English version of this page

Epidemic Traces

Hvordan påvirker post-epidemiske landskap fremtidige liv?

Bildet kan inneholde: møbler, hylle, interiørdesign, skaparbeid, tre.

The river blindness laboratory, used mainly 1950s-80s by British, Kenyan and Tanzanian scientists in Amani Hill Research station in North-Eastern Tanzania (Photo: Geissler)

Forskningsprosjektet Epidemic Traces kombinerer sosialantropologi, historie og andre beslektede fagdisipliner for å studere hva som blir igjen etter epidemier har blitt kontrollert, og hvordan slike post-epidemiske landskap og rester påvirker nåtidige og fremtidige liv og velvære. Prosjektet studerer tidligere epidemier og anti-epidemiske tiltak i fire forskjellige områder i Afrika, fra kolonitiden til nær fortid, og undersøker hvordan disse fortsetter å forme landskap, liv, og helse.

Ved å studere disse sporene etnografisk, med øye for sosialt liv, relasjoner og interaksjoner rundt dem i nåtiden, utforsker prosjektet hvordan epidemiske levninger og rester blir brukt, gitt mening og blir gjenstand av konflikter i hverdagslivet. Dette ses i lys av lokale historiske, politiske og økonomiske prosesser, og i forhold til fremtredende bekymringer over velvære og dårlig helse i nåtiden. Prosjektet søker vise hvordan epidemier og deres kontroll er tett knyttet sammen med hverandre og videre sosiale endringer, samt hvordan sporene av modernismen og kolonial kapitalisme påvirker nåtiden og fremtiden.

Mer og grundigere informasjon om prosjektet finner du på den engelske versjonen av siden.

Publisert 23. nov. 2021 10:34 - Sist endret 8. aug. 2022 12:13