English version of this page

Epidemic Traces

Hvordan påvirker post-epidemiske landskap fremtidige liv?

Bildet kan inneholde: møbler, hylle, interiørdesign, skaparbeid, tre.

The river blindness laboratory, used mainly 1950s-80s by British, Kenyan and Tanzanian scientists in Amani Hill Research station in North-Eastern Tanzania (Photo: Geissler)

EpiTraces kombinerer sosialantropologi og medisinsk historie for å studere hva som blir igjen etter epidemier har blitt kontrollert, og hvordan slike post-epidemiske landskap og rester påvirker nåtidige og fremtidige liv og velvære. Vi skal se på tidligere epidemier og anti-epidemiske tiltak i fire forskjellige felt i Afrika, og fra kolonitiden til nær fortid, og undersøke hvordan disse fortsetter å forme landskap og liv, i dag og i framtiden.

Afrikas kolonialhistorie og post-koloniale historie i det 20. århundre var preget av en rekke voldsomme epidemier og ofte drastiske, noen ganger voldelige, tiltak mot disse epidemiene. EpiTraces fokuserer på de vedvarende materielle sporene etter tidligere epidemier og anti-epidemiske tiltak, hvilket inkluderer arkitektur og teknologi, planteøkologi og rester av kjemikalier, bostedsmønstre og landbrukspraksis, institusjoner og professjonsgrupper, men også minder, fortellinger og vaner, samt fysiske endringer i pasienters kropper og sykdomsfremkallende og –bærende organismer. 

Vi studerer disse sporene etnografisk, med øye for sosialt liv, relasjoner og interaksjoner rundt dem i nåtiden, og ser på hvordan epidemiske levninger og rester blir brukt, gitt mening og blir gjenstand av konflikter i hverdagslivet. Vi ser på dette i lys av lokale historiske, politiske og økonomiske prosesser, og i forhold til fremtredende bekymringer over velvære og dårlig helse i nutiden. I tillegg til å styrke vår kunnskap om hvordan epidemier og kontrollen av dem er sammenflettet over tid, bidrar EpiTraces til antropologien omkring den modernistiske og koloniale arven i Afrika, og mere generelt til studiet av spor som en livlig, generativ arv som referer både til framvoksende fremtider og historisk fortid.

Mer og grundigere informasjon om prosjektet finner du på den engelske versjonen av siden.

Publisert 23. nov. 2021 10:34 - Sist endret 8. des. 2021 09:26