Hege Høyer Leivestad

Førsteamanuensis
Bilde av Hege Høyer Leivestad
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Gullhaug torg 1 0484 Oslo
Postadresse Postboks 1091 Blindern 0317 Oslo

Hege Høyer Leivestad er førsteamanuensis ved Sosialantropologisk institutt. Hennes forskning dreier seg om mobilitet, materiell kultur, arbeid og den globale sirkulasjonen av varer. 

Faglige interesser

Tematisk:  mobilitet, materiell kultur og forbruk, infrastruktur, logistikk og arbeid, maritim antropologi, havner, hjem, sosial klasse, mobile boliger.  

Regionalt: Spania, Gibraltarstredet, Norden

Bakgrunn 

 • Biträdande lektor, Socialantropologiska Institutionen, Stockholms Universitet (2021-2022)
 • Internasjonal Postdoc finansiert av Svenska Vetenskapsrådet, London School of Economics og Stockholms Universitet (2018-2021)
 • Forsker, Socialantropologiska Institutionen, Stockholms Universitet (2016-2018)
 • PhD, Stockholms Universitet (2015)
 • Trainee og miljøforsker, Vestlandsforsking (2007-2008)
 • Master (2007), Bachelor (2005) i Sosialantropologi. Universitetet i Oslo. 

Om

Hege Høyer Leivestad har publisert om mobilitetsteori og metode, boliger og sosial klasse, logistikk og havner. Hennes forskning er basert på langvarig etnografisk feltarbeid i Europa, spesielt Spania. For doktorgraden så hun nærmere på camping og hjem blant britiske og svenske campingvognboere. Monografien Caravans: Lives on Wheels in Contemporary Europe (Bloomsbury 2018) handler om forholdet mellom bolig, mobilitet og klasse i dagens Europa.

Heges  nåværende bokprosjekt The Port: Life and Labour at a Maritime Crossroads handler om havneinfrastruktur, maritim arbeidskraft og logistikk i den spanske havnen Algeciras ved Gibraltarstredet. Hun arbeider også i det ERC-finansierte prosjektet Ports, ledet av Elisabeth Schober, som omhandler verdens mest sentrale containerhavner og byene de befinner seg i. 

Emneord: Globalisering, Materiell Kultur, Økonomisk antropologi, Maritim antropologi, Arbeid, Mobilitet, Infrastruktur, Bolig, Europa, Spain

Utvalgte publikasjoner

Books:

Articles:

Book Chapters:

 • 2018. 'Caravan Cultures: Second Homes on Wheels', in Routledge International Handbook on Second Homes, (eds) Michael Hall and Dieter Müller. London: Routledge.
 • 2017. 'Beyond Informality: Intimacy and Commerce at the Caravanning Trade Fair', in Ethnographies of Conferences and Trade Fairs: Shaping Industries, Creating Professionals, (eds) Hege Høyer Leivestad and Anette Nyqvist. New York: Palgrave Macmillan.
 • 2017. 'Individuals and Industries: Large-Scale Professional Gatherings as Ethnographic Fields' (with Anette Nyqvist and Hans Tunestad), in Ethnographies of Conferences and Trade Fairs: Shaping Industries, Creating Professionals, (eds) Hege Høyer Leivestad and Anette Nyqvist. New York: Palgrave Macmillan.
 • 2017. 'Inventorying Mobility: Methodology on Wheels', in Methodologies of Mobility: Ethnography and Experiment, (eds) Alice Elliot, Roger Norum and Noel Salazar. Oxford: Berghahn Books.
 • 2016. 'Motility', in The Keywords of Mobility: Critical Engagements. (eds) Noel B. Salazar and Kiran Jayaram. Oxford: Berghahn.
Publisert 6. apr. 2021 13:48 - Sist endret 8. aug. 2022 09:51

Prosjekter