). Maori. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Hoëm, Ingjerd (2019). Anthropos and Pragmata: On the Shape of Things to Come. I Harvey, Penny; Krohn-Hansen, Christian & Nustad, Knut Gunnar (Red.), Anthropos and the Material. Duke University Press. ISSN 9781478002864. s. 81–100.
 • Hoëm, Ingjerd (2018). State, labour, and kin: tensions of value in an egalitarian community. Journal of the Royal Anthropological Institute. ISSN 1359-0987. 24(1), s. 166–179. doi: 10.1111/1467-9655.12806.
 • Hoëm, Ingjerd (2017). «Hva er en krise?» Noen refleksjoner om trusler mot livsgrunnlag, og hvordan VI kan studere dem antropologisk. Norsk Antropologisk Tidsskrift. ISSN 0802-7285. 28(1), s. 35–46. doi: 10.18261/issn.1504-2898-2017-01-04.
 • Hoëm, Ingjerd (2017). "Hva er en krise?" Noen refleksjoner om trusler mot livsgrunnlag, og hvordan VI kan studere dem antropologisk. Norsk Antropologisk Tidsskrift. ISSN 0802-7285. 28(1), s. 35–46. doi: 10.18261/ISSN.1504-2898-2017-01-04.
 • Hoëm, Ingjerd (2016). Relationship Thinking: Agency, Enchrony, and Human Sociality. By N. J. Enfield. Journal of Anthropological Research. ISSN 0091-7710. 72(3), s. 365–367. doi: 10.1086/687488.
 • Hoëm, Ingjerd (2015). Gendered Sides and Ritual Moieties: Tokelau Kinship as Social Practice. I Toren, Christina & Pauwels, Simonne (Red.), Living Kinship in the Pacific. Berghahn Books. ISSN 978-1-78238-577-6. s. 87–106. doi: 10.2307/j.ctt9qctd3.8.
 • Hoem, Ingjerd (2014). Thor Heyerdahl's Kon-Tiki in new light. Editor's preface. Kon-Tiki Museum. Occasional Papers. ISSN 0802-6491. 14, s. 7–7.
 • Hoëm, Ingjerd (2011). Narratives of Origin. Some Insights from Pacific Ethnography. Kon-Tiki Museum. Occasional Papers. ISSN 0802-6491. 12, s. 9–21.
 • Hoem, Ingjerd (2010). Language endangerment: situations of loss and gain. I Senft, Gunter (Red.), Endangered Austronesian and Australian Aboriginal languages. Essays on language documentation, archiving and revitalization. Pacific Linguistics. ISSN 9780858836235. s. 53–69.
 • Hoem, Ingjerd (2009). Ritualized Performances as Total Social Facts. The House of Multiple Spirits in Tokelau. I Senft, Gunter & Basso, Ellen B. (Red.), Ritual Communication. Berg Publishers. ISSN 978-1-84788-295-0. s. 203–221.
 • Hoem, Ingjerd (2009). "Getting out from under": Leadership , Conflict resolution and Tokelau Migration. I Lee, Helen (Red.), Migration and Transnationalism. Pacific Perspectives. Australian National University e-press. ISSN 9781921536908. s. 191–202.
 • Hoem, Ingjerd (2008). Polynesian Conceptions of Sociality: A dynamic field of hierarchical encompassment? I Smedal, Olaf H. & Rio, Knut.M. (Red.), Hierarchy. Persistence and Transformation in Social Formations. Berghahn Books. ISSN 978-1845454937. s. 245–268.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hoëm, Ingjerd (2015). Languages of Governance in Conflict. Negotiating democracy in Tokelau. John Benjamins Publishing Company. ISBN 978 90 272 0296 3. 152 s.
 • Hoëm, Ingjerd (2014). Thor Heyerdahl’s Kon-Tiki in New Light. The Thor Heyerdahl Institute. ISBN 978-82-92967-05-8.
 • Hoëm, Ingjerd & Solsvik, Reidar (2011). Identity matters: Movement and place. The Kon-Tiki Museum. ISBN 978-82-92967-03-4. 177 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hoëm, Ingjerd (2020). Betydningen av slektskap.
 • Hoëm, Ingjerd (2016). STATE;STATE;STATE. Nasjonalteaterets Europaturneprogram 2016.
 • Hoëm, Ingjerd (2016). Innledning til Nasjonalteaterets program "ØY".
 • Hoëm, Ingjerd (2016). On the Arbitrary Nature of Things.
 • Hoëm, Ingjerd (2016). Hva er en krise?
 • Hoëm, Ingjerd (2015). Å snakke flytende.Språk,antropologi og feltarbeid med Ingjerd Hoem. [Tidsskrift]. Universitetet i Oslo.
 • Hoëm, Ingjerd (2015). Boklansering av boken: "Languages of Governance in Conflict. Negotiating democracy in Tokelau".
 • Hoëm, Ingjerd (2015). Presentasjon om Norsk Antropologi på den Britiske Antropologiforeningens årsmøte.
 • Hoëm, Ingjerd (2015). Vitenskapsteoretiske perspektiver.
 • Hoëm, Ingjerd (2015). State,labour and kin: tensions of value in an egalitarian economy.
 • Hoëm, Ingjerd (2014). Echoes at Fishermen’s Rock: Traditional Tokelau Fishing by Elders from Atafu Atoll. The Contemporary Pacific. ISSN 1043-898X. 26(1), s. 237–239.
 • Hoëm, Ingjerd & Solvik, Reidar (2011). Preface. I Hoëm, Ingjerd & Solsvik, Reidar (Red.), Identity matters: Movement and place. The Kon-Tiki Museum. ISSN 978-82-92967-03-4. s. 5–6.
 • Hoem, Ingjerd (2010). ”Er gjenkjennelse et kriterium på sannhet?” Om løgn og sannhet, tillit og troverdighet i et krysskulturelt perspektiv.
 • Hoem, Ingjerd (2010). “Languages of governance in conflict: A case from Tokelau".
 • Hoem, Ingjerd (2010). “Tokelau Kinship: Power, Knowledge and Communicative Practice”.
 • Hoem, Ingjerd (2010). Tokelau Self-Government: Macro-Political Influences and the Law of the Land.
 • Krohn-Hansen, Christian & Hoem, Ingjerd (2010). Redaksjonelt. Norsk Antropologisk Tidsskrift. ISSN 0802-7285. 21(2-3), s. 78–79.
 • Hoem, Ingjerd (2009). The Future of Tokelau: Decolonizing Agendas 1975-2006. The Contemporary Pacific. ISSN 1043-898X. 21(2), s. 392–394.
 • Hoem, Ingjerd (2007). Ansikt til ansikt:Konfliktrådsmegling mellom gjerningsperson og offer i voldssaker. Norsk Antropologisk Tidsskrift. ISSN 0802-7285. s. 311–312.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:05 - Sist endret 25. mai 2022 12:38

Forskergrupper